Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi 2. dönem 2. yazılı Soruları

Demokrasi Dersi 2. dönem 2. yazılı Soruları

Demokrasi dersi ile ilgili yazılı sorularımızı paylaşmaya devam ediyoruz. Demokrasi dersi Müfredatına göre , Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi 2. dönem 2. yazılı sorularını sitemizden yeni müfredata göre hazırlanmış olarak indirebilirsiniz. Bildiğiniz gibi Demokrasi dersi 10 Sınıf Demokrasi ve İnsan hakları dersi, 11. Sınıf Demokrasi  ve İnsan Hakları dersi ve 12. Sınıf Demokrasi dersi Olmak Üzere farklı sınıflarda okutulabilmektedir.


Sorular

1)Aşağıda verilmiş olan kavramlardan hangisini hakim olduğu toplumlarda huzur ve barış ortamı egemendir?
A) Tolerans eksikliği
B) İdeolojik yaklaşım
C)Ön yargılı yaklaşım
D)Mezhepcilik
E)Anayasa güvencesi

2)Uluslararası düzeydeki Savaş suçlarını yargılanmak üzere kurulan ilk mahkeme aşağıdakilerden hangisidir ?
A)Uzakdoğu uluslararası askeri mahkemesi
B)Nürnberg uluslararası savaş suçları Mahkemesi
C)Cenevre sözleşmesi Mahkemesi
D)Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
E)Eski Yugoslavya için uluslararası Ceza Mahkemesi

3)Savaşlarda insancıl davranış kurallarını ilk defa belirleyen sözleşme aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir ?
A)Cenevre sözleşmesi
B)Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
C)Yugoslavya için uluslararası Ceza Mahkemesi
D)Milletler Cemiyeti
E)Birleşmiş Milletler Cemiyeti

4) 1. Dünya Savaşı’ndan hemen sonra kurulan ve saldırı savaşlarını önlemeyi temel amaç edinen cemiyet ya da kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
A)Güvenlik Konseyi
B)Birleşmiş Milletler Cemiyeti
C)Milletler Cemiyeti
D)Cenevre sözleşmesi
E)Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi

5)Bildiğiniz gibi insanlar birbirlerine karşı her zaman insanca tavır ve davranışları içerisinde bulunmazlar , fiziksel güç kullanımının yanı sıra psikolojik baskılar da söz konusudur. Ruhsal bunalımlar ve tramvalara yol açabilmektedir. Bunun yanında dezavantajlı gruplar bu tür durumlarda daha fazla mağdur olabilmektedirler. Aşağıdakilerden hangisi söz konusu dezavantaj gruplardan birisi değildir?
A)Kadınlar
B)Çocuklar
C)Engelliler
D)Yaşlılar
E)Çalışanlar

6) Var olan farklı kültür unsurlarının birbirini yok sayması ,görmezden gelmesi ve üstünlük göstermeye çalışması, aşağıda verilen sonuçların hangisine ortam hazırlar?
A)Medeniyetler çatışması
B)Ulusal kenetlenme
C)Kültürel asimilasyon
D)Medeniyetler İttifakı
E)Kültürel gerileme

7)Günümüzde günlük yaşamın vazgeçilmez haline gelen kitle iletişim araçları ve sosyal medya mecralarında davranışlarımızı kontrol etmek,başkalarına zarar vermeden faaliyette bulunmak çok önemlidir . Bu tür ortamlarda uygun eylem ve söylemler aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir?
A) Bilişim etiği
B)Sosyal medya davranışı
C)Bilişim çağı
D)Ahlaki davranış
E)Siber eylem

8) Bireylerin karar alma süreçlerinde hiçbir şekilde başkalarının tehdit , baskı ve yönlendirmesine maruz kalmadan kendileri ile ilgili karar alabilmesi , aşağıdakilerin hangi kavramla ifade edilir?
A)Katılım
B)Özerklik
C)İtaat
D)Özgüven
E)Demokrasi

9)Aşağıda verilmiş olanlardan hangileri bilinçli tüketicileri etkilemez?
A)Reklam
B)İmaj kaygısı
C) Moda
D)Uygun fiyat
E)Hiçbiri

10) Siber zorbalık, şiddet, fanatizm, mobbing
Yukarıda verilen unsurlar aşağıda verilenlerden hangisinin tehdit etmektedir?
A) Dünya barışını
B) Toplumsal yapının bütünlüğünü
C)Kişisel huzuru
D)Uluslararası çıkarları
E)Ahlaki davranışı.

