Uluslar Arası ilişkiler Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

Uluslar Arası ilişkiler Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları 1-“Birleşmiş Millet Örgütü” kendini nasıl tanımlamaktadır? Belirtiniz. (10puan) 2- Uluslar arası Adalet Divanı’nı oluşturan yargıçların...

Uluslararası İlişkiler Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları

Uluslararası İlişkiler Dersi  1.Dönem 2.Yazılı Soruları   1.   Uluslararası İlişkilerde dış politikanın I.Bütün devletler tarafından üzerinde anlaşılan kurallarının bulunmaması II. Çatışmayı önleyecek veya cezalandıracak etkili bir uluslararası üst...

Uluslararası ilişkiler Ders Notları

Uluslararası ilişkiler Derslerine Girmesemde Zaman zaman lazım oluyor diyerek arkadaşlar talepte bulunuyorlardı. Bu sebeple Tülay GÜNEŞ Öğretmenimiz tarafından gönderilen Uluslararası ilişkiler DErs Notlarını aşağıda...

Uluslararası İlişkiler Dersi Notları

 ULUSLAR ARASI İLİŞKİLERE GİRİŞ ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE TEMEL KAVRAMLAR Uluslararası: Bu kavram ilk defa 18. Yüzyılın sonlarına doğru kullanılmaya başlanmıştır. İlk başlarda egemen devletlerin (kişi ya da...

Uluslararası İlişkiler Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

Uluslararası İlişkiler Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Aşağıdaki soruları çözünüz. (10x8=80 puan) Soru 1: TBMM’nin ana görevleri nelerdir? Soru 2: Ulusal kamuoyu nedir? Soru 3: Ulusal güç unsurları başlıcaları nelerdir? Soru 4: Uluslar...

Seçmeli Uluslar Arası ilişkiler Dersi 1. Dönem 1. yazılı Soruları ve...

ULUSLARARASI İLİŞKİLER DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAV SORULARIDIR Sorulara uygun cevabı veriniz. ( Doğru ise ‘D’ yanlış ise ‘Y’ yazınız ) 1. Uluslar arası ilişkiler...

Uluslararası ilişkiler Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

Uluslararası ilişkiler Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları Aşağıdaki soruları çözünüz. (10x7=70 puan) 1-Diplomasi tarihi neden önemlidir? (10 puan) 2-Otoriter ve demokratik sistemleri sınıflandırınız? (10 puan) 3-Dış politika...

Uluslararası İlişkiler Dersi 2. dönem 2. yazılı soruları Test

Uluslararası İlişkiler Dersi 2. dönem 2. yazılı soruları Test Değerli takipçilerim istek üzerine kendim bu derse girmediğim için internetten bularak sizlere Uluslararası İlişkiler Dersi 2. dönem...

seçmeli uluslar arası ilişkiler dersi ı. dönem ı. yazılı soruları

seçmeli uluslar arası ilişkiler  dersi ı. dönem ı. yazılı soruları ve Cevapları Aşağıdaki Soruları Cevaplandırınız. 1-Uluslar arası bilim dalının çalışma alanlarından beş tanesini yazınız.(10 Puan) CEVAPKüreselleşme  (2p)                         Sürdürülebilir...
- Advertisement -

Latest article

Anakronizm Nedir ?

Anakronizm Nedir ? Türk Dil Kurumuna göre “tarihlendirmede yanılgı içerisinde bulunma” demek olan anakronizm, bir olayın tarihi ve çağı üzerinde yanılma, tarih ve çağları birbirine karıştırma şeklinde tanımlanmaktadır. Anakronizm,...

9.Sınıf Tarih dersi İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU Ünitesi Ders Notları

9.Sınıf Tarih dersi İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU Ünitesi Ders Notları

9. sınıf Tarih dersleri Ders Notları (Yeni Müfredat)

9. sınıf Tarih dersleri Tüm ders notları özeti (Yeni Müfredat) Merhaba Değerli takipçilerimiz. 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı itibari ile 9. sınıf tarih dersleri yeni müfredata...