Tıklayın YKS Netlerinizi artıralım... Hafıza Teknikleriyle YKS'ye Hazırlanmak İster Misiniz?

Demokrasi Dersi 2. Dönem 1. yazılı Soruları ve Cevapları

Demokrasi Dersi 2. Dönem 1. yazılı Soruları ve Cevapları

---

Demokrasi Dersi yazılı Soruları Müfredata uygun ve Bizzat kitaptan hazırlanmıştır. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Demokrasi dersi ile alakalı diğer yazılı sorularına ilgili menüden ulaşabilirsiniz.

---

Demokrasi Dersi 2. Dönem 1. yazılı Soruları ve Cevapları

1-İnsan haklarının korunması ile ile ilgili başlıca organları yazınız
CEVAP:
a- Birleşmiş Milletler örgütü
b- Avrupa konseyi
c- Avrupa güvenlik işbirliği teşkilatı
2-Birleşmiş Milletler örgütüne ait başlıca organları yazınız
CEVAP:
a- Irk ayrımcılığını kaldırılması komitesi
b- Apartheid!a karşı grup
c- İnsan hakları komitesi
d- Ekonomik ve sosyal haklar komitesi
e- Kadınlara karşı ayrımcılığın kaldırılması komitesi
f- İşkenceye karşı komite
g- Çocuk hakları komitesi
3-Avrupa konseyine bağlı başlıca organları yazınız
CEVAP:
a- Bakanlar komitesi
b- İnsan hakları mahkemesi
4-Avrupa Güvenlik ve işbirliği teşkilatına ait kurumları yazınız
CEVAP:
a- Kıdemli memurlar komitei
b- Çatışma önleme merkezi
c- Danışma komitesi
d- Hür seçimler bürosu
5-İnsan haklarının uluslar arası düzeyde korunma mekanizmalarının insan haklarına katkısını yazınız
CEVAP:
a- Bireyi hukuk önünde etkin bir hak öznesi haline getirir.
b- İnsan haklarının öneminin kavranılmasını sağlar
6-Sivil toplum örgütü ne demektir.
CEVAP: Halkın çeşitli sorunlarına çözüm getirebilmek ve kamuoyu oluşturup sesini yöneticilere duyurabilmek için oluşturduğu örgütlere denir.
7-İnsan haklarına saygı gösterilmesi için çaba harcayan uluslar arası kuruluşları yazınız
CEVAP:
a- Uluslar arası Kızılhaç komitesi
b- Uluslar arası hukukçular komisyonu
c- İnsan hakları için uluslar arası birlik
d- Uuslar arası PEN kulübü
e- Uluslar arası af örgütü
8-Uluslararası Af örgütünün amacını yazınız
CEVAP: Şiddete başvurmamış ve bunu savunmamış olmak koşulu ile dini, dili rengi , etnik kökeni, inanıcı ne olursa olsun düşünce ve inançları yüzünden tutuklanan insanların serbest bırakılmaları için çalışır.
9-TEMA vakfının işlevini yazınız.
CEVAP: Erozyonun önlenmesi ve doğal çevrenin korunması için çalışır.
10-Ülkemizde insan haklarının korunması ile ilgili sivil toplum örgütlerini yazınız
CEVAP: a- İnsan hakları derneği
a- İnsan hakları vakfı
b- Çevre koruma derneği
c- Tüketici haklarını koruma derneği
d- Sokak çocuklarını koruma derneği

---
6 Comments

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir