Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Hz. Muhammedin hayatı dersi 9. Sınıf 1. dönem 1. yazılı Soruları

Hz. Muhammedin hayatı dersi 9. Sınıf 1. dönem 1. yazılı Soruları

9. Sınıflarda okutulan Hz. Muhammedin hayatı dersi 9. Sınıf 1. dönem 1. yazılı Sorularını sizlere sunuyoruz. Sorularımız kolay kategorisinde değerlendirilebilir. Çünkü kısa ama öz sorular ile bilgi istenmektedir. Bu sebeple bu dersi ve Peygamberimizi sevme adına bu kolay sorular kullanılabilir.

Bu kolay soruların cevaplarını yine de isteyenler olursa yorum bölümünden bizlere yazabilirler. Aslında her sınıf seviyesinde sorulabilecek bu sorularla ders müfredatı dışına çıkmamanızı ve ders kitabındaki anlatımlarla desteklemenizi de öneririm.

HZ. Muhammedin hayatı ile ilgili sınav soruları ve cevapları araması ile sitemize gelenlere tavsiyemiz Hz. Muhammedin Hayatı Dersi yazılı Soruları ve Hz. Muhammed’in Hayatı 1.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları bakmalarını tavsiye derim.

HZ.MUHAMMED’İN(S.A.V) HAYATI DERSİ   9.SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI
A-) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız (her soru 5 puandır.) 
1-) Aşağıdakilerden hangisi hicri aylardan değildir?
A-) Muharrem
B-) Kasım
C-) Zilka’de
D-) Zilhicce
E-) Ramazan
2-) Peygamberimiz doğumundan itibaren sırasıyla kimlerin yanında kalmıştır? 
A-) Abdullah-Halime-Ebu Talip-Hatice
B-) Halime-Amine-Abdulmuttalip-Ebu Talip
C-)  Amine-Ebu Talip-Abdulmuttalip-Hatice
D-) Abdulmuttalip-Ebu Talip-Amine-Halime
E-) Ebu Talip-  Ebu Bekir- Hz. Ömer-Hz. Ali
3-) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde hz. Muhammed (s.a.v.)’in doğumu doğru bir şekilde verilmiştir?
A-) 20 Nisan 571
B-) 20 Nisan 632
C-) 27 Ramazan 610
D-) 23 Nisan 571
E-) 12 Eylül 570

4-) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde “Muhammed” isminin anlamı doğru verilmiştir?
A-) Allah’ı bilen
B-) Çok övülen
C-) Allah’a çok güvenen
D-) Yetim olan
E-) Çok ibadet eden

5-) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde peygamber efendimizin sırasıyla anne ve sütannesinin ismi doğru verilmiştir?
A-) Amine/Leyla
B-) Suveybe/Halime
C-) Amine/Halime
D-) Halime/Amine
E-) Suveybe/Amine

6-) Hz. Muhammed (s.a.v)’e peygamberlik nerede ve ne zaman verilmiştir?
A-) Hira mağarası/610
B-) Hira mağarası/622
C-) Sevr mağarası/632
D-) Sevr mağarası/622
E-) Medine/610

7-) Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan değildir?
A-) Hz. Hatice
B-) Hz. Ali
C-) Hz. Ömer
D-) Hz. Ebu Bekir
E-) Hz. Zeyd

8) 615 yılında müşriklerin ağır baskıları sonucu ilk olarak hz. Osman liderliğinde 4 kadın–11 erkek nereye hicret etmişlerdir?
A-) Medine
B-) Habeşistan
C-) Taif
D-) İstanbul
E-) Suriye

9-) Peygamber efendimiz Medine’ye hicret ettiğinde kendi evi yapılana kadar kimin evinde kalmıştır?
A-) Ebu Eyyub el-Ensari
B-) Ebu Sufyan
C-) Hz. Osman
D-) Hz. Ali
E-) Hz. Hamza

10-) Mekkeden Medine’ye hicret edenlere ve Medine de onlara kucak açan kişilere sırasıyla ne denir?
A-) Ensar-Muhacir
B-) Ensar-Mekkeli
C-) Muhacir-Ensar
D-) Medineli-Mekkeli
E-) Muhacir-Medineli

11-) Peygamberimizin peygamberlikten önce ‘Erdemlilier Topluluğu’ manasına gelen hangi yardım kuruluşunun  içinde yer almıştır?
A)Darun Nedve
B) Hılful fudul
C) Cahiliye Toplumu
D) Ensar
E) Darul Erkam

12-) Peygamberimizin ilk hanımı kimdir?
A)Hz. Aişe
B) Hz. Hafsa
C) Hz. Hatice
D) Hz. Safiyye
E) Hz. Mariye

13-) Hüzün senesi peygamber efendimize yardım eden iki kişinin vefat senesine denir. Bu iki kişi kimdir?
A)Ebu Talip-Ebu Bekir
B) Hz. Aişe- Ebu Talip
C) Hz. Hatice –Ebu Talip
D)Abdullah-Amine
E)Halime-Amine

14-)Miraç Hadisesi nedir?
A)-Mekkeden Medineye göçe denir.
B) Müslümanlara Boykot uygulanmıştır ona denir.
C)- Peygamberimizin doğduğu geceye denir.
D) Mescidi Haramdan Mescidi Aksaya ordanda daha nice Alemlere Peygambrimizin seyahat ettiği geceye denir.
15-) Hicret edilen yer ve tarih hangisinde doğru verilmiştir?
A)Mekke-610
B) Taif -609
C) Kudus-622
D) Medine-632
E) Medine -622

16-) Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizinöz çocuklarından değildir?
A)Zeyd b. Haris
B)Hz. Fatıma
C)Rükiye
D)Kasım
E)İbrahim

17-)Aşağıdakilerden Hangisi Peygamberimizin amcası değildir?
A)Hz. Hamza
B) Ebu Talip
C)Ebu Bekir
D) Ebu Lehep

18-)Peygamberimizin doğumu-Peygamberliğinin Başlaması-Hicreti- Vefatı Sıralaması hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A)571-610-620-632
B)570-610-622-632
C)571-610-622-630
D)571-610-622-632
E)571-611-622-632

19-)Hicretten sonra Peygamberimizin Yaptığı savaşlar hangisinde doğru sırayla verilmiştir?
C-) Bedir-Hendek-Uhud
D-) Bedir-Uhud-Hendek
E-) Uhud-Bedir-Hendek

20-)Peygamber efendimiz hangi tarihte vefat etmiştir?
A-) 27 Safer 630
B-) 12 Rebiyülevvel 632
C-) 9 Zilhicce 631
D-) 11 Şevval 630
E-) 20 Ramazan 630

 

Leave a Reply