Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

İnkılap Tarihi 2. Dönem 2.Yazılı 40 soruluk test

İnkılap Tarihi 2. Dönem 2. Yazılı soruları

1. 23 Nisan 1920’de TBMM’nin Ankara’da çalışmalarına baslaması Atatürk ilkelerinden hangisinin fiilen uygulamaya konuldugunun en önemli kanıtıdır?

A) Milliyetçilik

B) Cumhuriyetçilik

C) Devletçilik

D) inkılapçılık

E) Laiklik

2. 1928 yılında yapılan bir degisiklikle “Devletin dini islâm’dır.” ibaresinin anayasadan çıkarılması laiklikten sonra en çok hangi ilke ile iliskilidir?

A) Halkçılık

B) Milliyetçilik

blank

C) inkılapçılık  

D) Devletçilik

E) Cumhuriyetçilik

 

3. “Bugünkü hükümetimiz, devlet teskilatımız, doğrudan dogruya milletin kendi kendine, kendiliginden yaptıgı bir devlet teskilatı ve hükümetidir. Artık hükümetle millet arasında geçmisteki ayrılık kalmamıstır. Hükümet millet, millet hükümettir…”Atatürk’ün yukarıdaki sözlerinin hangi ilkesi ile dogrudan bir iliski vardır?

A) Devletçilik  

B) Halkçılık

C) inkılapçılık  

D) Cumhuriyetçilik

E) Milliyetçilik

 

4. “Türkiye halkı ırki veya dini kültürel yönden birlesmis, biri digerine karsı karsılıklı hürmet ve fedakarlık hisleriyle dolu ve kaderi, gelecegi ve çıkarları ortak olan bir toplumdur.” Atatürk’ün yukarıdaki sözlerinin hangi ilkesi ile daha çok iliskili oldugu savunulabilir?

A) Milliyetçilik  

B) Halkçılık

C) Cumhuriyetçilik  

D) Laiklik

E) Devletçilik

5. “Yetisecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri ögrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve her seyden önce Türkiye’nin bagımsızlıgına, kendi benligine, milli geleneklerine düsman olan bütün unsurlarla mücadele etmek geregi ögretilmelidir.”

Atatürk’ün yukarıdaki sözleri daha çok hangi ilkesi ile iliskilidir?

A) Milliyetçilik  

B) Cumhuriyetçilik

C) Halkçılık  

D) Laiklik

E) inkılapçılık

 

6. “Bizim nazarımızda çiftçi, çoban, isçi, tüccar, sanatkar, asker, doktor; velhasıl herhangi bir sosyal müessesede faal bir vatandasın hak, menfaat ve hürriyeti esittir.” Atatürk’ün yukarıdaki sözleri ile hangi ilkesi arasında dogrudan bir iliski oldugu savunulabilir?

A) Cumhuriyetçilik  

B) Milliyetçilik

C) Devletçilik  

D) Laiklik

E) Halkçılık

 

7. Atatürk diyor ki; “Esas, Türk milletinin haysiyetli ve

serefli bir millet olarak yasamasıdır. Türkün haysiyeti, izzetinefis ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür.”

Yukarıdaki cümle ile Atatürk’ün hangi ilkesi dogrudan

iliskilidir?

A) Cumhuriyetçilik  

B) Halkçılık

C) Milliyetçilik  

D) Laiklik

E) inkılapçılık

 

8. I. insanların hayatına, faaliyetine egemen olan kuvvet, yaratma ve icat yetenegidir.

II. Dünyada her sey için, medeniyet için, hayat için,

basarı için gerçek yol gösterici ilimdir, fendir.

III. Bizim akıl, mantık, zekâ ile hareket etmek en belirgin özelligimizdir.

Atatürk’ün yukarıdaki sözlerinin ortak özellikleri hangi ilkesi ile iliskilendirilebilir?

A) Cumhuriyetçilik  

B) Milliyetçilik

C) Halkçılık  

D) Laiklik

E) inkılapçılık

 

9. “Büyük davamız en medeni ve en üst refah seviyesinde bir millet olarak varlıgımızı yükseltmektir. Bu, yalnız kurumlarında degil, düsüncelerinde de köklü bir inkılâp yapmıs olan büyük Türk milletinin dinamik idealidir.”

