Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Felsefe Dersi yazılı soruları 1. Dönem 2. yazılı Soruları ve Cevapları

Felsefe Dersi yazılı soruları 1. Dönem 2. yazılı Soruları ve Cevapları
Değerli Takipçilerimiz şimdi sizlere Felsefe dersi 1. dönem 2. yazılı sorusu ve cevaplarını sunuyoruz. Felsefe derslerinde başarılı olmak isteyenler bu sayfamızı mutlaka incelemelidirler. Tüm felsefe dersi yazılı sorularına bakmak için ilgili bağlantıyı kontrol edebilirsiniz. Üstelik Cevapları da mevcuttur.

SORULAR
1-) Tüm insanlığın bir yanılgısı da ,sanıldığı gibi herkesin üzerinde birleşebileceği  bir doğru yoktur.Doğru kabul edilen ,farklı zamanlarda ,farklı yerlerde her birey için farklı doğruluk değeri taşır.
Sofistlerin bilgi konusunda bu görüşleri onların hangi özelliğiyle ilgilidir?
A)Pragmatist
B)Görecelilik(değişken)
C) Rasyonalist
D)Nihilist
E)Hümanist

2-) Platon’un söylediklerini dinlediğinizde ,antik çağdayız , yine aynı şekilde Augustinus’un düşüncelerini okuduğunuzda ortaçağda bulursunuz kendinizi ,Kuhn’u okuduğunuzda çağımızda yolculuk edersiniz.
Bu parçaya dayanarak felsefe için aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz?
A)Her felsefi düşüce çağının rengini yansıtır.
B)Eski felsefi düşünceler daha sağlam bilgiler verir.
C)Felsefe kendi içinde tutarlı bir disiplindir.
D)Çağdaş felsefe ,eski felsefeden daha ileridir.
E) Felsefe birikimli özelliğe sahip bir alandır.

 3-) Aşağıdaki bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
I-Gündelik bilgi tesadüf ve deneyimlere dayanır.
II-Bilimsel bilgi öngörü sağlayan bilgidir.
III-Felsefi bilgi birikimli ilerleyen bilgidir.
IV-Sanatsal bilgi yaratıcıdır.
V-Dinsel bilgi akıl ve mantığa dayanır.
A) I-II-III-IV
B)I-IV-V
C)I-II-IV
D) II-III-V
E)I-II-III-IV-V  SINAVIN TAMAMINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

Leave a Reply