10. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay yayınları sayfa 143 Cevapları

10. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay yayınları sayfa 143 Cevapları SORU: İnsan ve Vatandaşlık Bildirisi’nin günümüze yansımaları neler olmuştur? CEVAP:Bu evrensel değerlerin bir çoğu günümüzde hala devam...

10. Sınıf Tarih Ekoyay yayınları sayfa 117 Cevapları

10. Sınıf Tarih Ekoyay yayınları sayfa 117 Cevapları Yukarıdaki metinden hareketle Uyvar Kalesi’nin fethinin Osmanlı Devleti ve Avrupa üzerindeki yansımalarını anlatan bir sunum hazırlayınız. Bunun Cevaplarını yapan olursa...

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Cevapları Sayfa 58

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Cevapları Sayfa 57 Defterdar'ın günümüzdeki karşılığı nedir?, Divan, Kaptan, Kaptan-ı Derya'nın günümüzdeki karşılığı nedir? Nişancı'nın günümüzdeki karşılığı nedir? Padişahın günümüzdeki karşılığı nedir?, Reisül...

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Cevapları Sayfa 60

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Cevapları Sayfa 60 SORU: XVI. yüzyıl askerî yapısı ile kuruluş dönemi askerî yapısını karşılaştırınız. Osmanlı askerî yapısını değişim ve...

10. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay yayınları sayfa 192 Cevapları

10. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay yayınları sayfa 192 Cevapları 1. Osmanlı-Almanya yakınlaşmasında hangi faktörler etkili olmuş olabilir? 2. II. Abdülhamit “Hicaz Demir Yolu Projesi”ni neden gerçekleştirmek...

10. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay yayınları sayfa 183 Cevapları

10. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay yayınları sayfa 183 Cevapları SORU: Yukarıdaki diyalogtan hareketle dönemin aydınlarının meşrutiyetten beklentilerini analiz ediniz. CEVAP:Aydınların beklentileri Osmanlının birlik beraberliği ve bütünlüğüdür. 

10. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay yayınları sayfa 132 Cevapları

10. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay yayınları sayfa 132 Cevapları SORU:  Lale Devri’ndeki bazı gelişmeler verilmiştir. Bu gelişmelerin numaralarını tabloda ait oldukları alanlara yazınız. SORU: Lale Devri ıslahatlarının...

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Cevapları Sayfa 17

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Cevapları Sayfa 17 SORU: Balkanlardaki siyasi ve dinî yapının, Osmanlı Devleti’nin bu bölgede ilerleyişine etkisi hakkında neler söylenebilir? Açıklayınız. CEVAP:Balkanlarda Siyasi...

10. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay yayınları sayfa 189 Cevapları

10. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay yayınları sayfa 189 Cevapları 1. II. Meşrutiyet’in ilanı ile nasıl bir yönetim anlayışı amaçlanmaktadır? 2. II. Meşrutiyet’ten Osmanlı toplumunun beklentileri nelerdir?

10. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay yayınları sayfa 196 Cevapları

10. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay yayınları sayfa 196 Cevapları 1. Yukarıdaki Nizamname’den hareketle XIX. yüzyıl eğitim sisteminde klasik dönemden farklı olarak ne tür değişiklikler yapılmıştır? 2. Yukarıdaki...
- Advertisement -

Latest article

Anakronizm Nedir ?

Anakronizm Nedir ? Türk Dil Kurumuna göre “tarihlendirmede yanılgı içerisinde bulunma” demek olan anakronizm, bir olayın tarihi ve çağı üzerinde yanılma, tarih ve çağları birbirine karıştırma şeklinde tanımlanmaktadır. Anakronizm,...

9.Sınıf Tarih dersi İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU Ünitesi Ders Notları

9.Sınıf Tarih dersi İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU Ünitesi Ders Notları

9. sınıf Tarih dersleri Ders Notları (Yeni Müfredat)

9. sınıf Tarih dersleri Tüm ders notları özeti (Yeni Müfredat) Merhaba Değerli takipçilerimiz. 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı itibari ile 9. sınıf tarih dersleri yeni müfredata...