Atatürk’ün yukarıdaki sözleri ile hangi ilkesi arasında daha kuvvetli bir iliskinin oldugu savunulabilir?

A) Cumhuriyetçilik  

B) Milliyetçilik

C) Halkçılık  

D) Laiklik

E) Devletçilik

 

10. “ilim ve fennin dısında yol gösterici aramak gaflettir, cahilliktir, dogru yoldan sapmaktır.”

Atatürk’ün yukarıdaki sözü ile hangi ilkesi arasında dogrudan bir iliski kurulabilir?

A) inkılapçılık  

B) Milliyetçilik

C) Laiklik  

D) Halkçılık

E) Cumhuriyetçilik

 

11. “Simdi de Türk milleti… bunlara karsı ayaklanarak egemenliğini kendi eline almış bulunuyor. Bu bir oldu bittidir. Söz konusu olan, millete egemenligini bırakacak mıyız, bırakmayacak mıyız meselesi degildir. Mesele olmuş bitmis bir gerçegi yasa ile belirlemekten baska bir sey degildir.”

Atatürk’ün yukarıdaki sözleri hangi ilkesi ile doğrudan ilgilidir?

A) Cumhuriyetçilik

B) Milliyetçilik

C) Halkçılık  

D) inkılapçılık

E) Laiklik

 

12. “Artık duramayız. Behemehal ileri gidecegiz. Geriye ise hiç gidemeyiz. Çünkü ileri gitmeye mecburuz. Millet açıkça bilmelidir medeniyet öyle bir kuvvetli atestir ki, ona

kayıtsız olanları yakar mahveder.”

Atatürk’ün yukarıda verilen sözü en çok hangi ilkesi ile iliskilidir?

A) Cumhuriyetçilik  

B) Milliyetçilik

C) Halkçılık

D) Laiklik

E) inkılapçılık

 

 

13. “Her birey istedigini düsünmek, istedigine inanmak, kendine özgü siyasal düsünceye sahip olmak, baglı olduğu dinin gereklerini yapmak ya da yapmamak hak ve özgürlügüne sahiptir. Kimsenin düsünce ve vicdan kanaatlerine karısılamaz.” Atatürk’ün yukarıda verilen sözü en çok hangi ilkesi ile iliskilidir?

A) Cumhuriyetçilik  

B) Milliyetçilik

C) Halkçılık  

D) Laiklik

E) inkılapçılık

 

14. I. Türkiye’nin gerçek sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür.

II. Türbelerden, yalancı evliyalardan, ölülerden yardım istemek medeni bir sosyal toplum için lekedir.

III. Türk çocugu ecdadını tanıdıkça daha büyük isler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.

Atatürk’ün yukarıda verilen sözleri öncelikle hangi ilkeleri ile iliskilidir?

A) Cumhuriyetçilik – Devletçilik – Halkçılık

B) Halkçılık – Laiklik – Milliyetçilik

C) Devletçilik – Laiklik – Halkçılık

D) Halkçılık – Cumhuriyetçilik – _nkılapçılık

E) inkılapçılık – Milliyetçilik – Laiklik

 

15. 18 Eylül 1924’te çıktıgı Rize gezisinde Atatürk’e bir heyet gelerek medreselerin yeniden açılmasını istedi. Atatürk bu heyete “Mektep istemiyorsunuz. Halbuki millet onu istiyor. Bırakınız artık bu zavallı millet, bu memleket evladı yetissin! Medreseler açılmayacaktır. Millete mektep lazımdır.” demistir. Atatürk’ün bu sözleri ile hangi ilkesi arasında yakın bir iliski oldugu savunulabilir?

A) Cumhuriyetçilik  

B) Milliyetçilik

C) Halkçılık  

D) Devletçilik

E) Laiklik

 

16. “Hakimiyet hiç kimse tarafından hiç kimseye, ilim icabıdır diye müzakere ile münakasa ile verilmez. Hakimiyet kuvvetle, kudretle ve zorla alınır.” Atatürk’ün yukarıdaki sözleri ile hangi ilkesi arasında

daha yakın biri iliski vardır?

