Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

İnkılap Tarihi 1. dönem 2. yazılı soruları ve Cevapları Karma

12. Sınıf  İnkılap tarihi 1. dönem 2. yazılı soruları ve Cevapları
12. Sınıf  İnkılap Tarihi yeni yönetmeliğe göre İnkılap Tarihi Dersi 1. dönem 2. yazılımızı yaptık. Kongreler ve Türk kurtuluş savaşını kapsayan konulardan oluşturduğumuz sorularımızı aşağıya cevapları ile birlikte veriyoruz. Klasik sorulardan ve testlerden oluşan sınavlarımız meslek Liseleri için son derece uygundur. Bir kaç değişiklikle istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bir kaç değişiklikle B grubunu da oluşturdum. İsteyenler için B grubunu indirmeli olarak ekliyorum. İnkılap tarihi 1. dönem 2. yazılı sorularımızla ilgili görüş ve önerilerinizi bekliyorum.


A-Aşağıdaki Soruları Cevaplandırınız
1- Sivas kongresinin önemini belirtiniz.
2-Ankara neden TBMM tarafından merkez seçilmiştir.
3-Sakarya savaşının sonuçlarını yazınız
4- TBMM kendine karşı ayaklanmalara ne gibi tedbirler almıştır. TBMM’ye karşı ayaklanmalar kaça ayrılır. Yazınız
5-Misakı milli nerede ne zaman kabul edilmiştir. Misakı Milli Önemini belirtiniz.

B-Aşağıdaki Test Sorularını Cevaplandırınız?
1-Türk ordusu Sakaryanın doğusuna aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonucunda gelen yenilgi ile geri çekilmiştir.
a- 1. İnönü
b- 2. İnönü
c- Büyük Taarruz
d- Sakarya savaşı
e- Kütahya Eski Şehir savaşları

2- İtilaf devletleri ondra konferansına hem Ankara hemde İstanbu hükümetini çağırmıştır. İtilaf devletleri bununla aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır.
a-Adaletli bir politika izlemek
b- Halifeliğin gücünden yararlanmak
c-Büyük Millet mecilisini tanımak
d-TBMM’nin tüm isteklerini tanımak
e- İki taraf arasındaki görüş ayrılıklarından faydalanmak

3- Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele ile ulaşılmak istenen hedeflerden değildir.
a- Padişahın yetkilerini genişletmek
b-Azınlıkların yıkıcı faaliyetlerine son vermek
c-Bağımsız bir devlet kurmak
d- Yurdu düşman işgalinden kurtarmak
e-Millet egemenliğine dayalı bir devlet kurmak

4-TBMM’nin açılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur.
a- Ankara 23 Nisan 1920
b- Ankara 29 Ekim 1923
c- İstanbul 23 Nisan 1920
d- Ankara 23 Nisan 1923
e- Ankara 29 ekim 1920

5-Aşağıda verilen yerlerden hangileri Mudanya ateşkes anlaşması ile savaşmadan alınan yerlerdir.
a- Konya ve Çevresi
b- Doğu Anadolu
c- Trakya ve İstanbul
d- Hatay
E- Ordu

6-Son Osmanlı mebusan meclisi nerede toplanmıştır.
a- Konya
b- İzmir
c-Ankara
d- İstanbul

7-Aşağıdakilerden hangisi Gümrü anlaşmasının özelliklerinden değildir.
a-Bu anlaşma ile Kars ve Çevresi Türkiyeye kalmıştır.
b-Ermenistan Misakı Milliyi tanımıştır.
c- Ernemilerin  BÜYÜK ERMENİSTAN hayalleri sona ermiştir.
d- Bu anlaşma ile Batum Ermenistan’a kalmıştır.
e- Doğu sınırımız kısmen belirlenmiştir.

8- Türk tarihinde bir çok kahraman ve vatan sever insan bulunmaktadır. Bunlardan kurtuluş savaşı esnasında öne çıkmış ve Kuvayı milliye hareketleri ile düşmanı bozguna uğratmış iki kahramanımız vardır ki Sütçü imam ve Şahin bey lerdir. Sütçü İmam ve Şahin Bey Aşağıdaki şehirlerden hangisinde faaliyet göstermişlerdir.
a- Antep- Urfa
b- Konya Karman
c- Ordu Giresun
d- Maraş- Antep
e- Çatalpınar- Akkuş

9- Mustafa Kemal Milli Mücadele de Türk Ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak için Aşağıdakilerden hangisini yapmıştır.
a- İstiklal mahkemeleri kuruldu.
b-. Tekalifi Milliye emirleri yayınlandı.
c-1921 Anayasası kabul edildi
d- Başkomutanlık kanunu çıkarıldı
e-Hıyaneti Vataniye kanunu çıkarıldı.

10-Aşağıdaki Tablodaki verileri Eşleştiriniz.
1)Doğu cephesi A)Yunanlılar
2)Batı Cephesi B)Fransızlar
3)Güney Cephesi C)Ermeniler

One Response

Leave a Reply