Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi MEB Yayınları 2. Ünite Cevapları

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi MEB Yayınları 2. Ünite Cevapları
Merhaba Değerli Takipçilerimiz Çağdaş türk ve Dünya Tarihi Ders kitabı Cevaplarını Nette ilk ve tek olarak sizler için Ekleyeceğiz. Böylelikle ihtiyaç duyan siz değerli ilim erbabı ya da bu yolda öğrenim gören değerli talebelermiz bu cevaplara ulaşarak daha rahat bir eğitim ve öğretim hayatı geçirecekler. Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi MEB Yayınları 2. Ünite Cevapları sayfa 60’tan başlayıp Ünite sonuna kadar gitmektedir. Kafanıza takılan ya da eksik cevaplanan herhangi bir ödev konusu varsa lütfen bizlere bildiriniz.


Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi MEB Yayınları Sayfa 60 Cevapları
Hazırlık Çalışmaları
SORU:II. Dünya Savaşı’na katılan devletlerin sınırlarını bir dünya haritası üzerinde gösteriniz.

SORU:Mihver ve Müttefik Devletler ile bu devletlere ait temel politikaları araştırınız.
SORU:Toplama kamplarını insanın temel hak ve hürriyetleri açısından değerlendiriniz.
SORU: Savaşın bilime ve sanata etkileri neler olabilir?
CEVAP:İnsanlık tarihi boyunca sürekli var olan savaşlar bir taraftan yaşatmış oldukları yıkıcılıkla insanlığın hafızasında yer etmiş ve hep gündemde olmuştur. Tarih boyunca savaşlar hep gündemde yer almışlar,  tarihi şekillendiren önemli olgular olarak yer etmişlerdir. Savaşların yaratmış olduğu şiddet, katliam, zaman zaman insanları coşturan görkem ve insanların sürekli gündeminde yer alması bunun bir şekilde yansıtılması ve tasvirini zorunlu hale getirmiştir. Sonraki kuşaklara aktarılması açısından mükemmel bir kaynak olarak ve tanıklık olarak Savaşın, yansıtılmasının misyonunu çeşitli dallarıyla Sanat üstlenmiştir. İlk çağlardan itibaren Güzel sanatların tüm kolları savaşı tasvir etmiş ve yansıtmıştır. Bu açıdan bakıldığında antik çağda, steller üzerinde başlayan kabartma rölyeflerin olduğu bir dönemden, halılara işlenen savaş tasvirleri, sonrasında resme, müziğe ve heykele yansıyan savaş objelerinin temsili savaşlar ve sanatlar arasında ki ilişkinin çarpıcı örneğidir. Sonraki aşamada edebiyata, müziğe ve modern sanatlara da yansıyan savaş ve sanat ilişkisi son olarak 20. Yüzyılla birlikte 7. Sanat olarak tanımlanan sinemada da büyük oranda kendine yer bulmuştur. Sinema diğer tüm sanat dallarını içinde barındırma özelliği açısından ve kitlelere ulaşma gücü açısından diğer sanatlar dışında muazzam bir yeteneği bulunmasından dolayı hem bir sanat işlevi görmüş ama aynı zamanda içeriğinde bolca propaganda barındırarak savaşı ve onun dünyasını tasvir etmiştir.
SORU:Günümüzde İsrail ile Filistin arasında yaşanan sorunun temelinde yatan sebepler neler
olabilir?
CEVAP:


KAVRAMLAR
Bizim Deniz: Akdeniz’i, İtalyan gölü haline getirme amaçlı İtalyan sömürgeciliğinin adıdır.
Hayat Sahası:Almanya’nın üzerinde bulunduğu toprakların Alman ırkına yeterli olmayacağını savunan fikrin Hitler tarafından Avrupa’da yayılma politikasının gerekçesi olarak kullanılması ile ortaya çıkan kavramdır. Benzer iddiaları Japonlar ve İtalyanlar da öne sürdü.
Birleşmiş Milletler: amacı dünyada barışı ve güvenliği korumak, uluslararasında iktisadi, toplumsal ve kültürel işbirliğini sağlamak olan uluslararası örgüt.
Varlık Vergisi:  Varlık Vergisi, 11 Kasım 1942 tarih ve 4305 sayılı kanunla konulan olağanüstü servet vergisinin adıdır
Askerî Teknoloji: SAvaş Teknolojisi
İki Kutuplu Dünya : İkinci Dünya savaşından sonra dünyanın Rusya ve ABD Etrafından toplanarak oluşturduğu iki süper güçlü dünya
IMF: Uluslar arası para fonu
Ortak Refah Alanı: Büyük Doğu Asya Ortak Refahı Alanı (大東亞共榮圏 Dai-tō-a Kyōeiken), Japon İmparatorluğu tarafından Shōwa döneminde işgal altındaki Asya halkları için oluşturulan ve yürürlüğe konan emperyalist propaganda kavramıydı.
Mihver ve Müttefik Devletler: İkinci Dünya savaşında savaşan blokların adı
Yatıştırma Politikası: 1935-1938 yılları arasında İngiltere’nin Almanya ile Fransa arasında izlediği yatıştırıcı, yumuşatıcı, dengeleyici politikanın genel adına Yatıştırma Politikası denir. İngiltere’nin yatıştırma politikasının mimarı ve simgesi İngiltere Başbakanı Neville Chamberlain‘dir.


Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi MEB Yayınları Sayfa 62 Cevapları

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi MEB Yayınları Sayfa 62 Cevapları

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi MEB Yayınları Sayfa 62 Cevapları

SORU: Yukarıdaki görselden yararlanarak 2. Dünya Savaşı sonucunda ortaya çıkabilecek siyasi ,
ekonomik  ve  askeri dengeyle ilgili düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
CEVAP: İkinci Dünya savaşının sonucunda dünya iki kutuplu hale gelmiş ve bir bölümü Amerikann etrafından toplanırken bir diğer bölümü de SSCB’nin etrafında toplanmıştır.  Görsel bunu en iyi şekilde yansıtmaktadır.


Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi MEB Yayınları Sayfa 62 Cevapları
SORU:Size göre Pearl Harbor Baskını en fazla hangi devleti memnun etmiş olabilir?
Bence Amerikayı memnun etmiştir. Zira böylelikle güya kendivicdanlarında atom bombası atmak için bahane bulmuşlardır.


Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi MEB Yayınları Sayfa 73 Cevapları
SORU:Alman iç muhalefetinden olan Siyah Orkestra ve Beyaz Güller ile ilgili bilgi toplayarak sınıf ortamında paylaşınız.
Siyah Orkestra
Siyah Orkestra (Schwarze Kapelle) üyeleri, Hitler’in politikalarını ülkeyi mahvedeceklerinden korkan yüksek makamlı vatansever Almanlardı.
Nazi Partisi’ni devirerek Alman egemenliğini korumayı umuyorlardı.
20 Temmuz 1944’te Almanya’da Adolf Hitler’e yönelik suikast ve darbe girişiminde bulundular. Fakat başarılı olamadılar.
Suikast girişimi Albay Claus von Stauffenberg çantasında bombayı patlatarak suikast eylemini gerçekleştirdi.
Komplocular Valkyrie operasyonunu devreye koydu. Hitler’in öldüğü söylendi ve hükumete el koydular.
Üyelerinin pek çoğu yakalanıp kurşuna dizilmiştir. Bu olaydan sonra 7 bin kişi tutuklanıp bunların yaklaşık 5 bini infaz edilmiştir.
Bu suikastı anlatan Tom Cruise’ı oynadığı Operasyon Valkyrie filmini izlemenizi tavsiye ederim.
Beyaz Güller
Almanya’da 1940-1943 arasında etkinlik göstermiş Katolik ve antifaşist bir direniş grubudur.
Münih Üniversitesi’nden beş öğrenci ile onların felsefe profesörleri olan Kurt Huber’den oluşuyordu.
Nazi yönetiminin soykırım eylemlerine karşı örgütlenen bildiri dağıtmışlar. Yakalanan üyeleri idam edilmiştir.
Bugün Almanya’da Beyaz Gül üyelerinin adlarını taşıyan okullar vardır.
İLAVE BİLGİ
Hitler karşıtları, Hitler’i doğrudan ortadan kaldırmak ve beraberindeki parti üyeleri ve SS gibi parti ideolojisiyle yetişmiş grupları tasfiye edip Almanya’da demokratik ortamı yeniden tesis etmek ve Hitler Almanya’ya savaşı kaybettirmeden önce Müttefikler ile anlaşma yapıp savaşa son vermek istiyordu. 3 , 2 1


Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi MEB Yayınları Sayfa 75 Cevapları
SORU:1. Yukarıda maddeleri verilen Atlantik Bildirisi ile Wilson İlkeleri’ni karşılaştırarak benzerlikleri bulunuz.
Toprak kazanılmaması
Açık denizlerin serbest olması,
Silahsızlanmaya gidilmesi
Uluslararası iş birliği yapılması
Uluslar kendi geleceklerini kendileri saptayacaklar maddeleri benzerlik göstermektedir.
Barışın tesisi noktasında belirlenen değerler her dönemde benzerlik gösterdiği hâlde dünyada barış ortamı oluşturulamamasının nedenlerini tartışınız.
Ülkelerin çıkar kavgası
Sömürgecilik yarışı
Anlaşmalar sonrası haksızlığa uğradığını düşünen ülkelerin kayıplarını geri almak istemeleri
SORU:2. Barışın tesisi noktasında belirlenen değerler her dönemde benzerlik gösterdiği hâlde dünyada barış ortamı oluşturulamamasının nedenlerini tartışınız.
Ülkelerin çıkar kavgası
Sömürgecilik yarışı
Anlaşmalar sonrası haksızlığa uğradığını düşünen ülkelerin kayıplarını geri almak istemeleri

SORU:Tarih boyunca insanlığa dair ortak değerler ortaya konmuştur. Medine Sözleşmesi, Magna Carta vb. belgeleri araştırarak ortak değerler açısından karşılaştırınız. Tespitlerinizi sınıf ortamında paylaşınız.
Kişisel hakların tanınması
Herkesin eşit olması
Kişiler kanunlara göre yargılanacak,
Can ve mal güvenliği sağlanacak
İnanç özgürlüğü olacak gibi değerler ortak değerler olarak belirtilmiştir.


Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi MEB Yayınları Sayfa 76 Cevapları
SORU:Yukarıdaki maddeleri değerlendirerek “hedeflenen dünya”ya dair görüşlerinizi sınıf ortamında paylaşınız.
Herkesin eşit olduğu
Yaşama, can ve mal güvenliği gibi temel hakların kanunlarla korunduğu
Düşünce özgürlüğünün olduğu
Özel hayatın korunduğu
Herkesin insanca yaşayabildiği bir hedeflenen dünyadır.


Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi MEB Yayınları Sayfa 83 Cevapları
Yukarıdaki metinden yola çıkarak aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
SORU:1. IMF’nin yapısında etkili olan devletleri yazınız.
ABD ve Batılı ülkeler etkili olmaktadır.
Bu ülkelerin sahip olduğu kotalar toplamın yüzde 57,7’si, oy gücü ise yüzde 55,3’üdür.
ABD tek başına kotalar toplamının yüzde 17,4’üne ve oy gücünün 16,5’ine sahip olduğundan veto hakkı olan tek devlettir
SORU:IMF politikalarının devletler üzerindeki etkilerine dair örnekleri tartışınız
Arjantin, IMF ile anlaşmış. IMF sürekli yönlendirmiş ve ülkenin iflasına neden olmuştur.
1997 krizi sonrasında Endonezya’daki ekonomik durgunluğa çözüm olarak IMF’nin dayattığı yüksek faiz politikası, krizin daha
da derinleşmesine sebep olmuştur.
Türkiye’de de 2000 yılı başlarında uygulanan IMF programı, aynı yılın Kasım ayında ve 2001 Şubat ayında olmak üzere iki büyük krizle sonuçlanmıştır. Türkiye ekonomisi, 2001 yılında yüzde 9,8’lik tarihî bir küçülmeyle karşı karşıya kalmıştır.
SORU:IMF politikalarının ABD’de ve gelişmekte olan ülkelerdeki farklılıklarını tartışınız.
IMF, ABD ve gelişmekte olan ülkelere farklı politikalar uygulamaktadır.
Örneğin, ABD talebi artırmakta, üretimi ve istihdamı artırırken, diğer ülkeler krize girdiğinde IMF, kamu harcamalarının
azaltılması, vergilerin artırılması, tüketimin kısılması için faizlerin yükseltilmesini istemektedir. ABD’de FED fazileri düşürürken, hükümet de harcamaları artırıyor.
Ancak gelişmekte olan ülkeler için IMF harcamaların kısılmasını, ekonominin küçülerek dengeye getirilmesini
öneriyor.
ABD krizden çıkabilirken, diğer ülkeler kriz batağına daha çok batıyor.


Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi MEB Yayınları Sayfa 90 Cevapları
SORU:1. Polonya Sendromu kavramının kullanılmasının nedenleri neler olabilir?
I. Dünya Savaşı’nda Polonya’nın, hem Rusya hem de Almanya tarafından işgal edilmesi ihtimali oldu. Bu olay Polonya Sendromu olarak adlandırıldı.
II.Dünya Savaşında Almanya’nın bütün Balkanlara egemen olarak Bulgaristan’a yerleşmesi, Türkiye’ye saldırma ihtimalini çıkması ve Rusya’nın Türkiye’ye saldırma ihtimali ile oluşu Polonya Sendromu kavramının kullanılmasına neden olmuştur.
Kısaca Almanya ve Rusya’nın Türkiye’ye aynı anda saldırma ve iki ülkenin işgaline uğrama ihtimali Polonya’nın I.Dünya Savaşındaki durumuna benzediği için Polonya Sendromu olarak kullanılmasına neden olmuştur.
SORU:2. Hitler-İnönü mektuplaşmasına dair metni araştırınız.
Hitler ve İnönü birbirlerine mektup yazmışlardır

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi MEB Yayınları Sayfa 92 Cevapları
II. Dünya Savaşı’ndaki Türk dış politikasını değerlendiren bir tarihçi yukarıdaki sonuçlara ulaşmıştır.
SORU:1. Metne göre Türk dış politikasının temel özellikleri neler olmuştur?
SORU:2. Türk dış politikasının belirlenmesinde etkili olan faktörler nelerdir?
SORU:3. Dönemin koşullarını dikkate alarak bu yıllarda takip edilen Türk dış politikası hakkındaki
görüşlerinizi ifade ediniz.
SORU:4. Bu dönemde Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasını etkileyebilecek bir devlet adamı
olsaydınız, dönemin politikalarına müdahaleleriniz ne yönde olurdu?


ÖLÇME DEĞERLENDİRME
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi MEB Yayınları Sayfa 92 Cevapları

SORU:A-Aşağıda verilen numaralandırılmış açıklamaları ilişkili olduğu ifadelerle eşleştiriniz.

B-Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
SORU:1. Yukarıdaki tabloda Türkiye’nin savaş yıllarındaki ithalat ve ihracat değerleri verilmektedir. Bu tabloya göre Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’nda izlediği dış siyasetin Türk ekonomisine olan etkisini değerlendiriniz.

SORU:2. “Baltık’ta Stettin’den Adriyatik’te Trieste’ye kadar kıtaya bir demir perde inmiştir. Bu hattın arkasında Varşova, Berlin, Prag, Viyana, Budapeşte, Bükreş ve Sofya gibi Orta ve Doğu Avrupa’nın eski devletlerinin başkentleri uzanıyor. Sovyetlerin tahakküm altına aldığı bu bölge Avrupa ve dünyanın bölünmüşlüğünü temsil ediyor. Sovyet egemenliğinin hüküm sürdüğü bu yapı hiç kuşkusuz bizim kurmaya çalıştığımız özgür Avrupa değil.”
Yukarıdaki metinde Churchill tarafından Demirperde olarak adlandırılan sınırların ifade ettiği anlamı açıklayınız.


3. “II. Dünya Savaşı’nın Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz tesirlerine rağmen sanayiciler, tüccarlar ve büyük toprak sahipleri bu koşulları, yüksek kârlara tahvil etmenin yollarını buldular. Artan vergilerin, askerî seferberliğin, fiyat artışlarının asıl zarar verdiği kesim ülkenin yaklaşık yüzde seksenini teşkil eden köylülerle kentlerdeki dar gelirli kesimler oldu.”
SORU:Yukarıdaki metinden yararlanarak II. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye’de ekonominin toplum tabakalarındaki etkisini açıklayınız.


“II. Dünya Savaşı sonrası çözüm bekleyen en acil sorun Avrupa’nın yıkılmışlığıydı. Avrupa çok az ürün ihraç edebilecek buna karşılık fabrikalarını tekrar kuruncaya kadar büyük miktarlarda ithalat yapacaktı. Bunun gerek mal gerekse kredisi, doğal olarak ABD tarafından sağlanacaktı. Bu nedenle ABD’li Herry Dexter White’in (Heri Dekstır Vayt) ortaya koyduğu ekonomik çerçevede Uluslararası Para Fonu kuruldu. İkinci olarak Dünya Bankası kuruldu. Türkiye her ikisine de 11 Mart 1947’de üye oldu.”
4 ve 5. soruları yukarıda verilen metne göre cevaplayınız.
SORU:4. İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa’nın öncelikli ekonomik sorunlarını yazınız.
SORU:5. Avrupa’nın sorunları karşısında ABD’nin aldığı önlemleri yazınız.


