Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Eğitsel Oyunlar

Eğitsel Oyunlar

Eğitsel oyun nedir, eğitsel oyun amaçları, eğitsel oyun kazanımları, eğitsel oyun oynama, eğitsel oyun nasıl oynanır, eğitsel oyun özellikleri gibi kavramlara yazımızda yer verecek ve tam olarak ne anlama geldiklerini açıklayacağız. Bu yazıdan sonra eğitsel oyun kavramının ne olduğu ve insanlara hangi konularda hizmet ettiği konusunda hiçbir karanlık nokta kalmayacak.

Eğitsel oyun, bireyin kendini geliştirmesini ve yeteneklerini daha iyi kullanmasını sağlar. Çoğu yetenek insanlara doğuştan bahşedilmiştir fakat insan kullanımı geliştirilmediği için öyle bir yeteneğinin olmadığı varsayılmaktadır. Mesela insan hayatına konuşarak başlamaz fakat bir süre sonra öğrenir, kendini geliştirir ve konuşabilme yeteneğine sahip olur. Yetenek kazanımlarına örnek olarak konuşabilme, araba sürebilme, bilgisayar kullanabilme gibi sonradan kazanılan kavramları sıralayabiliriz. Bu paragrafın ardından eğitsel oyunların tam olarak ne kavrama geldiğini ve insanlara ne tür kazanımlar sağladığına daha detaylı değineceğiz. Eğitsel oyun, inanın okul öncesinde tanıştığı bir kavramdır. Bireyin ailesi tarafından kendini geliştirebilmesi ve yeni şeyler kavrayabilmesi için oynatılır. Eğitsel oyun oynayan kişiler gelecekte karşılarına çıkabilecek zorluklarla mücadele etmeyi ve kendine yüksek miktarda kazançlar elde etmeyi bilir. Eğitsel oyunda karşımıza çıkan ilk kavramlar her zaman kolaydır, zaman geçtikçe görevler zorlaşır ve oyuncunun daha fazla hamle yapmasını bekler.

Eğitsel Oyun Nedir?

Eğitsel oyun nedir, eğitsel oyun amaçları ve eğitsel oyun neler kazandırır gibi soruları cevaplandıracağız. Eğitimin en önemli şartlarından bir tanesi denemektir. Bu kural eğitimin tekrarlanarak daha kalıcı hale geldiğine dayanılarak öne sürülmüştür. Eğitsel oyunlar sayesinde, öğrenilen kavram denenebilir ve akılda daha kalıcı bir hal alır. Ayrıca daha önceden öğrendiğimiz fakat konuyla alakadar olmadığımız için zamanla unuttuğumuz bir kavram varsa oyun oynayarak tekrar edebilir ve olayı daha iyi pekiştiririz. Bir kavramın tam olarak öğrenilebilmesi uzun bir süreçtir. Öğrenme süreci uzun olan kavramların kısa sürede öğrenildiğini düşünmek doğru olmaz ve sürekli olarak tekrar edilmesi gerekir. İnsan öğrendiğini düşündüğü bir konuda sık sık tekrar yapmayı sevmez ve sıkıcı gelir. Kimse vaktinin sıkıcı geçmesini istemez ve doğal olarak sıkıcı bir ortamda eğitim süreci kaliteli gitmez, kavramın net olarak öğrenilebilmesi mümkün değildir. Eğitsel oyunlar eğitim sürecinin sıkıcılığını ortadan kaldırır ve bireye daha eğlenceli öğrenim şartları sunar. Birey öğrenmek istediği kavramı eğitsel oyunlar oynadığında daha çabuk pekiştirir ve gerçekten eğlendiğini hisseder. Bu yüzden bulduğumuz her fırsatta veya vaktimizi eğlenerek geçirdiğimizde eğitsel oyun kavramından yararlanmalıyız. Çünkü eğitsel oyunlar bir olayın net olarak öğrenilmesini ve ruhun sıkıcılığının söküp atılmasını sağlar.

