10. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay yayınları sayfa 186 Cevapları

10. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay yayınları sayfa 186 Cevapları 1. Yukarıdaki maddelere göre Ayastefanos ve Berlin Antlaşması’nın farklı yönlerini karşılaştırınız. 2. Berlin Antlaşması’nı Osmanlı Devleti’nin egemenlik hakları açısından...

10. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay yayınları sayfa 184 Cevapları

10. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay yayınları sayfa 184 Cevapları Süveyş Kanalı’nın açılmasının İngiltere’nin Osmanlı politikasına olan etkilerini araştırınız.

10. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay yayınları sayfa 183 Cevapları

10. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay yayınları sayfa 183 Cevapları SORU: Yukarıdaki diyalogtan hareketle dönemin aydınlarının meşrutiyetten beklentilerini analiz ediniz. CEVAP:Aydınların beklentileri Osmanlının birlik beraberliği ve bütünlüğüdür. 

10. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay yayınları sayfa 182 Cevapları

10. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay yayınları sayfa 182 Cevapları SORU: Osmanlı Devleti’nin meşrutiyet yönetimine geçişini demokratikleşme süreci açısından değerlendiriniz. CEVAP:Osmanlı devletinde Parlementolu sisteme geçilmesi  ve İlk...

10. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay yayınları sayfa 181 Cevapları

10. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay yayınları sayfa 181 Cevapları SORU: “Meşrutiyet” kavramını araştırınız. Osmanlı Devleti’nin I. Meşrutiyeti ilan etmesiyle yönetim yapısında ne tür değişimler olduğunu tespit...

10. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay yayınları sayfa 180 Cevapları

10. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay yayınları sayfa 180 Cevapları Sultan Abdülaziz’in seyahatini Osmanlı Devleti ve Avrupa’daki dengeler açısından değerlendiriniz

10. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay yayınları sayfa 179 Cevapları

10. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay yayınları sayfa 179 Cevapları 1. Islahat Fermanı’nı Osmanlı Devleti’nin egemenlik anlayışı yönünden değerlendiriniz. 2. Osmanlı Devleti’nde yönetimde görev alma şartı Müslüman...

10. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay yayınları sayfa 178 Cevapları

10. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay yayınları sayfa 178 Cevapları 1. “Ekonomik bağımsızlığını kaybeden, siyasi bağımsızlığını da kaybeder.” sözünü Osmanlı Devleti açısından değerlendiriniz. 2. Osmanlı Devleti’nin Paris Antlaşması’na...

10. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay yayınları sayfa 176 Cevapları

10. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay yayınları sayfa 176 Cevapları 1. Osmanlı Devleti’nde birçok mahkemenin faaliyet göstermesi hukuk birliğini nasıl etkilemiş olabilir? Açıklayınız. 2. Gayrimüslimlerin de askere alınması Osmanlı Devleti’nin...

10. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay yayınları sayfa 175 Cevapları

10. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay yayınları sayfa 175 Cevapları 174 ve 175. sayfalarda verilen “Canlandıralım” bölümündeki olayı sınıfınızda sergileyiniz. Daha sonra yaptığınız canlandırmadan hareketle Tanzimat Fermanı’nın...
- Advertisement -

Latest article

Anakronizm Nedir ?

Anakronizm Nedir ? Türk Dil Kurumuna göre “tarihlendirmede yanılgı içerisinde bulunma” demek olan anakronizm, bir olayın tarihi ve çağı üzerinde yanılma, tarih ve çağları birbirine karıştırma şeklinde tanımlanmaktadır. Anakronizm,...

9.Sınıf Tarih dersi İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU Ünitesi Ders Notları

9.Sınıf Tarih dersi İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU Ünitesi Ders Notları

9. sınıf Tarih dersleri Ders Notları (Yeni Müfredat)

9. sınıf Tarih dersleri Tüm ders notları özeti (Yeni Müfredat) Merhaba Değerli takipçilerimiz. 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı itibari ile 9. sınıf tarih dersleri yeni müfredata...