11) Güç ve baskı yolu ile insanların bedensel ya da ruhsal açıdan zarar görmesine neden olan tüm eylem ve söylemler şiddet olarak kabul edilir. Şiddet ise psikolojik ve fiziksel şiddet olarak iki şekilde kabul edilir.
Aşağıda verilmiş olanlardan hangisi psikolojik bir şiddet olarak görülemez?
A) Ailesinin yanında, eşi ile alay etmek
B) Öğrencilere, Arkadaşlarının içinde hakaret etmek
C) Ali Bey’in eşinin alışveriş için istemiş olduğu paradan daha fazla para vermesi
D)Eşinin yaptığı yemeği beğenmeyip çöpe atmak
E)Gelinin yapmış olduğu işleri sürekli eleştirmek

12) Aşağıda verilenlerden hangisi çatışmaları çözüm yollarındandır.
I-Ortamdan uzaklaşmak
II- Sorunu yok sayma
III- Olaya karşı tarafın gözüyle bakma
IV-Soruna yol açan tutum ve davranışı değiştirme
A. I II. III. IV.
B. I. III. IV.
C.I. III.
D. II. III. IV.
E.III. IV

13) Aşağıda verilmiş olan seçeneklerin hangisindeki özellik kendisi ile barışık olan bir insanın özelliği olamaz?
A)Kendine karşı dürüsttür
B)Fiziksel görünüşünden memnundur
C)Doğruyu söyler, kendine güvenir
D)Rakibini Mağlup etmek için hakaret etmez
E)Başarı ve başarısızlığı normal görmez

14) Bir  Eğitim Kurumunda Eğitim Öğretim  yılında öğrencilerin giyeceği kıyafet seçimlerinin yapılması için tüm okulda oylama yapılmış ve siyah pantolon bordo ve mavi tişört Oylamada karar olarak çıkmıştır.
Yukarıdaki duruma göre Eğitim Kurumunda Lisesi öğrencileri hangi haklarını kullanmışlardır?
A) Seçilme
B)Özgürlük
C)Katılım
D)Eğitim
E)Özerklik

15) Güç ve baskı yolu ile insanların bedensel ya da ruhsal açıdan zarar görmesine neden olan tüm eylem ve söylemler şiddet olarak kabul edilir. Şiddet ise psikolojik ve fiziksel şiddet olarak iki şekilde kabul edilir.
Aşağıda verilmiş olanlardan hangisi psikolojik bir şiddet olarak görülemez?
A) Ailesinin yanında, eşi ile alay etmek
B) Öğrencilere, Arkadaşlarının içinde hakaret etmek
C) Ali Bey’in eşinin alışveriş için istemiş olduğu paradan daha fazla para vermesi
D)Eşinin yaptığı yemeği beğenmeyip çöpe atmak
E)Gelinin yapmış olduğu işleri sürekli eleştirmek

16) Sudenaz sivil toplum örgütlerine katılmış ve kısa sürede birçok alanda geliştiği görülmüştür. Sudenaz’ın hangi alanda geliştiği söylenemez?
A) Yeni ilgi alanları
B)Yeni arkadaş çevresi
C)Yeni gelir alanları
C)Birlikte çalışma becerisi
E)Özgüven gelişimi.

17) Sudenaz ve Yavuz turizmin ülke ekonomisindeki yerini tartışırken Sudenaz “Antalya’ya gelen turist sayısında azalma olduğu için Antalya’daki yan mahallelerde bulunan Küçük bakkal dükkanlarının da geliri çok azalmış” demektedir. Yavuz “ne alaka turist küçük bakkallara gitmiyor ki onun için etkilenmez.” Sudenaz burada turist ile yan Mahalle arasında bağ kurarken olaylara karşı nasıl bir bakış açısı sergilemiştir?
A) Tek yönlü bakmıştır
B)Bütüncül bakmıştır
C)Soyut bakmıştır
D)Ekonomik bakmıştır
E) Siyasi bakmıştır

18) Ali Yavuz , sokakta yürürken görmüş olduğu bir yaşlı çiftin elindeki eşyaları taşıyamadığını görüp kendi kendine düşünmeye başlamıştır gelecekte de kendisinin bunlar gibi olabileceğini ve birilerinin kendisine yardım etmesini bekleyeceği birden aklına gelmiş ve koşarak yaşlı çiftin elindeki eşyaları alıp onlara yardımcı olmuştur. Ali Yavuz  burada aşağıdaki kavramların hangisinin doğrultusunda davranışta bulunmuştur?
A)Empati
B) Sempati
C)Ethnocentrism
D)Mobbing
E) Demagoji

19) Az olan iş imkanları, trafik yoğunluğu, uygunsuz mimari, vurdumduymazlık ve empati yokluğu gibi sorunlar aşağıdaki bireyler grubundan hangisine daha fazla olumsuz etki yapar?
A) Gençler
B) Çalışanlar
C) Öğrenciler
D)Yaşlı ve özürlüler
E) Üniversite mezunları

20)Herhangi bir devlet kurumu yada iş yerinde yönetici konumunda olanların Mevcut gücün ya da pozisyonun kötüye kullanılarak; sistematik olarak psikolojik şiddet, baskı, kuşatma, taciz, aşağılama, tehdit vb. şekillerde tecelli eden duygusal saldırısına ne denir?
A)Ayrımcılık
B) Sempati
C)Tercih
D) Suistimal
E) Mobbing

7 Comments

Leave a Reply