“II. Dünya Savaşı yıllarında dört yanı ateşle çevrilen Türkiye bu dönemde gerek iç gerekse dış politikasını savaşın dalgalanmalarına göre günü gününe ayarladı ve savaşa girmekten kurtuldu.” Savaş dışında kalan ve böylece insanını yok olmaktan kurtaran Türkiye savaş sonunda yalnız kaldı. Sonraki dönemde savaş yılları ile ilgili İnönü kendisini “millete çayı (şeker yerine) kuru üzümle içirmek” ile suçlayan birine şu cevabı verecektir: “Ama çocuğunu babasız bırakmadım.”
6 ve 7. soruları yukarıda verilen metne göre cevaplayınız.
SORU:6. Savaş yıllarında Türk dış politikasını kısaca değerlendiriniz.
SORU:7. Savaşın toplumsal yansımalarının neler olabileceğini yazınız.


08.15’te 10 bin metreden bırakılan bomba, daha etkili olması için kentten 600 metre yükseklikte patlatıldı. Hiroşima’da bir yerel gazetede çalışan ve savaşın canlı tanıklarından olan Yoshito Matsushige (Yoşito Matsuşige), dehşet anını şöyle anlatıyor: “Büyük bir flaş patladı sanki. Her şey, her yer bembeyaz oldu, hiçbir şey göremez oldum. Öyle kavurucu bir rüzgâr ortaya çıktı ki vücudumun üst kısmına sanki binlerce iğne batırılıyor gibiydi. Bombanın etkisiyle meydana gelen kasırga sokaklardaki tozu havaya kaldırmıştı. Bir süre her yer karardı. Etrafı, toz tabakası yere inince görebildik.” 4,5 tonluk uranyum bombası patladığı anda Hiroşima cehenneme döndü. Birkaç saniyede bombanın düştüğü merkezin 3-4 kilometrelik çevresinde hiçbir canlı kalmadı. Atom bombasının kente düştüğü esnada oluşan sıcak havanın üç bin derece olduğu tahmin edilmektedir. İlk esnada yetmiş bin insan neredeyse buharlaşarak, kavrularak yok oldu. Japonya’nın en güzel kenti Hiroşima’nın suyu, havası ve toprağı yoğun radyasyonla zehirlendi. Aylarca asitli yağmur yağdı. Vahşetin boyutu her geçen gün genişledi ve ölü sayısı iki ay içinde 135.000’e ulaştı. Sonraki beş yıl içinde de radyasyon nedeniyle mutasyona uğrayan 60.000 kişi
daha hayatını kaybetti. On beş saat sonra ABD Başkan’ı Truman’ın açıklamalarıyla atom saldırısına maruz kaldığını öğrenen Japonya, yıkılmışlık ve çaresizlik içinde teslim oldu. ABD Başkanı Truman: “Tarihin en büyük kumarına iki milyar dolar yatırdık ve kazandık!” dedi.
8 ve 9.soruları yukarıda verilen metne göre cevaplayınız.
SORU:8. ABD Başkanı Truman’ın “Tarihin en büyük kumarına iki milyar dolar yatırdık ve kazandık!”
ifadesini insan hakları ve evrensel değerler açısından değerlendiriniz.
SORU:9. Atom bombası atıldıktan sonra uzun vadede meydana gelen etkiler nelerdir?
SORU:10. İkinci Dünya Savaşı sonrasında yayımlanan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde
hangi ortak insani değerlere yer verilmiştir?
SORU:11. İkinci Dünya Savaşı öncesi Mihver ve Müttefik devletlerin siyasi politikalarını açıklayınız.
SORU:12. İkinci Dünya Savaşı’nda Avrupa’da ikinci cephenin Normandiya’dan açılmasının nedenlerini açıklayınız.


 

C-Aşağıdaki soruları okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
13-Aşağıda verilen bilgilerden hangisi II. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye’de yaşanan gelişmelerden biri değildir?
A) Köy Enstitüleri Kanunu kabul edilerek öğretmen ihtiyacı karşılanmaya çalışıldı.
B) Demokrasinin bir gereği olarak çok partili hayata geçildi.
C) Savaş nedeniyle 2. Beş Yıllık Sanayi Planı hayata geçirilemedi.
D) Ekonomi ve fiyatları denetim altına almak için Millî Korunma Kanunu çıkarıldı.
E) Savaş yıllarında ekmekte karne uygulaması başlatıldı.

