Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Test Soruları- 3

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Çalışma Soruları
1. Türkiye’nin ilk kadın başbakanı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tansu Çiller
B) Türkan Akyol
C) Sabiha Gökçen
D) Fakihe Öymen

 

2. Yumuşama sürecini başlatan devletler, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
A) ABD – Çin
B) SSCB – ABD
C) İngiltere – Almanya
D) Fransa – İtalya – Japonya

 

3. 27 Mayıs 1960 askerî müdahalesi ile iktidarına son verilen siyasi parti, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Adalet Partisi
B) Millet Partisi
C) Demokrat Parti
D) Yeni Türkiye Partisi

 

4. Aşağıdakilerden hangisi, Megola İdea hedefi çerçevesinde Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanmasını
ifade etmektedir?
A) EOKA
B) NASA
C) ENOSİS
D) FIBA

 

5. Uzaya ilk uzay aracı gönderen ülke, aşağıdakilerden hangisidir?
A) ABD
B) SSCB
C) Japonya
D) Fransa

 

6. Basra Körfezi ve Şattülarap Su Yolu üzerinde egemenlik mücadelesi, aşağıdaki devletlerden hangileri arasında savaşa neden olmuştur?
A) İran – Irak
B) İsrail – İran
C) Mısır – İsrail
D) Irak – Kuveyt

 

7. Hindistan ve Pakistan, “Keşmir” meselesi için ilk kez hangi yıl birbirleriyle savaşmışlardır?
A) 1939
B) 1948
C) 1954
D) 1961

 

8. Aşağıdaki Arap – İsrail Savaşlarından hangisi yanlış verilmiştir?
A) 1945 Arap – İsrail Savaşı
B) 1956 Mısır – İsrail Savaşı
C) 1967 Altı Gün Savaşı
D) 1973 Yom Kippur Savaşı

 

9. Petrol rezervi en az olan kıta, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Avrupa – Asya (Avrasya)
B) Kuzey Amerika
C) Güney Amerika
D) Afrika

 

10. 1974 yılındaki İslam Zirvesi’nin ikinci toplantısı, aşağıdaki şehirlerin hangisinde yapılmıştır?
A) Riyad
B) Cidde
C) Rabat
D) Lahor

 

11. İran – Irak Savaşı kaç yıl devam etmiştir?
A) 6
B) 7
C) 8
D) 9

12. Orta Asya’da bulunan aşağıdaki ülkelerle başkentleri eşleştirilmiştir.Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Özbekistan – Bişkek
B) Kazakistan – Astana
C) Tacikistan – Duşanbe
D) Türkmenistan – Aşkabat

 

13. Türkiye’de yaygın olarak, aşağıdaki organların hangisinde meydana gelen iltihabi reaksiyon
“sarılık” olarak tanımlanır?
A) Saç
B) Mide
C) Beyin
D) Karaciğer

14. Azerbaycan doğal gazının dünyaya pazarlanmasını hedefleyen proje , aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mavi Akım Projesi
B) Şah Deniz Projesi
C) Trans – Hazar Boru Hattı Projesi
D) Bakü – Tiflis – Ceyhan Petrol Boru Hattı Projesi

 

15. Nil Nehri suyunun kullanımında su sorunu yaşayan devletler, aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?
A) Mısır – Sudan – Etiyopya
B) Zaire – Libya – Mısır
C) Somali – Etiyopya – Çad
D) Ürdün – Suriye – İsrail

 

16. Aşağıdakilerden hangisi “Şanghay Beşlisi” adı ile kurulan örgütlenmenin içinde yeralan devletlerden biri değildir?
A) Kazakistan
B) Kırgızistan
C) Tacikistan
D) Türkmenistan

 

17. Merkez üssü İzmit’in 12 km güneydoğusu, Kuzey Anadolu Fay Hattı olan 7,4 büyüklüğündeki 17 Ağustos Depremi hangi yıl meydana gelmiştir?
A) 1997
B) 1998
C) 1999
D) 2000

 

18. Aşağıdakilerden hangisi, “Avrupa Birliğine üye olmak için başvuruda bulunan aday ülkelerin tam üyeliğe kabul edilmeden önce yerine getirmesi gereken şartlar”dır?
A) Wilson İlkeleri
B) Kyoto Protokolü
C) Maastrich Kriterleri
D) Kopenhag Kriterleri

 

19. Türkiye topraklarından Akdeniz’e dökülen “Asi Nehri”, aşağıdaki ülkelerin hangisinden
doğmaktadır?
A) Mısır
B) Lübnan
C) Irak
D) Gürcistan

 

20. Afganistan’da Taliban yönetimine muhalif olanların oluşturduğu birliğe verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kuzey İttifakı
B) Halk Cephesi
C) Baas Hareketi
D) Basmacı Hareketi

1. a
2. b
3. c
4. c
5. b
6. a
7. b
8. a
9. b
10. d
11. c
12. a
13. d
14. b
15. a
16. d
17. c
18. d
19. b
20. a

Leave a Reply