Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Hz. Muhammedin Hayatı Dersi 1. Dönem 1. yazılı Soruları ve Cevapları Kolay

Hz. Muhammedin Hayatı Dersi 1. Dönem 1. yazılı Soruları ve Cevapları
1-İlk Müslümanların İsimlerini yazınız.
CEVAP: Hz Ali, Hz. Hatice, Hz. Zeyd, Hz. Ebubekir

2-İlk vahiy nerede ve kaç tarihinde gelmiştir
CEVAP: Hira mağarasında 610 yılında

3-HZ. Muhamed’in katıldığı İlk üç savaşın adını yazınız.
CEVAP: Bedir, Uhud, Hendek,

4-Arap yarım adasında İslam öncesi döneme ne ad verilir.
CEVAP: Cahiliye dönemi denir

5-Hicret nedir , Hicret esnasında Peygamber efendimizin Yol arkadaşı kimdir.
CEVAP: Hizcret Peygamber efendimizin 622 yılında mekkeden medineye göç etmesine denir, Hz. Ebubekir vardır

6-Hz. Muhammed nerede kaç yılında doğmuştur, kaç yılında nerede vefat etmiştir
CEVAP: 571 Mekke, 632 Medine

7-Hüzün yılı hakkında bilgi veriniz.
CEVAP: Risaletin 10. yılı İslam tarihine Hüzün yılı olarak geçmiştir. Bunun sebebi ise Hz. Peygamberin peş peşe en yakınlarını kaybetmesidir. Risaletin 10. yılında müşriklerin uyguladığı boykot kaldılırmıştı. Bu boykot süresince Müslümanların her birinin dertleriyle ayrı ayrı dertlenen Hz. Peygamber, bu acı günlerin geride kalmasının sevincini yaşayamadan önce büyük oğlu Kasım, ardından diğer oğlu Abdullah vefat eder. Ardından Resul-i Ekremi küçük yaştan beri bağrına basıp, şefkatle himayesinde büyüten, kendisini korumak için her türlü tehlikeyi göze alan amcası Ebu Talib vefat eder. En sonunda da amcasının vefatından üç gün sonra, teslimiyeti, itaati, vefakarlığı, şefkati, imanının kuvveti, sadakat ve faziletiyle onun en büyük destekçisi olan, herkes Hz. Peygamberden kaçarken ona kalbini açan, Hz. Peygamberin en büyük teselli kaynağı, biricik hanımı Hz. Hatice-i Kübra da vefat eder. Bu olaylardan dolayı Hz. Peygamber karşısındaki dağa ; “”Ey dağ, benim başıma gelen senin başına gelseydi dayanamaz yıkılırdın.”” demişti. İşte Hz. Peygambere bu sözleri söyletecek kadar acılarla dolu olan bu yıl İslam tarihine Hüzün yılı olarak geçmiştir.

8-Hz. Muhammed’e neden Muhammedül emin denilmiştir.
CEVAP: Hz Muhammed hiç bir zaman yalan söylememiştir. Buda ona olan güveni arttırmıştır. Müslüman olan veya olmayan herkes ona güvenirdi. Bu özelliğinden dolayı herkes Hz Muhammede (s.a.v) Muhammedül Emin derdi.

9-Hz. Muhammedin Çocuklarının adını yazınız.
CEVAP: Peygamberimizin yedi çocuğu dünyaya gelmiştir. Bunların üçü erkek, dördü kızdır. Erkek çocukları; Kasım, Abdullah ve İbrahim’dir. Kız Çocukları; Zeynep, Rukiye, Ümmügülsüm ve Fatıma‘dır.

10-Peygamber efendimizin Veda Hutbesinde Üzerinde durduğu konular nelerdir.
CEVAP:  Burada yer alan evrensel mesajlar şöyle sıralayabilir; – Herkesin can, mal ve namusu tecavüzden korunmuştur. – Kimsenin kimseye zarar vermeye hakkı yoktur. – Kadınlar erkeklerin hayat arkadaşıdır. Onlara iyi muamele edilecektir. Onların da tıpkı erkekler gibi mal ve mülke tasarruf hakları vardır. – İnsanlar, ırk ve renk farkı gözetilmeksizin birbirlerine eşittirler. – Servetin bir elde birikmemesi için bütün varislere hisselerine isabet eden meşru hakları verilecektir. – Zina ve aile hayatına zarar verebilecek her şey yasaktır. – Bütün Müslümanlar kardeştir.

56 Comments

Leave a Reply