Seçmeli Tarih Dersi Eğitim Ünitesi Testleri Ve Cevapları

Seçmeli Tarih Dersi Eğitim Ünitesi Testleri Ve Cevapları 1. Haberleşme, kontrol, denge kurma ve ayarlama ilmi olan Sibernetik’in kurucusu olarak bilinen Artuklular döneminde yetişen bilim adamı...

Seçmeli Tarih Dersi Ekonomi Ünitesi Testleri Ve Cevapları

Seçmeli Tarih Dersi Hukuk Ünitesi Testleri Ve Cevapları 1. Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam devletlerinde Ahilik örgütünün görevlerinden biri değildir? A) Esnaflar arası dayanışmayı sağlamak B) Üretimde kaliteyi artırmak C)...

Seçmeli Tarih Dersi Ekonomi Ünitesi Testleri Ve Cevapları

Seçmeli Tarih Dersi Ekonomi Ünitesi Testleri Ve Cevapları 1. Dirlik sahipleri aldığı paranın bir kısmını asker ihtiyacını karşılamak için kullanırdı. Sipahiler savaş olmadığı zamanlarda üretim...

Seçmeli Tarih Dersi Hukuk Ünitesi Testleri ve Cevapları

Seçmeli Tarih Dersi Hukuk Ünitesi Testleri ve Cevapları 1. Türklerde kağan da dahil olmak üzere herkes töre hükümlerine uymak zorundadır. Yukarıdaki bilgiye göre, Türklerle ilgili aşağıdaki...

Seçmeli Tarih Dersi Hukuk Ünitesi Testleri ve Cevapları

Seçmeli Tarih Dersi Hukuk Ünitesi Testleri ve Cevapları 1. Türklerde mal edinme, iş sözleşmesi, köle satışı, vakıfname, vasiyetname ve ipotek senedi gibi hukuki işlemler aşağıdaki...

Türklerde Toplumsal Yapısı Ünitesi 12 Soruluk Testler ve Cevapları

Türklerde Toplumsal Yapısı Ünitesi 12 Soruluk Testler ve Cevapları 1. Aşağıdakilerden hangisi tarihte önemli devletler kuran Oğuzların 24 boyundan biri değildir? A) Bayat B) Yazır C) Çepni D) Dodurga E)...

11. Sınıf Tarih Dersi Toplumsal Yapısı Ünitesi 12 Soruluk...

11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Hukuk Ünitesi Testleri 12 Adet 1. Vakıf sistemi, halkın yararına olan kurumların giderlerinin devlet eliyle ya da zengin kişiler tarafından...

Seçmeli Tarih Dersi Devlet Teşkilatı Ünitesi 15 Soruluk Testler ve Cevapları

Seçmeli Tarih Dersi Devlet Teşkilatı Ünitesi 15 Soruluk Testler ve Cevapları 1. İlk Türk devletlerinde hükümdarın bulunmadığı zamanlarda Kurultaya aşağıdakilerden hangisi başkanlık yapardı? A) Buyruk B) Aygucı C)...

Seçmeli Tarih Dersi Devlet Teşkilatı Ünitesi 15 Soruluk Test

Seçmeli Tarih Dersi Devlet Teşkilatı Ünitesi 15 Soruluk Test 1-Orta Asya Türk devletlerinde aşağıdakilerden hangisinde devlet meselelerinin görüşülüp karara bağlandığı söylenebilir? A) Divan B) Kurgan C) Kurultay D) Oguş E)...

Tarih Dersi Testleri

Tarih Dersi Testleri Kıymetli öğretmen arkadaşlarımız ve sevgili öğrenciler tarih biliminin bir tecrübeler birikimi olması nedeniyle, bu birikimlerimizi öğrencilere bir sezon boyunca aktarırız. Müfredatların ağırlığı ...
- Advertisement -

Latest article

Anakronizm Nedir ?

Anakronizm Nedir ? Türk Dil Kurumuna göre “tarihlendirmede yanılgı içerisinde bulunma” demek olan anakronizm, bir olayın tarihi ve çağı üzerinde yanılma, tarih ve çağları birbirine karıştırma şeklinde tanımlanmaktadır. Anakronizm,...

9.Sınıf Tarih dersi İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU Ünitesi Ders Notları

9.Sınıf Tarih dersi İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU Ünitesi Ders Notları

9. sınıf Tarih dersleri Ders Notları (Yeni Müfredat)

9. sınıf Tarih dersleri Tüm ders notları özeti (Yeni Müfredat) Merhaba Değerli takipçilerimiz. 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı itibari ile 9. sınıf tarih dersleri yeni müfredata...