KPSS Soru Dağılımı ve Konuları

KPSS'ye hazırlanan değerli takipçilerimiz.  KPSS önlisans konu dağılımı 2016 Bilindiği gibi 2 yılda bir yapılan KPSS Ön lisans ve Lise Sınavlarında bu yıl 2016 olduğu için konu...

Açık Öğretim Lisesi İnkılap Tarihi 1 Dersi Mayıs 2010 Soruları ve...

Açık Öğretim Lisesi İnkılap Tarihi 1 Dersi Mayıs 2010 Soruları ve Cevapları   1. İlk Osmanlı anayasası aşağıda­kilerden hangisidir? A) Kanunuesasi B) Sened-i İttifak C) Islahat Fermanı D) Tanzimat Fermanı 2....

YGS Tarih Ders Notları- Arayış Yılları Ünitesi 1579-1699

YGS Tarih Ders Notları- Arayış Yılları Ünitesi 1579-1699 ARAYIŞ YILLARI (1579–1699) XVII. YÜZYILDA AVRUPA VE ASYA’NIN DURUMU XVII. yüzyılda Avrupa’da mutlak krallıklar vardı. Özellikle İngiltere ve Fransa...

YGS Tarih Ders Notları- İlk Çağ Uygarlıkları

YGS Tarih Ders Notları- İlk Çağ Uygarlıkları II. İLKÇAĞ UYGARLIKLARI TARİH ÖNCESİ DEVİRLER: Tarih Öncesi Devirlerin Özellikleri: a) Bu devirler kullanılan araç-gereçlere göre adlandırılmıştır. b) Sırasıyla taş,...

KPSS Tarih Ders Notları

KPSS Tarih Ders Notları Kısa Kısa   Değerli Takipçilerim Zaman zaman ziyaretcilerim tarafından KPSS Tarih Ders Notları yok mu ? diye sorulara muhatap oluyorum. KPSS konusunda...

Karma Tarih Deneme Sınavı Test-10

TARİH KARMA DENEME SINAVI TEST-10   1) Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet’in ilanından önce gerçekleşmiştir ? A) Tevhid-i Tedrisat yasasının yayınlanması B) Halk Fırkası’nın kurulması C) Şeriye Vekaleti’nin kaldırılması D) Medeni Yasa’nın...

2011 YGS Tarih Dersi Soruları ve Cevapları Word Belgesi

2011 YGS Tarih Dersi Soruları ve Cevapları Word Belgesi 1-Kayseri yakınlarındaki Kültepe'de yapılan kazılarda, Asurlu tüccarlara ait karum adı verilen bir pazar yeri ve çivi...

YGS Tarih Ders Notları- Osmanlı’nın Kuruluş Devri

YGS Tarih Ders Notları- Osmanlı'nın Kuruluş Devri OSMANLI TARİHİ I. BEYLİKTEN DEVLETE (1299–1453) DEVRİN ÖZELLİKLERİ: a) Osmanlı Devleti XIV. yüzyıl başlarında Batı Anadolu’da Bizans sınırında küçük bir uç...

Açık Öğretim Lisesi Tarih 1 Dersi Ocak 2016 Soruları ve Cevapları

Açık Öğretim Lisesi Tarih 1 Dersi Ocak 2016 Soruları ve Cevapları 1. Bir tarihî olaya dâhil olan kişilerin, olaydaki rollerini ve olaya katkılarını doğru olarak...

2016 KPSS Orta Öğretim Çıkmış Tarih Soruları

2016 KPSS Orta Öğretim Çıkmış Tarih Soruları Evet Değerli takipçilerimiz 2016 yılı Orta öğretim KPSS Çıkmış Sorularını aşağıya ekledik. Sorular gördüğünüz gibi 27 adet. 27...
- Advertisement -

Latest article

Anakronizm Nedir ?

Anakronizm Nedir ? Türk Dil Kurumuna göre “tarihlendirmede yanılgı içerisinde bulunma” demek olan anakronizm, bir olayın tarihi ve çağı üzerinde yanılma, tarih ve çağları birbirine karıştırma şeklinde tanımlanmaktadır. Anakronizm,...

9.Sınıf Tarih dersi İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU Ünitesi Ders Notları

9.Sınıf Tarih dersi İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU Ünitesi Ders Notları

9. sınıf Tarih dersleri Ders Notları (Yeni Müfredat)

9. sınıf Tarih dersleri Tüm ders notları özeti (Yeni Müfredat) Merhaba Değerli takipçilerimiz. 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı itibari ile 9. sınıf tarih dersleri yeni müfredata...