A) Milliyetçilik

B) Laiklik

C) Devletçilik  

D) Cumhuriyetçilik

E) Halkçılık

 

17. Atatürk izmir iktisat Kongresi’nde yaptıgı bir konuşmada “Çiftçinin sanatkara, sanatkarın çiftçiye ve çiftçinin tüccara ve bunların hepsine, bir digerine ve isçiye muhtaç olduğunu kim inkâr edebilir.” demistir.

Atatürk’ün yukarıdaki sözleri hangi ilkesi ile daha çok iliskilidir?

A) Devletçilik  

B) Halkçılık

C) Cumhuriyetçilik  

D) inkılapçılık

E) Milliyetçilik

 

18. “Türk milletini son asırlarda geri bırakmıs müesseseleri yıkarak yerlerine, milletin en yüksek medeni icaplara göre ilerlemesini temin edecek yeni müesseseleri koymalıyız.” Atatürk’ün yukarıdaki sözleri ile hangi ilkesi arasında dogrudan bir iliski kurulabilir?

A) Laiklik  

B) Devletçilik

C) inkılapçılık  

D) Cumhuriyetçilik

E) Halkçılık

 

19. “Memleketimizi çagdaslastırmak istiyoruz. Bütün mesaimiz Türkiye’de çagdas, bununla birlikte batılı bir hükümet vücuda getirmektir. Uygarlıga girmek isteyip, batıya teveccüh etmemis bir ulus hangisidir?” Atatürk’ün yukarıdaki sözleri ile hangi ilkesi arasında iliski oldugu savunulabilir?

A) inkılapçılık  

B) Halkçılık

C) Devletçilik  

D) Cumhuriyetçilik

E) Milliyetçilik

 

20. “insanların hayatına, faaliyetine egemen olan kuvvet, yaratma ve icat yetenegidir.” Atatürk’ün yukarıdaki sözü ile ilkeleri arasında bir bag kurmak istersek, hangi ilkesi ile daha yakından bir iliski oldugunu söyleyebiliriz?

A) Cumhuriyetçilik  

B) Milliyetçilik

C) Halkçılık  

D) Laiklik

E) inkılapçılık

 

21. Medeniyet yolunda basarı yenilesmeye baglıdır. Sosyal hayatta, ilim ve fen sahasında basarılı olmak için tek ilerleme ve gelisme yolu budur. Hayat ve geçime egemen olan kuralların zaman ile degisme, gelisme ve yenileşmesi zorunludur. Atatürk’ün yukarıdaki sözleri ile hangi ilkesi arasında dogrudan bir iliski vardır?

A) Cumhuriyetçilik  

B) Laiklik

C) inkılapçılık  

D) Milliyetçilik

E) Devletçilik

 

22. “Asıl önemli olan nokta, adli görüsümüzü, adli kanunlarımızı, adli teskilatımızı, bizi simdiye kadar bilinçli bilinçsiz etkileyen çagın gereklerine uymayan baglardan bir an önce kurtarmaktır.” Atatürk’ün yukarıdaki sözleri ile hangi ilkesi arasında dogrudan bir iliski vardır?

A) inkılapçılık  

B) Laiklik

C) Cumhuriyetçilik  

D) Devletçilik

E) Halkçılık

 

23. “Efendiler ve ey millet! Biliniz ki; Türkiye Cumhuriyeti, seyhler, dervisler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En dogru ve en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır.” Atatürk’ün yukarıdaki sözleri ile hangi ilkesi arasında daha sıkı bir iliski oldugu savunulabilir?

A) Cumhuriyetçilik  

B) inkılapçılık

C) Halkçılık  

D) Laiklik

E) Devletçilik

 

24. “Milletimiz güçlü bir millet olmaya azmetmistir. Bunun gereklerinden biri de kadınlarımızın her konuda yükselmesini saglamaktır. Bundan dolayı kadınlarımız ilim ve fen sahibi olacaklar ve erkeklerin geçtigi bütün öğretim basamaklarından geçeceklerdir. Kadınlar, toplum hayatında erkeklerle birlikte yürüyerek birbirinin yardımcısı ve destekçisi olacaklardır.”