Klasik yollarla alınan eğitim kavramın ne olduğunu, amaçlarını ve içeriğini bireye net olarak aktaramaz. Çünkü içerisinde gözlemleme ve deneme fırsatı bulunmaz. Kavramın ne olduğunu net olarak anlayabilmek için ilk olarak gözleme ardından da deneme aşamalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Birey kavramı bu sayede daha çabuk çözer ve deneme fırsatı bulduğu için gerçek hayatta aynı kavramla karşılaştığında kolaylıkla üstesinden gelir. Eğitsel oyunların asli amacı klasik eğitimin yetersiz yönlerini keşfetmek, yetersiz konular hakkında bir çizelge oluşturmak ve eksikliklerin giderilmesini sağlamaktır. Kavramın eksiksiz bir şekilde bireye aktarılabileceği düşünüldüğünde eğitsel oyun oynanabilir hale gelir ve bireyin kullanımına sunulur. Eğitsel oyun tam anlamıyla gelişen teknoloji sayesinde insanlara sunulan bir hediyedir. Bu fırsattan yararlanmayı iyi bilmeli ve eğitsel oyunlar hakkında kendimizi geliştirmeliyiz. Çünkü her eğitsel oyun bir kavramı açıklamak için oluşturulmuştur. Eğitsel oyunlar net olarak kavradığımızda ve içerdiği konularda kendimizi geliştirdiğimizde kişisel gelişim konularında büyük kazanımlar elde etmiş oluruz. Ayrıca oynadığımız eğitsel oyunlar yalnızca bir taneyle kısıtlı kalmamalıdır ve bir oyunu net olarak kavradığımızda başka eğitsel oyunlara yönelmeliyiz. Çünkü kişi kendini yalnızca bir tane eğitsel oyunla kısıtladığında o konuyu net olarak öğrenmiş olur fakat kendini başka konuları öğrenmeye tamamen kapatır. Bu yüzden başka kavramlarda da bazı dersler alabilmek ve sanal tecrübeler yaşamak için eğitsel oyun tercihimizi artırırız. Sanal tecrübeler, gerçek hayatta karşımıza çıkabilecek olaylardan esinlenerek oluşturulan oyun aşamalarında elde edilir. Örneğin; yemek yapma konusunda hazırlanan eğitsel oyunlardan yararlanırsak mutfağın genel anlamda ne olduğunu ve mutfağa girdiğimizde neler yapabileceğimizi kısa sürede öğreniriz.

Neden Eğitsel Oyun, Eğitsel Oyun Ne Kazandırır?

Eğitsel oyun, sanal ortamda var olan bir kavram olduğu için istenilen hamlelerin gerçekleştirilmesi oldukça kolay ve içeriği de oldukça eğlencelidir. Birey daha önce tanışmadığı veya hakkında daha fazla tecrübe kazanmak istediği kavramları sanal dünyada 3D kaliteyle dener. Bu sayede tecrübe kazanırken hem eğlenmiş hem de maddi yönden hiçbir kayıp vermemiş olur. Çünkü gerçek dünyada yapılan deney işlemleri maddi anlamda yüklü masraflar çıkarabilir. Eğitsel oyunlar online platformlarda oynandığında kullanıcılar arasında yardımlaşma gerekir. Bu sayede kişi yardımlaşmayı benimser ve gerçek hayatta karşısına çıkan benzer kavramlarda da yardımlaşması gerektiğini hisseder. Artık yardımlaşmak hem kendine hem de diğer insanlara bir takım hizmetler sunmak boynunun borcu haline gelmiştir. Eğitsel oyunlar sayesinde verilen dersin içeriği eğlenceli bir hale gelir ve eğitsel oyunlar sonrasında kazanılan bilgilerin daha kalıcı olduğu tespit edilmiştir. Eğitsel oyunlar sonrasında bilgilerin daha kalıcı olması ve eğitsel oyunlar oynarken bireyin konuyu daha çabuk kavrayabilmesi eğitsel oyunlarda olayı deneyebilme imkânının daha çok olduğuna bağlanmıştır. İnsan eğitsel oyunlar sayesinde denemekten çekinmeyen ve her zaman yeni şeyler öğrenmek isteyen bir hale gelir. Toplumun eğitim seviyesini yükseltmek ve çocuk yaşta eğitimi eğlenceli hale getirebilmek için eğitsel oyun oynanması şarttır. Aksi halde eğitimin sıkıcılığından ve kavramları net aktaramamasından dolayı bireye kusursuz bir eğitim verilemez. Kusursuz eğitim, anlatılmak istenen tüm olayların eksiksiz bir şekilde bireye anlatıldığı ve bireyin kendine anlatılan kavramı en ufak ipuçlarına dahi fark ettiği ve öğrendikten sonra kazanımlarını bir daha unutmayacağı eğitim türüdür.

