Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

12. Sınıf İnkılap Tarihi 1. dönem 2. yazılı soruları ve cevapları test

İnkılap Tarihi 1. dönem 2. yazılı soruları ve cevapları test
İnkılap tarihi dersi 1. dönem 2. yazılı sorularını test olarak yaptık ve aşağıya ekliyoruz. Yazılı konusunda kısaca bilgi verecek olursak. Kurtuluş savaşları ve TBMM’nin açılması ile ilgili genel geçer bilgiler kolay bilinecek şekilde hazırladık. Öğrencileri için kolay bir sınav niteliğindedir. Sınavın Word formatını indirmek için TIKLAYINIZ.


SORULAR
1.Birinci İnönü Savaşı`nın kazanılmasından sonra halkın TBMM ye ve düzenli orduya güveni artmıştır.
Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?
A)TBMM seçimlerinin yenilenmesine
B)Askere alma işlemlerinin kolaylaşmasına
C)Komutanların yönetimindeki etkisinin azalmasına
D)Güçler birliği ilkesinin uygulanmasına
E)TBMM üyeleri arasındaki gruplaşmaların sona ermesine

2.Sakarya Savaşının aşağıdaki sonuçlarından hangisi düzenli ordunun savaş yöntemini değiştirdiğinin bir göstergesidir?
A)İtilaf devletlerinin TBMM ye ateşkes ve barış tekliflerinde bulunması
B)Türk ordusunun savunmadan taaruz durumuna geçmesi
C)TBMM nin Mustafa Kemal Paşa ya “Gazilik” unvanı ve “Mareşallik” rütbesi vermesi
D)Fransa nın TBMM ye barış teklifinde bulunması
E)İtalya nın işgal ettiği yerlerden geri çekilmesi

3.Aşağıdakilerden hangisi  I.İnönü Savaşının sonuçlarından biri değildir?
A)TBMM nin otoritesinin artması ve askere alma işlemlerinin kolaylaşması
B)Teşkilat-ı Esasiye Kanunu nun kabul edilmesi
C)Londra Konferansı nın toplanması
D)İstiklal Marşı nın kabul edilmesi
E)Tekalif-i Milliye Emirleri nin yayımlanması

4.Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmalar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)Gümrü
B)Sevr
C)Moskova
D)Ankara
E)Lozan

5.Kurtuluş Savaşı sırasında görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisinin Milli Mücadele nin savaş gücünü artırdığı savunulamaz?
A)İstiklal Mahkemeleri nin kurulması
B)Başkomutanlık Yasası nın çıkarılması
C)Mecliste farklı fikirlerden vekillerin yer alması
D)Düzenli ordunun kurulması
E)Tekalif-i Milliye Emirleri nin yayımlanması

6.Milli Mücadele döneminde görülen;
I.Kuvay-i Milliye nin kaldırılarak düzenli orduya geçilmesi,
II.Tekalif-i milliye Emirleri nin yayımlanması,
III.Asker Kaçakları Hakkında Kanun çıkarılması
Gelişmelerinden hangilerinin Kurtuluş Savaşı nın kazanılmasını kolaylaştırdığı savunulabilir?
A)Yalnız I
B)Yalnız II
C)Yalnız III
D)I ve II
E)I,II ve III

7)Mustafa Kemal Paşa ya TBMM tarafından “Gazilik” unvanı ve “Mareşallik”rütbesi aşağıdaki savaşlardan hangisi sonucunda verilmiştir?
A)Birinci İnönü
B)Sakarya
C)İkinci İnönü
D)Eskişehir-Kütahya
E)Büyük Taaruz

8.Mustafa Kemal Paşa “Hattı müdafaa yoktur,sathı müdafaa vardır…”sözünü hangi savaşta söylemiştir?
A)Birinci İnönü
B)İkinci İnönü
C)Sakarya
D)Eskişehir-Kütahya
E)Büyük Taaruz

9.TBMM yi tanıyan ilk Müslüman devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A)Afganistan
B)Pakistan
C)Mısır
D)Cezayir
E)Bosna Hersek

blank

10.TBMM yi tanıyan ilk itilaf devleti aşağıdakilerden hangisidir?
A)İngiltere
B)Fransa
C)Almanya
D)İtalya
E)Bulgaristan

11.TBMM, ordunun ihtiyaçlarını halktan karşılamak için aşağıdakilerden hangisini çıkarmıştır?
A)Hıyanet-i Vataniye Kanunu
B)Tekalif-i Milliye
C)1921 Anayasası
D)1924 Anayasası
E)Askere alma Kanunu

12.Mustafa Kemal Atatürk “Siz orda yalnız düşmana değil,milletin makus tarihinide yendiniz…” sözünü aşağıdakilerden hangi savaşta söylemiştir?
A)Birinci İnönü
B)İkinci İnönü
C)Sakarya
D)Eskişehir-Kütahya
E)Büyük Taarruz

13.İtilaf Devletleri aşağıdakilerden hangisiyle TBMM yi resmen tanımıştır?
A)Sevr Anlaşması
B)Londra Konferansı
C)Mondros Anlaşması
D)Ankara Anlaşması
E)Gümrü Anlaşması

14.Aşağıdakilerden hangisi TBMM nin ayaklanmaları bastırmak için aldığı tedbirlerden değildir?
A)İstanbul ile haberleşmenin kesilmesi
B)Hıyanet-i Vataniye Kanunun çıkarılması
C)Kanun-i esasinin hazırlanması
D)İstiklal Mahkemelerinin kurulması
E)Anadolu daki din adamlarına fetva hazırlatılması

15.TBMM ne zaman açılmıştır?
A)29 Ekim 1923
B)23 Nisan 1923
C)23 Nisan 1920
D)18 Aralık 1920
E)29 Nisan 1923

16.Kurtuluş Savaşında aşağıdaki cephelerden hangisinde halk kendi imkanlarıyla kurtuluşu gerçekleştirmiştir?
A)Doğu Cephesi
B)Güney Cephesi
C)Batı Cephesi
D)Kuzey Cephesi
E)Çanakkale Cephesi

17.Kurtuluş Savaşında aşağıdaki devletlerden hangisine karşı silahlı mücadelede bulunulmamıştır?
A)İngiltere
B)Fransa
C)İtalya
D)Yunanistan

18.Kurtuluş Savaşını bitiren barış ve ateşkes antlaşması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A)Gümrü-Mondros
B)Mondros-Lozan
C)Mudanya-Lozan
D)Sevr-Lozan
E)Sevr-Mudanya

19. Aşağıdakilerden hangisinde Kurtuluş savaşının amaç gerekçe ve yöntemi berlirlenmiştir.
A Amasya genelgesi
B- Erzurum kongresi
C-Sivas kongresi
D-Havza genelgesi
E- Balıkesir keongresi

20- Mustafa Kemal Atatürk Hayatı hakkında kısa bilgi veriniz.

Sınavın Word formatını indirmek için TIKLAYINIZ.

24 Comments

 1. blank
  • blank
   • blank
 2. blank
  • blank
 3. blank
 4. blank
 5. blank
 6. blank
 7. blank
  • blank
 8. blank
  • blank
 9. blank
 10. blank
 11. blank
 12. blank
 13. blank
 14. blank
 15. blank

Leave a Reply