Atatürk’ün yukarıdaki sözleri ile hangi ilkesi arasında daha yakın bir iliskinin oldugu savunulabilir?

A) Laiklik  

B) inkılapçılık

C) Cumhuriyetçilik  

D) Milliyetçilik

E) Halkçılık

 

25. I. Amasya Genelgesi’nin yayımlanması

II. Sivas Kongresi’nin toplanması

III. Amasya Görüsmeleri’nin gerçeklestirilmesi

Yukarıda verilen olaylardan hangileri Atatürk’ün milli egemenlik ilkesi ile dogrudan iliskilidir?

A) Yalnız I   

B) Yalnız II  

C) Yalnız III 

D) I ve II  

E) I, II ve III

 

26. Asagıdakilerden hangisi milliyetçilik ilkesi ile en az iliskilidir?

A) Türk Dil Kurumunun kurulması

B) Yeni Türk harflerinin kabulü

C) Türkçenin yabancı dillerin etkisinden arındırılması

D) Türk Tarih Kurumunun kurulması

E) Çok partili hayata geçis denemeleri

 

27. I. Akılcılık ve bilimsellik

II. Ulusal egemenlik

III. Çagdaslasma ve batılılasma

Yukarıdaki kavramlar Atatürk’ün hangi ilkelerinin bütünleyicisidir?

       I                 II                        III

A) Laiklik Cumhuriyetçilik inkılapçılık

B) Laiklik Halkçılık inkılapçılık

C) inkılapçılık Devletçilik Milliyetçilik

D) Halkçılık Milliyetçilik Devletçilik

E) Milliyetçilik inkılapçılık Laiklik

 

28. I. Seriye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması

II. Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesi

III. Medreselerin kapatılması

Yukarıdaki inkılaplardan hangisi Atatürk’ün hem laiklik hem de halkçılık ilkeleriyle iliskilendirilebilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve III

E) II ve III

 

29. Cumhuriyet Döneminde;

I. yabancıların elinde bulunan isletmelerin satın alınması,

II. Türk Tarih Kurumunun kurulması,

III. Asar vergisinin kaldırılması

gibi gelismelerden hangileri hem milliyetçilik hem de devletçilik ile iliskilendirilebilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) I, II ve III

 

30. Atatürk ilke ve inkılaplarını gönülden benimsemek, onları gelecek nesillere aktarmak, her zaman ve koşulda çagın gereklerine uygun olmasına çalısmak ilkesi asagıdakilerden hangisidir?

A) Laiklik  

B) Milliyetçilik

C) Devletçilik  

D) inkılapçılık

E) Halkçılık

 

31. “Ülkeler çesitlidir; fakat uygarlık birdir ve bir milletin kalkınması için de bu uygarlıga katılması gerekir. Osmanlı imparatorlugu’nun çöküsü, Batı’ya karsı elde ettiği, basarısızlıklardan çok, magrur olarak kendisini Avrupa, milletine baglayan iliskileri kestigi gün baslamıstır.”Atatürk’ün yukarıdaki sözleri ile hangi ilkesi arasında daha çok iliskinin oldugu savunulabilir?

A) Cumhuriyetçilik  

B) Milliyetçilik

C) inkılapçılık  

D) Halkçılık

E) Devletçilik

 

32.  Asagıdakilerden hangisi Atatürk’ün devletçilik ilkesinin uygulanması anlamına gelmektedir?

A) Devletin egitim, saglık ve üretime katılması

B) Halkın yönetime katılması

C) Kanunların herkese esit uygulanması

D) Köylü-kentli ayrımı yapılmaması

E) Yabancı sermayenin talep edilmesi

 

33. TBMM’nin 24 Nisan 1920’de aldıgı bir kararda “Padisah ve halife baskı ve zordan kurtuldugunda meclisin düzenleyeceği yasaya göre durumu belirlenir.” ifadesi yer almıstır. Buna göre;

I. saltanatın kaldırılması,

II. Atatürk’ün cumhurbaskanı olması,

III. halifeligin kaldırılması

gelismelerinden hangilerinin yukarıdaki karara uygun oldugu söylenebilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) I ve III

 

34. Sivas Kongresi’nde;

I. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin kurulması,

II. manda ve himayenin reddedilmesi,

III. Batı Cephesi Kuva-i Milliye birliklerinin basına Ali

Fuat Pasa’nın getirilmesi gelismelerinden hangilerinin Atatürk’ün milli egemenlik ilkesi ile dogrudan iliskili oldugu savunulamaz?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) II ve III

 

35. I. Dünya Savası biterken ABD baskanı Wilson tarafından ortaya atılan prensiplerden biri de “Her milletin kendi geleceğine kendisinin karar vermesi”ni öngörmekte idi. Wilson Prensipleri’nin bu maddesi asagıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi ile daha yakından iliskilidir?

A) Akılcılık ve bilimsellik                

B) Halkçılık           

C) Milli bağımsızlık

D) Çagdaslık ve batılılaşma                    

E) Laiklik

 

36. Cumhuriyet döneminde yapılan bazı faaliyetler sunlardır; I. Türklerin dünya medeniyetine ve tarihine katkılarının bilimsel yöntemlerle arastırılması,

II. uluslararası rakamların kabul edilmesi,

III. tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması

Yukarıdaki faaliyetlerin Atatürk ilkeleri ile dogru ilişkisi hangi seçenekte verilmistir?

        I                        II                   III

A) Cumhuriyetçilik inkılapçılık Laiklik

B) Laiklik Halkçılık Milliyetçilik

C) Milliyetçilik Cumhuriyetçilik Laiklik

D) Milliyetçilik inkılapçılık Laiklik

E) inkılapçılık Halkçılık Cumhuriyetçilik

 

37. izmir iktisat Kongresi’nde alınan;

I. Hammaddesi ülke içinde üretilen sanayi dalları kurulmalıdır.

II. Özel girisimin yapamayacagı isleri devlet kendi imkânları ile yapmalıdır.

III. Yabancıların kurdugu tekellerden kaçınılmalıdır.

kararlarından hangileri devletçilik ilkesinin temel düsüncesi olmustur?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve III

E) II ve III

 

38. Amasya Genelgesi’nde yer alan; “Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” ifadesi

Atatürk ilkelerinden hangisi ile daha çok iliskilendirilebilir?

A) Cumhuriyetçilik  

B) Halkçılık

C) Devletçilik  

D) Laiklik

E) inkılapçılık

 

39. Atatürk Bursa’da ögretmenlere yaptıgı konuşmada sunları söylemistir: “Savas kurtulus degildir. Kurtulus cemiyetteki hastalıgı ortaya çıkarıp iyilestirmekle olur. Sosyal hayat akıl ve mantıktan uzak, zararlı birtakım inanış ve geleneklerle dolu ise toplum felce ugrar.” Atatürk’ün bu sözlerinin hangi ilkesi ile daha ilgili oldugu savunulabilir?

A) Cumhuriyetçilik  

B) Milliyetçilik

C) inkılapçılık 

D) Devletçilik

E) Laiklik

 

40. Kurtulus Savası döneminde;

I. Erzurum Kongresi’nin toplanması,

II. Sivas Kongresi’nin toplanması,

III. TBMM’nin açılması

gibi gelismeler Atatürk ilkelerinden hangisinin fiilen isletildiginin bir göstergesidir?

A) Ulusçuluk  

B) Halkçılık

C) inkılapçılık  

D) Cumhuriyetçilik

E) Laiklik

 

 

1-B

2-A

3-D

4-B

5-A

6-E

7-C

8-B

9-B

10-C

11-A

12-E

13-D

14-B

15-E

16-D

17-B

18-C

19-A

20-D

21-C

22-B

23-D

24-E

25-B

26-E

27-A

28-B

29-A

30-D

31-C

32-A

33-E

34-E

35-C

36-D

37-B

38-A

39-E

40-D

Leave a Reply