Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi Boşluk Doldurma -1 1. Fransa II. dünya Savaşı öncesinde ………….. ve …………….. antlaşmalarıyla kendini korumaya çalışmıştır. 2. Almanya’nın ……………………………antlaşmasını geçersiz kılmak istemesi II. dünya Savaşı’nın çıkmasına