20yy Başlarında Dünya Testleri 17 Soru

20yy Başlarında Dünya Testleri 17 Soru 1. I. Dünya Savaşı’na aşağıdaki gelişmelerden hangisinin ortam hazırladığı söylenemez? A) Fransız İhtilali sonucunda ortaya çıkan düşüncelerin hızla yayılması B) Hammadde...

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Testleri

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Testleri Değerli Öğretmen Arkadaşlar ve Sevgili Öğrenciler. Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Testleri ve Cevapları için Bir Fihrist olması için hazırladığımız...

20. yy başlarında Dünya Testi ve Cevapları

20. yy başlarında Dünya Testi ve Cevapları Aşağıdaki Test Soruları ÇTDT ile ilgili 20.yy Başlarında dünya Ünitesine aittir. Doğru Cevapların altı çizili olarak belirtilmiştir. Derslerde...

Küreselleşen Dünya Ünitesi Test Soruları Ve Cevapları

Küreselleşen Dünya Ünitesi Test Soruları Ve Cevapları 1. Sovyetler Birliği’nin ve ona bağlı olan Doğu Bloku’nun yıkılmasının aşağıda verilen gelişmelerden hangisine neden olduğu söylenebilir? A) Sömürgeciliğin...

Yumuşama Dönemi ve Sonrası Ünitesi Test Soruları ve Cevapları

Yumuşama Dönemi ve Sonrası Ünitesi Test Soruları ve Cevapları 1. Çin’in Vietnam’ı bir uzantısı olarak görmesi, Tibet’i işgal etmesi, Hindistan’a saldırması ve en son olarak...

Yumuşama Dönemi ve Sonrası Ünitesi Testleri ve Cevapları

Yumuşama Dönemi ve Sonrası Ünitesi Testleri ve Cevapları 1. ABD ve Sovyetler Birliği arasında 18 Haziran 1979’da imzalanan SALT II Antlaşması aşağıda verilen hangi gelişmeden...

Soğuk Savaş Dönemi Test soruları ve Cevapları- 2

Soğuk Savaş Dönemi Test soruları ve Cevapları- 2 1. SSCB’nin yayılma siyasetine karşı II. Dünya Savaşı’ndan sonra Batılı devletler tarafından oluşturulan NATO’ya, Sovyetler ile karşı...

Soğuk Savaş Ünitesi Test Soruları ve Cevapları

2. Dünya Savaşı Ünitesi Testleri ve Cevapları- 2 1. Aşağıdaki devletlerden hangisi II. Dünya Savaşı sonrası Türkiye için önemli bir tehdit oluşturmuştur? A) ABD          B) SSCB          C) İtalya          D)...

2. Dünya Savaşı Ünitesi Test Soruları ve Cevapları

2. Dünya Savaşı Ünitesi Test Soruları ve Cevapları 1. Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’ndaki durumu, gerek Müttefiklerin gerekse Mihver Grubu’nun Türkiye’yi kendi yanlarında savaşa sokmak ve Türkiye’nin...

2. Dünya Savaşı Testleri-1

2. Dünya Savaşı Testleri-1 1. Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin II. Dünya Savaşı’nın oluşumuna katkı sağladığı söylenemez? A) 1929 Dünya Ekonomik Krizi’nin yaşanması B) Totaliter ve baskıcı rejimlerin yaygınlaşması C)...
- Advertisement -

Latest article

Anakronizm Nedir ?

Anakronizm Nedir ? Türk Dil Kurumuna göre “tarihlendirmede yanılgı içerisinde bulunma” demek olan anakronizm, bir olayın tarihi ve çağı üzerinde yanılma, tarih ve çağları birbirine karıştırma şeklinde tanımlanmaktadır. Anakronizm,...

9.Sınıf Tarih dersi İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU Ünitesi Ders Notları

9.Sınıf Tarih dersi İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU Ünitesi Ders Notları

9. sınıf Tarih dersleri Ders Notları (Yeni Müfredat)

9. sınıf Tarih dersleri Tüm ders notları özeti (Yeni Müfredat) Merhaba Değerli takipçilerimiz. 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı itibari ile 9. sınıf tarih dersleri yeni müfredata...