Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Test Soruları- 4

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Konu Tarama Testleri Çalışma Soruları
1. 1990’lı yıllarda, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Dağlık Karabağ Bölgesi’nde meydana gelen “Hocalı Katliamı”nı gerçekleştirenler, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sırplar
B) Fransızlar
C) Yunanlılar
D) Ermeniler

 

2. Manas Destanı, aşağıdaki devletlerden hangisinin kültür ürünüdür?
A) Özbekistan
B) Kazakistan
C) Kırgızistan
D) Türkmenistan

3. Türkiye’de yaygın olarak, aşağıdaki organlardan hangisinde meydana gelen iltihabi reaksiyon “sarılık” olarak tanımlanır?
A) Saç
B) Mide
C) Beyin
D) Karaciğer

 

4. Yumuşama Dönemini başlatan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Genel Sekreteri (SSCB
Başkanı), aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yuri Andropov
B) Nikita Kruşçev
C) Mihail Gorbaçov
D) Konstantin Çernenko

5. Baas Partisi, aşağıdaki devletlerin hangisinde iktidara gelmiştir?
A) Irak
B) İran
C) Kuveyt
D) Suudi Arabistan

6. Ekmeleddin İhsanoğlu, aşağıda verilen uluslararası kuruluşlardan hangisinin genel sekreterliğini yapmaktadır?
A) NATO
B) Birleşmiş Milletler
C) Bağlantısızlar Hareketi
D) İslam Konferansı Örgütü

7. Mekik Diplomasisi yöntemiyle 1979 yılında İsrail ile Mısır arasında diplomatik ilişki kurulmasına katkıda bulunan dönemin ABD Dışişleri Bakanı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) John Hay
B) Dean Rusk
C) Henry Kissinger
D) Hillary Clinton

 

8. İran ve Irak arasında, 6 Mart 1975’de imzalanan ve taraflar arasında geçici de olsa barışı sağlayan antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tahran Antlaşması
B) Cezayir Antlaşması
C) Bağdat Antlaşması
D) Trablusgarp Antlaşması


9. Aşağıdakilerden hangisi konvansiyonel silahlardan değildir?
A) Top
B) Tank
C) Piyade Tüfeği
D) Atom Bombası

10. Aşağıdaki devletlerden hangisi, “Haziran Savaşı” veya “Altı Gün Savaşı” olarak da isimlendirilen 1967 Arap – İsrail Savaşı’na katılmamıştır?
A) Mısır
B) Ürdün
C) Suriye
D) Suudi Arabistan

11. 10 Ocak 1966 tarihli “Taşkent Deklarasyonu”, aşağıdaki sorunlardan hangisinin çözümüne ilişkin olarak imzalanan bir belgedir?
A) Küba Sorunu
B) Keşmir Sorunu
C) Kıbrıs Sorunu
D) Dağlık Karabağ Sorunu

 

12. 1960 yılı ortalarında, Kıbrıs Türkleri ile Kıbrıslı Rumların ortak kurduğu Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı yardımcısı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rauf Denktaş
B) Fazıl Küçük
C) Derviş Eroğlu
D) Mehmet Ali Talat

13. “12 Eylül Dönemi”nin başbakanı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sadi Irmak
B) Turgut Özal
C) Bülent Ulusu
D) Yıldırım Akbulut

 

14. Fransız yazar ve şair Louis Aragon’un “dünyanın en güzel aşk hikâyesi” olarak tanımladığı “Cemile” adlı romanın yazarı olan ünlü Kırgız edebiyatçısı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ali Şir Nevai
B) Gaspıralı İsmail
C) Cengiz Aytmatov
D) Mehmet Emin Resulzâde

 

15. Moldova’ya bağlı özerk Türk cumhuriyeti, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gökoğuz Cumhuriyeti
B) Dağıstan Cumhuriyeti
C) Tataristan Cumhuriyeti
D) Çuvaşistan Cumhuriyeti

16. Avrupa Birliği (AB) organlarından olan Avrupa Konseyinin “Konsey Başkanlığı” görev süresi ile ilgili, aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Almaya başbakanı aynı zamanda Konsey başkanıdır.
B) Başkanlık, 6 aylık dönemlerle üye devletler arasında el değiştirir.
C) Konsey başkanlığı, 18 aylık süre için üye ülkelerce oy çokluğu ile seçilir.
D) Konsey Başkanlığını, her üye devletten en az bir yargıç olmak üzere toplam 27 yargıçtan oluşan bir heyet yürütür.

17. Türkiye’nin, aşağıdaki kaynaklardan hangisine sahip olması, onu, Orta Doğu’daki devletlere karşı üstün kılar?
A) Su
B) Demir
C) Petrol
D) Doğalgaz

 

18. Kafkasya’da bulunan ülkeler, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
A) Ukrayna – Ermenistan –Azerbaycan
B) Gürcistan – Azerbaycan -Özbekistan
C) Azerbaycan – Gürcistan –Ermenistan
D) Gürcistan – Türkmenistan -Azerbaycan

 

19. “Türkiye ile Rusya arasındaki ekonomik ilişkiler, “Mavi Akım Projesi” adı ile bilinen Rus doğal gazının Karadeniz’in altına döşenen bir boru hattıyla ………………. iline ulaştırılması çalışmaları sayesinde son yıllarda daha da gelişmiştir.”
Verilen cümlede boş bırakılan yere gelmesi gereken ilimiz, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ordu
B) Sinop
C) Trabzon
D) Samsun

 

20. Aşağıdakilerden hangileri birbirleriyle eş anlamlı değildir?
A) Zirve – Çukur
B) Harp – Savaş
C) Ülkü – İdeal
D) Kimlik – Hüviyet
CEVAPLAR
1. D
2. C
3. D
4. B
5. A
6. D
7. C
8. B
9. D
10. D
11. B
12. B
13. C
14. C
15. A
16. B
17. A
18. C
19. D
20. A

Leave a Reply