Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

ÇTDT 1. dönem 2. yazılı Soruları

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1. dönem 2. yazılı soruları karışık
A-Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. 
1-Maginot Hattı hakkında kısaca bilgi veriniz..(10 puan)
2– I.Dünya Savaşı sonunda Avrupa’da ortaya çıkan totaliter  rejimleri, ülkelerini ve liderlerini yazınız.(10 p)
3-Postam Konferansı hakkında bilgi veriniz.(10 p)
4-Almanya’nın Hayat Sahası  anlayışını açıklayınız.(10 p)
5-Monroe Doktrini nedir? Açıklayınız. (10 p)

B-Aşağıdaki  boşluklara (D) doğru veya (Y) yanlış koyunuz..( Her soru10x2 puan) 
1-(……) Nöyi Antlaşması İtilaf devletleri ile Macaristan arasında imzalanmıştır.
2-(……) Rusya Brest-Litovsk Antlaşması ile II. Dünya savaşından çekilmiştir.
3-(……) Milletler Cemiyeti(Cemiyet-i Akvam) II.Dünya savaşı sonrası barışı temin etmek için kurulmuştur.
4-(……) Amerika Birleşik Devletleri, Pearl Harbour baskını ile II.Dünya Savaşına resmen girmiştir.
5-(……) İngiltere,Rusya’nın Balkanlarda güçlenmesini engellemek için Türkiye’nin II.Dünya savaşına girmesini istemiştir.
6-(……) II.Dünya Savaşı sonunda Rusya ve İngiltere güçler dengesinde öne çıkan devletlerdir.
7-(……) Mihver devletler Almanya, Rusya ve İtalya’dır.
8-(……) Almanların 1 Eylül 1939’da Polonya  üzerine yaptığı saldırı ile II. Dünya savaşı başladı.
9-(…….) Türkiye’den gidip Basmacı Hareketi liderliği yaparken şehit olan komutan Enver Paşa’dır.
10-(……)Türkiye Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile itilaf devletleriyle birlikte boğazlar üzerinde hak sahibi olmuştur.

 C-Aşağıdaki boşlukları doldurunuz. (Her soru 10×3 puan) 
1-1945 Yalta Konferansına katılan devletler …………………….., …………………,  …………………’dir.
2-II.dünya savaşının en önemli nedenlerinden biride  I.Dünya savaşı sonunda Almanya’da iktidara gelen …………….  akımı  ve  İtalya’da iktidara gelen ……………… dir.
3-Birleşmiş Milletlerde veto hakkı olan devletler   ……………,     …………,       …………,    ……… ve    ……………..’dir.
4-Birleşmiş Milletler’in Gıda ve Tarım Örgütü ………. dur.
5- ………………… savaşında Japon  donanması tamamen ortadan kaldırıldı.
6-Amerika’ya Pearl Harlbour Baskını gerçekleştiren ve baskının şifrelerinin çözülmesiyle uçağı düşürülüp  öldürülen Japon  deniz kuvvetleri komutanı ……………………….………….. dur.
7- Almanya’nın Fransa’yı işgaline karşı çıkıp mücadele edilmesi gerektiğini savunan devlet adamı ……… …………………….. dür.Almanya ile işbirliği yapan ve Vichy Hükümetini kuran ise ………..………… …………… dır.
8- II. Dünya Savaşı sırasında Türkiye’de zenginlerden alınan ………………. vergisi ve çiftçilerden alınan vergi ise …………… ‘dir.
9-Almanların SSCB üzerine yaptığı harekatın adı ……………………………………………dır.
10- Japonya’da yenileşme ve batılılaşma hareketinin adı……………………. …………………………dır.

                                                                                                           Ali ÇAM

                                                                                                       Tarih Öğretmeni

3 Comments

Leave a Reply