14-“Versay Antlaşması’na rağmen Hitler döneminde Almanya’da üretilen uçak sayısı 1932’de 36 iken 1934’te 1932’ye, 1936’da 5112’ye çıkmış, hava kuvvetlerinde 26 olan filo sayısı 302’ye yükselmişti. II. Dünya Savaşı başladığında Almanya’nın 4000 cephe hattı uçağı vardı. Donanma personelinin sayısı ise 1932’deki sayının 5 katına çıkmıştı
ve Hitler iktidarı öncesine göre 12 kat daha fazla para harcanıyordu.”
Yukarıdaki metin değerlendirildiğinde aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Almanya’da askerî harcamalara ayrılan bütçe artış göstermiştir.
B) Versay Antlaşması’nın maddeleri adım adım çiğnenmektedir.
C) Askerî teknolojide gelişme yaşanmaktadır.
D) Alman dış politika anlayışında Hitler bir değişime sebep olmuştur.
E) Alman ordusunda donanma harcamaları birinci sıraya geçmiştir.

15-“II. Dünya Savaşı sonrasında dev olanaklara 17. rağmen Hollywood sinemasında bir gerilemenin olduğu görülür. Komünist karşıtlığı dolayısıyla bazı yönetmen ve artistler ya suskunluğa itildiler ya da Amerika’dan kovuldular. Bu dönemde Charlie Chaplin “Gece Yarısı Filmi”ni Avrupa’da çekti. Hollywood, sinema sektöründeki üstünlüğünü Hindistan, Çin gibi diğer ülkelere kaptırdı.”
Yukarıdaki metinden çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hollywood sineması diğer ülke sinemalarına göre daha fazla olanaklara sahipti.
B) Sinema ve sanat dünya siyasetini yönlendiren önemli bir etkendir.
C) Siyasi alanda yaşanan mücadele ABD sinema sektörünü olumsuz etkiledi.
D) Charlie Chaplin “Gece Yarısı Filmi”ni Avrupa’da çekmiştir.
E) Çin sineması ABD sinemasının önüne geçmiştir.

 

16-Seri üretim olarak 1936’da ilk Türk uçağını yaptı. Ankara’nın doğusuna ilk demir yolunu yaptı. Karabük’te demir ve çelik fabrikasını kurdu. İzmit’te selüloz fabrikasını kurdu. Çok partili rejimdeki ilk muhalefet partisini kurdu, ilk şehir ve köy planlarını hazırladı.
Yukarıda özellikleri verilen Nuri Demirağ ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine
ulaşılamaz?
A) Türkiye’de siyasi hayatta rol oynadı.
B) Uçak sanayisinin gelişmesi için çalışmalar yaptı.
C) Demir yollarındaki çalışmalarından dolayı kendisine Demirağ soyadı verildi.
D) Ülkemizin ilk müteşebbislerinden biri oldu.
E) Ülkemizde yaşanan gelişmelerde birçok ilki hayata geçirdi.

17-“Auschwitz’de sıkıldığımdan yakınmak için gerçek bir neden yoktu. Görünürde tek amacım alınan önlemleri uygulamak için herkesi ve her şeyi ileri doğru itmekti.
Anneler gülen ya da ağlayan çocuklarıyla gaz odalarına giderken tepkisizce izlemek zorundaydım. Görevde iken saatlerce pis kokulara dayanmak durumundaydım. Dikiz deliklerinden içeriyi gözlemek ve ölüm sürecinin kendisini izlemek zorundaydım.
Auschwitz’e göre ailemin durumu çok iyiydi. Çocuklarımı mutlulukla oynarken ve karımı onları büyük bir hazla izlerken gördükçe sık sık bu mutluluğumuzun ne kadar süreceğine ilişkin düşünceler geliyordu aklıma.”
Yukarıdaki metin değerlendirildiğinde aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Ölüm kampında görevli bu kişi vicdani bir muhasebe içerisindedir.
B) Savaş sırasında sorgulamadan emirleri yerine getirmekle kendini mükellef görmüştür.
C) Kendisi ve ailesinin geleceği hakkında endişeleri vardır.
D) Auschwitz savaş döneminde insanların katledildiği bir merkez olmuştur.
E) Auschwitz’te yaşananlara ailesi de tanık olmuştur.

10 Comments

Leave a Reply