Eğitsel oyunlar, hem eğlence hem de öğrenme fırsatı sunar.

Eğlenerek Öğrenme

Eğitsel oyun eğlenerek öğrenmek için en uygun araçtır. Eğitsel oyun sayesinde birey kendisine anlatılanları daha çabuk kavrar ve uzun süre unutmaz. Eğlenerek öğrendiği için eğitim süreci daha sağlıklı geçmiş ve bilgileri daha net kavrayabilmiştir.

Problem Çözme

Eğitsel oyun problem çözme konusunda kişiye yardımcı olur. Çünkü oyunlarda sürekli olarak karşınıza yeni görevler ve bu görevlerin içerisinde de problemler çıkar. Birey problem çözümlerini sürekli tekrarladığında bir süre sonra iyi kolaylaşır ve problem çözme uzmanı haline gelir. Artık hayatında karşısına çıkabilecek problemleri daha kolay çözecektir. Çünkü problem çözme konusunda sanal dünya sayesinde tecrübe sahibi olmuştur.

Kritik Düşünme

Eğitsel oyun kritik düşünme hakkında tecrübe kazandırır. Çünkü eğitsel oyunlarda karşınıza karmaşık bir görev çıkar ve sizlere kısıtlı bir süre verilir. Verilen kısıtlı sürede görevi gerçekleştiremezseniz senaryo iptal olur. Birey bir süre sonra verilen sürede karmaşık görevleri gerçekleştirmeye başladığında kritik düşünme becerilerini kazanmış olur.

Strateji Geliştirme

Eğitsel oyun strateji geliştirme tecrübeleri kazanılabilecek en uygun yoldur. Eğitsel strateji oyunlarında verilen aşamaların başarıyla gerçekleştirilebilmesi için strateji planlama ve uygulama konularına ihtiyaç duyulur. Bu sayede birey strateji geliştirme uzmanı haline gelir.

Eğitsel Oyunlar Olgunlaşma Becerisi Kazandırır

Eğitsel oyunlarla olgunlaşma kavramı genellikle online platformlarda oynanabilen eğitsel oyunlarda görülür. Kişiler aralarında yardımlaşır, iletişim kurmayı öğrenir ve ortak projeler üzerinde çalışmayı öğrenir.

Eğitsel Oyunlar Hedefe Yönelik Olma ve Dikkat Dağılmama Becerisi Kazandırır

Eğitsel oyunlarda bireyin karşısına bir hedef çıkar, başarıyla hedefi geçmesi istenir. Hedef bir puanın aşılabilmesi, belirli bir sürede görevin bitirilebilmesi vb. şeyler olabilir. Bireyin hedefi geçebilmesi için dikkatli olması ve hedefe yönelik olması gerekmektedir. İkisini bir arada yürütemediğinde istenilen senaryo başarıyla gerçekleştirilemez.

Leave a Reply