Tıklayın YKS Netlerinizi artıralım... Hafıza Teknikleriyle YKS'ye Hazırlanmak İster Misiniz?

Demokrasi ve İnsan Hakları 1. Dönem 2. yazılı Soruları ve Cevapları

---

DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI
1- Senedi İttifakın Önemini Belirtiniz.
Cevap: Padişahın yetkileri sınırlandırılmış ve padişah ilk defa kendi otoritesi yanında bir güç olarak ayanları kabul etmiştir

---

2-Tanzimat Fermanının Önemini belirtiniz.
Cevap: Tanzimat Fermânı, Türk tarihinde demokratikleşmenin ilk somut adımıdır

3- Cumhuriyetin ilanından günümüze kadar olan anayasaları yazınız.
Cevap: 1921 Anayasası
1924 Anayasası
1960 Anayasası
1980 Anayasası

4-Demoratik yönetimlerde İnsan haklarının gerçekleşmesinde karşılaşılan sorunları yazınız.
5-Demokrasi niçin İnsan haklarının en iyi korunduğu ve geliştirildiği yönetim biçimidir

---

6- Aşağıdaki Test Sorularını Cevaplandırınız.
1- Bir Parti tek başına salt çoğunluğu sağlayamazsa partiler arasında anlaşır ve ve karma bir hükümet kurulur. Bu hükümet şekli aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır.
a- Çoğunluk sistemi
b- Koalisyon hükümeti
c- Tek başına İktidar
d- Uzlaşma Hükümeti

---

2- Ülkemizde Uygulanan Seçim sistemi aşağıdakilerden hangisidir.
a-
b-
c-
d-

3-Modern anlamda İlk anayasamız aşağıdakilerden hangisidir.
a- Kanuni esasi
b- Teşkilatı esasi
c- Senedi İttifak
d- 1980 anayasası

 

 

4-Halkın  Siyasal gücünün doğrudan doğrıya değilde temsilcileri aracılığı ile kullandığı sistem aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır.
a- Doğrudan Demokrasi
b- Temsili demokrasi
c-Yarı doğrudan demokrasi
d- Teokrasi

 

---

5-Bu uygulamada Temsilcilerin, aldıkları bir karar halkın oyuna sunulur ve sonuca göre uygulamaya konulur. Aşağıdakilerden hangisi bu uygulamanın adıdır.
a- Refarandum
b-Seçim
c-Anket
d- Görüşme

---
---
9 Comments

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir