Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Demokrasi Dersi 1. dönem 1. yazılı soruları

Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi Dersi 1. dönem 1. yazılı soruları
Demokrasi Dersi 1. dönem 1. yazılı soruları ve cevaplarını sizlere birlikte sunuyoruz. Biliyoruz ki Bazen demokrasi dersinin yazılı sorularının cevaplarına ihtiyaç duyuyorsunuz. Bu sebeple demokrasi ve insan hakları dersinin yazılı sorularını verirken cevapları ile birlikte vermeye gayret edeceğiz. Şimdilik aşağıdaki yazılı sorusu ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Zamanla daha fazla yazılı sorusu ekleneceğini bildirerek bu sayfayı takip etmenizi öneririz.

Demokrasi Dersi 1. dönem 1. yazılı soruları
HER SORU 3 PUAN BASTAKİ BOŞLUĞA  D/Y YAZINIZ
( D )1-İnsan haklarına saygılı olan devletin anayasasında insan haklarının eksiksiz yer almasına gerek yoktur.
( D )2-Kişinin sorumluluk sahibi olması ,özgür olmasına bağlıdır.
( Y) 3-İnsan haklarından vazgeçilemez ;ancak devredilebilir.
( D )4-İnsan haklarını devlet vermez onları sadece tanır ve korur.
( Y )5-Egemenliğin bir kişinin elinde toplanmasına Aritokrasi denir.

B)GRUBU SORULAR BOŞLUK DOLDURMA HER SORU 7 PUAN BOŞLUĞA  DOĞRU KAVRAMI YAZINIZ
1-Hukuk tarafından korunup tanınan ve bireyin iradesine bırakılançıkarlara——-HAK——denir
2-Öğretmenine yalan söyleyen öğrencinin, söylediklerinin doğru olmadıkları ortaya çıkması ve öğretmeni
tarafından cezalandırılıp, cezasını çekmesi………SORUMLULUK……kavramını örneklendirir.
3-İnsanların diğer tüm haklarını kullanabilmesi için öncelikle…………YAŞAM HAKKINA…..sahip olması gerekir.
4-Devletin ortaya çıkışı konusundaki görüşlerden biri J.J.Reauseau’ya aittir ona göre devlet insanların yaptığı ……TOPLUMSAL BİR SÖZLEŞMEYLE.………. ortaya çıkmıştır.
5-Bir siyası parti grubu adına en az yirmi milletvekilinin imzasıyla verilen önergeye……GENSORU…….denir
6-“Her hakkın kaynağı bireydir;Çünkü tek gerçek varlık insandır.” Görüşünü savunan akım …..Bireycilik…..dur/tir/dir.
7-Laik devlette yasalar ,dinsel ilkelere değil….AKIL VE MANTIĞA…….dayanan ilkelerdir.
8-İnsanları değil ,insanların içinde yaşadığı toplumu tek gerçek olarak ele alan düşünür……KARL MARX…..tir/dır/dur.
9-Her birey mülk edinme hakkına sahiptir, bu haklar sadece…KAMU YARARI……amacıyla kanunla sınırlandırılır.
10-İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi…..1948……yılında ilan edilmiştir.

C)GRUBU SORULAR TEST HER SORU 3PUAN  DOĞRU SEÇENEĞİ İŞARETLEYİNİZ
1-Bireyin, iradesini kullanarak ,baskı altında kalmadan karak verip, seçim yapabilmesidir.   Tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A-)Birey
B-)Özgürlük
C-)Sorumluluk
D-)Eşitlik
E-)Demokrasi

2-Hangi seçenekte verilenler temel insan haklarıdır?
A-) Dilekçe-seçme seçilme-spor-yaşam-eğitim
B-) Çalışma ve dinlenme-seçme seçilme-beslenme-yaşam-eğitim
C-) Çalışma ve dinlenme-seçme seçilme-yaşam-eğitim-sendika hakkı
D-)Barınma-spor-beslenme-eğitim- yaşam
E-)Çalışma ve dinlenme-seçme seçilme-yaşam-eğitim-savunma

3-Yürütme görevini yerine getirenler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A-)Bakanlar kurulu-Genel Kurmay
B-)Cumhurbaşkanı-Anayasa Mahkemesi
C-)Yargıtay-Danıştay-Anayasa Mahkemesi
D-)Cumhurbaşkanı-Bakanlar Kurulu
E-)Başbakan-Cumhurbaşkanı

4-Toplunum güçsüz kesimlerini ,güçlü kesimlerine karşı toplumsal ve ekonomik  tedbirler alarak koruyan devlet türü aşağıdakilerden hangisidir?
 A-)Hukuk Devleti
 B-)Üniter Devlet
 C-)Kapitalist devlet
 D-)Sosyal devlet
 E-)Totaliter Devlet

5-Hangi seçenekte insan haklarının özellikleri doğru verilmiştir?
A-)Dokunulamaz-Devredilemez-Bilinemez
B-)Devredilemez-Vazgeçilemez-Kullanılamaz
C-) Devredilemez-Vazgeçilemez- Dokunulamaz
D-)Dokunulamaz-Bilinemez-Kişiye Bağlıdır
E-)Yorumlanamaz- Dokunulamaz-Devredilemez

Demokrasi dersi  Diğer yazılı Soruları için TIKLA

16 Comments

Leave a Reply