Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Demokrasi ve İnsan Hakları 1. Dönem 2. yazılı Soruları ve Cevapları

DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI
1- Senedi İttifakın Önemini Belirtiniz.
Cevap: Padişahın yetkileri sınırlandırılmış ve padişah ilk defa kendi otoritesi yanında bir güç olarak ayanları kabul etmiştir

2-Tanzimat Fermanının Önemini belirtiniz.
Cevap: Tanzimat Fermânı, Türk tarihinde demokratikleşmenin ilk somut adımıdır

3- Cumhuriyetin ilanından günümüze kadar olan anayasaları yazınız.
Cevap: 1921 Anayasası
1924 Anayasası
1960 Anayasası
1980 Anayasası

4-Demoratik yönetimlerde İnsan haklarının gerçekleşmesinde karşılaşılan sorunları yazınız.
5-Demokrasi niçin İnsan haklarının en iyi korunduğu ve geliştirildiği yönetim biçimidir

6- Aşağıdaki Test Sorularını Cevaplandırınız.
1- Bir Parti tek başına salt çoğunluğu sağlayamazsa partiler arasında anlaşır ve ve karma bir hükümet kurulur. Bu hükümet şekli aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır.
a- Çoğunluk sistemi
b- Koalisyon hükümeti
c- Tek başına İktidar
d- Uzlaşma Hükümeti

2- Ülkemizde Uygulanan Seçim sistemi aşağıdakilerden hangisidir.
a-
b-
c-
d-

3-Modern anlamda İlk anayasamız aşağıdakilerden hangisidir.
a- Kanuni esasi
b- Teşkilatı esasi
c- Senedi İttifak
d- 1980 anayasası

 

 

4-Halkın  Siyasal gücünün doğrudan doğrıya değilde temsilcileri aracılığı ile kullandığı sistem aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır.
a- Doğrudan Demokrasi
b- Temsili demokrasi
c-Yarı doğrudan demokrasi
d- Teokrasi

 

5-Bu uygulamada Temsilcilerin, aldıkları bir karar halkın oyuna sunulur ve sonuca göre uygulamaya konulur. Aşağıdakilerden hangisi bu uygulamanın adıdır.
a- Refarandum
b-Seçim
c-Anket
d- Görüşme

9 Comments

Leave a Reply