Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Kategori: YKS Tarih Testleri

YKS Tarih Testleri

AYT Tarih Deneme Çöz

AYT Tarih Deneme Çöz 1.Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinin medrese açtığı söylenemez? A) Uygurlar B) Karahanlılar C) Gazneliler D) Selçuklular E) Osmanlılar  2. Keşfüz zunun – Cihannüma eserlerin sahibi ünlü Osmanlı tarihçisi …