Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Demokrasi Dersi 2. Dönem 1. yazılı Soruları ve Cevapları

Demokrasi Dersi 2. Dönem 1. yazılı Soruları ve Cevapları

Demokrasi Dersi yazılı Soruları Müfredata uygun ve Bizzat kitaptan hazırlanmıştır. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Demokrasi dersi ile alakalı diğer yazılı sorularına ilgili menüden ulaşabilirsiniz.

Demokrasi Dersi 2. Dönem 1. yazılı Soruları ve Cevapları

1-İnsan haklarının korunması ile ile ilgili başlıca organları yazınız
CEVAP:
a- Birleşmiş Milletler örgütü
b- Avrupa konseyi
c- Avrupa güvenlik işbirliği teşkilatı
2-Birleşmiş Milletler örgütüne ait başlıca organları yazınız
CEVAP:
a- Irk ayrımcılığını kaldırılması komitesi
b- Apartheid!a karşı grup
c- İnsan hakları komitesi
d- Ekonomik ve sosyal haklar komitesi
e- Kadınlara karşı ayrımcılığın kaldırılması komitesi
f- İşkenceye karşı komite
g- Çocuk hakları komitesi
3-Avrupa konseyine bağlı başlıca organları yazınız
CEVAP:
a- Bakanlar komitesi
b- İnsan hakları mahkemesi
4-Avrupa Güvenlik ve işbirliği teşkilatına ait kurumları yazınız
CEVAP:
a- Kıdemli memurlar komitei
b- Çatışma önleme merkezi
c- Danışma komitesi
d- Hür seçimler bürosu
5-İnsan haklarının uluslar arası düzeyde korunma mekanizmalarının insan haklarına katkısını yazınız
CEVAP:
a- Bireyi hukuk önünde etkin bir hak öznesi haline getirir.
b- İnsan haklarının öneminin kavranılmasını sağlar
6-Sivil toplum örgütü ne demektir.
CEVAP: Halkın çeşitli sorunlarına çözüm getirebilmek ve kamuoyu oluşturup sesini yöneticilere duyurabilmek için oluşturduğu örgütlere denir.
7-İnsan haklarına saygı gösterilmesi için çaba harcayan uluslar arası kuruluşları yazınız
CEVAP:
a- Uluslar arası Kızılhaç komitesi
b- Uluslar arası hukukçular komisyonu
c- İnsan hakları için uluslar arası birlik
d- Uuslar arası PEN kulübü
e- Uluslar arası af örgütü
8-Uluslararası Af örgütünün amacını yazınız
CEVAP: Şiddete başvurmamış ve bunu savunmamış olmak koşulu ile dini, dili rengi , etnik kökeni, inanıcı ne olursa olsun düşünce ve inançları yüzünden tutuklanan insanların serbest bırakılmaları için çalışır.
9-TEMA vakfının işlevini yazınız.
CEVAP: Erozyonun önlenmesi ve doğal çevrenin korunması için çalışır.
10-Ülkemizde insan haklarının korunması ile ilgili sivil toplum örgütlerini yazınız
CEVAP: a- İnsan hakları derneği
a- İnsan hakları vakfı
b- Çevre koruma derneği
c- Tüketici haklarını koruma derneği
d- Sokak çocuklarını koruma derneği

6 Comments

Leave a Reply