Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Demokrasi Dersi 1. Dönem 2. yazılı Soruları Yeni Müfredat

Demokrasi Dersi 1. Dönem 2. yazılı Soruları Yeni Müfredat test soruları ile karşınızdayız. Umarım işinize yarayacaktır. 12 adet soru bulunmaktadır. Eminim Öğretmen arkadaşlarım bunu 20 soruya tamamlayacaklardır.


SORULAR
1-Aşağıda verilen özellikler demokratik siyasal sistemlerden hangisini yansıtmaktadır
-Devlet başkanlığı sembolik bir görevdir.
-Yürütme kurulunu meclis seçer.
-Her bakanlık için meclisten bir bakan seçilir.
-Bakanlar meclise karşı yalnız kendi etkinliklerinden sorumludur.
A) Başkanlık
B) Yarı Başkanlık
C) Yarı Doğrudan Demokrasi
D) Meclis Hükümeti
E) Parlamenter Sistem

 

2-Aşağıdakilerden hangisi/ hangileri demokrasinin temel ilkeler olarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda yer almaktadır.
I. Laiklik
II. Yasalar önünde herkesin eşit olması
III. Yöneticilerin belirli aralıklarla, özgür ve adil seçimlerle işbaşına gelmesi
IV. Yürütme, yasamanın güvenine dayanmaz
A) Ive II
B) Ilve III
C) I, II ve IV
D) I, Ilve III
E) I, II, IIIve IV

 

3-Aşağıdakilerden hangisi Pariamenller sistemi, temsili demokrasinin öteki uygulamalarından ayıran başlıca özelliklerinden biri değildir?
A)
İki başlı yürütme vardır
B) Bağımlı ve sorumlu devlet başkanlığı
C) Parlamentoya karşı sorumlu kabine
D) Uyumlu ve birlik içinde çalışan bir bakanlar kurulu
E) Yürütmenin yasamayı fesh edebilmesi

 

4-Bir ülkede halk, devlet başkanını seçimle belirlemiştir; eğitim kurumlarında öğrencilere yönelik kılık kıyafet serbestliğine gidilip gidilmemesi konusunda bir referandum yapılmasına karar verilmiştir.
Bu ülke hangi demokratik sistemle yönetilmektedir?
A)
Doğrudan Demokrasi
D) Yarı Başkanlık
B) Meclis Hükümeti
D) Halk Cumhuriyeti
E) Yarı Doğrudan Demokrasi

 

5-Bir ülkenin kanunları insan hakları standartlarını içermiyor olsa bile o ülkede yaşayan insanlar da bu haklara sahiptir. Onurlu bir yaşam için tüm insanlar özgürlük, güvenlik ve iyi bir yaşam standartlarının hepsine aynı anda sahiptir. İnsan hakları “bölünemez”.
Yukarıdaki açıklamada “bölünemez” kavramıyla insan hak ve özgürlüklerinin hangi özelliği vurgulanmaktadır.?
A) Mutlaklık
B) Özgürlükçülük
C) Bireysellik
D) Bütünlük
E) Vazgeçilmezlik

 

6-Para vermeden cep telefonundan mesaj alışverişi sağlayan bir mobil mesajIaşma uygulamasının kullanılması sonucu; kullanıcıların telefon rehberindeki tüm numaralara erişilebildiği, uygulamayı kullanmayan numaraların da kayıt altına alındığı ve kullanıcı bilgilerine ulaşıldığı için…………………………………….. ihlal edildiği gerekçesiyle ilgililer hakkında soruşturma açıldı.
Yukarıdaki boşluğa ne yazılmalıdır
B) Özel hayatın gizliliği
D) Tüketici hakkı
A) Düşünce ve ifade hürriyeti
C) Mülkiyet hakkı
E) Basın hürriyeti

 

7-Havaalanında bir uçak rötar yaptı. Sadece bir görevli kuyruktaki tüm yolcuların uçuşlarını tekrar düzenliyordu. Birden bire çok kızgın bir yolcu sırada bekleyenlerin önüne geçerek “Ben birinci sınıf yolcuyum, önce benimle ilgilenmelisiniz.” dedi. Görevli “Size yardımcı olacağım efendim, ancak önce sırada bekleyenlere yardımcı oluyorum. Sonra sizinle ilgileneceğim .” deyince yolcu herkesin duyabileceği bir şekilde bağırdı, “Sen benim kim olduğumu biliyor musun?”
Kızgın yolcu, insan hak ve özgürlüklerinden hangisini ihlal etmeye çalışmıştır?
A) Kötü muamele yasağı
C) Herkesin eşit haklara sahip olması
E) Şahsiyet ve kişi onurunun korunması
B) Kişi dokunulmazlığı
D) Kişi hürriyeti ve güvenliği

 

8-Bireyin özerk olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir.
A) Kendi düşüncelerinde ısrarcı olması
B) Bilgi kaynaklarını etkin kullanması
C) Eleştirel düşünmesi
D) Hak ve özgürlüklerini bilmesi
E) Kendi isteklerinin farkında olması

 

9-Yol kenarında unutulmuş bir kuş kafesi gören vatandaşlardan bazıları aceIeleri olduğu gerekçesiyle, bazıları da çevrede yardım edecek başkaları var diyerek kimseye haber vermediler. İkinci gün kuşun öldüğünü fark eden Ali önceki gün aynı yoldan geçtiği halde kuşu nasıl görmediğine şaşırdı. Yukarıda ne tür vatandaşlardan söz edilmektedir?
I. Aktif    II. Pasif  III. Duyarlı  IV Duyarsız
A) Yalnız I
B) IIve III
0) lIve IV
D) II, III ve IV
E) I ve III

 

10-Sıcaklardan şikayet eden ve evine klimataktırmak isteyen Sibel, klimanın harcadığı elektriği, renklerini, garanti süresini, yetkili servislerini ve taksit sayısını uzun süre araştırdık’lan sonra en az ses çıkaran ve alerjiye sebep olmayan klimayı satın almıştır.
Sibel alışverişinde klimanın hangi özelliğini dikkate almamıştır
A) Ödeme kolaylığı
B) Üretim koşullarının araştırılması
C) İhtiyaç duyulması
D) Korsan olmaması
E) Sağlığa zarar vermemesine dikkat etmek

 

11-Kırmızı ışıkta durduğunuz sırada on yaşında bir çocuk gelip aracınızın camlarını silmeye başladı. Bu çocukla ilgili olarak aşağıdaki numaralardan hangisini aramanız uygun olur?
A) Alo 147
B) Alo 153
C) Alo 174
D) Alo 183
E) Alo 189

 

 

12- İnsanlar neden kararsızlık yaşar anlamıyorum. Tek yapmamız gereken, seçenekler arasından bilinçli ve akılcı bir tercih yapmak olduğu halde, kendi kendimize karar veremediğimiz durumlarda büyüklerimizin deneyimlerini ve uzmanların görüşlerini de dinleriz. Hatta bazen bunlarla da yetinmeyip mahalle halkının adetlerini de göz önünde tutarız.
Yukarıda karar verme ile ilgili hangi unsur(lar)dan söz edilmemiştir.
l. Otorite etkisi
ll. Kültürel unsurlar
lll. Hukuk kuralları
IV. Farklı kaynaklardan bilgi edinme
V. Kararın olası sonuçları
A) Yalnızl
B) Yalnızlll
C) l ve ll
D) I, llve lll
E) lllveV

10 Comments

Leave a Reply