Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları Karışık

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları Karışık

Aşağıdaki Soruları Cevaplandırınız
1-1958 Lübnan Bunalımı hakkında kısaca bilgi veriniz. (15puan)
2-Türkiye’nin Nato’ya Giriş’i (1952) hakkında bilgi veriniz. (15puan)
3-Annan Planı nedir? Açıklayınız (10puan)
4.Soru:………………………….?
Yukarıdaki sorunun doğru cevabı “D” şıkkı ise boşluğa uygun bir soru yazınız.(10p)
A)Sıcak savaş dönemi
B)Yumuşama dönemi
C)Soğuk Savaş dönemi
D)İki kutupluluk
E)Teknolojik harp dönemi

5-Aşağıdaki boşlukları uygun gelen ifadelerle doldurunuz (15 puan)
a)ABD Dışişleri Bakanın Avrupa’ya programlı yardım yapılması önerisinde bulunduğu öneriye ………………………………………Planı da denir.
b)7 Ocak 1946’da kurulan ve dört yıl sonra yapılan seçimlerde (14 Mayıs 1950’de) 27 yıllık tek parti dönemini sona erdiren, Türkiye Cumhuriyeti’nde ilk defa serbest seçimle iktidarı kazanan partisi…………………………………………dir.
c)Küba Füze Krizi ABD’nin …………………………’ye, SSCB’nin ………………………….’ya füze yerleştirmesi sonucunda patlak vermiştir.
d)Bir halkın kendi geleceğini kendisinin özgürce belirleme hakkına…………………………………………denir.
e)Orta Doğu bölgesinde de bir güvenlik sistemi oluşturulması için 24 Şubat 1955’te Türkiye ile Irak arasında “Karşılıklı İşbirliği Antlaşması” imzalandı. Bu antlaşma ile ………………………………..Paktı kuruldu.

6-Aşağıdaki ifadeleri Doğru veya Yanlış olarak değerlendiriniz (15 puan)
(….) Kore Savaşı’nı bitiren ateşkes antlaşması Panmunjom Mütarekesi dir.
(….)Stalin II.Dünya savaşından sonra Türkiye’nin toprak bütünlüğüne çok önem vermiştir.
(….)Birleşmiş Milletler’de bütün üyeler aynı dercede eşittir.
(….)Uluslararası sistemde mevcut bloklararası gerginlik politikasının 1.960’lardan sonra giderek azaldığı döneme Soğuk Savaş dönemi denir.
(….)Robert Schuman Avrupa’nın birleşmesi için çaba harcayan Fransız diplomattır.

7-Aşağıdaki soruların doğru cevapları toplamı 20 puan değerindedir.
7-1)İngiltere Dışişleri Bakanı Balfour, 2 Kasım 1917’de Siyonist Federasyonu Başkanı bankacı Lord Rothschild’a gönderdiği mektup Balfour Deklarasyonu olarak kabul edilmiştir. Bu deklarasyonun aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu söylenebilir?
A) Osmanlıların Ortadoğu’dan atılması B) Osmanlılarla barış antlaşması imzalanması
C) Mısır’daki İngiliz hâkimiyetinin kaldırılması D) Ortadoğu’da İsrail Devleti’nin kurulması
E) Bağımsız bir Arap devletinin kurulması

7-2) Soğuk savaşın sona ermesi hangi olayla olmuştur?
A) AGİK‘in kurulması
B) Varşova Paktının kurulması
C) SSCB’nin yıkılması
D) NATO’nun kurulması
E) Stalin’in ölümü

7-3)Aşağıdakilerden hangisi Adnan Menderes dönemi olaylarından biri değildir?
A) Köy Enstitü’leri tamamen kapatıldı.
B) İMF ile ilk stand-by anlaşması imzalandı.
C) Türkiye Vakıflar Bankası kuruldu.
D) Karabük Demir-Çelik Tesisi açıldı.
E) İmam hatip kurslarını imam hatip liselerine dönüştürüldü.

7-4) II. Dünya Savaşı’yla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinde I. dekinin II. ye ortam hazırladığı savunulamaz.
I. II.
A) Almanya’nın Versay Antlaşması’nın yükümlülüklerinden kurtulmak istemesi – II. Dünya Savaşı’nın başlaması
B) Pearl Harbour Baskı’nının yapılması – ABD’nin II. Dünya Savaşı’na girmesi
C) Almanya’nın Polonya’yı işgal etmesi– İngiltere ve Fransa’nın Almanya’ya savaş açması
D) İtalya’nın yeni sömürge alanları bulmak istemesi– Kuzey Afrika Cephesinin açılması
E) Almanya’nın Sovyet Rusya’yı işgal harekâtının başarısız olması –Mihver Devletleri Bloğunun dağılması

Leave a Reply