Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

İnkılap Tarihi Performans Ödevi Konuları

Yeni Orta Öğretim yönetmeliğine göre Liselere de Performans ödevi geldi. Bu sebeple Tarih derslerinde Performans konusu arayan Tarih Öğretmeni ve Öğrenci arkadaşlarımız oluyor. bu sebeple İnkılap tarihi dersine ait Performans ödevi konu örneklerini aşağıda paylaşıyorum. Umarım işinize yarar. Performans değerlendirme kriterlerinin bulunduğu cetvelimizi de  ayrıca indirebilirsiniz.

İnkılap Tarihi Performans Ödevi Konuları Listesi

1.       1881-1919 arası Mustafa Kemal Zaman Şeridi

2.       Mustafa Kemal'in fikri gelişimini etkileyen 5 şehir (Selanik, Manastır, İstanbul, Şam ve Sofya) ile ilgili afiş çalışması

3.       Milli mücadelenin hazırlık dönemi posteri

4.       Dünya Savaşında cepheler posteri

5.       Çanakkale Savaşları ile ilgili afiş çalışması

6.       Çanakkaleye gitme imkanı olan ya da Çanakkale de okuyan öğrenciler için fotoğraflarla çanakkale savaşının sunumu

7.       Mustafa Kemal'in ölümüyle ilgili basına yansıyanlar afiş haline getirilebilir

8.       Ankara'ya gitme imkanı olan ya da Ankara da okuyan öğrenciler için fotoğraflarla TBMM.sunumu

9.       Kazım Karabekir ile ilgili afiş çalışması

10.   Mustafa Kemal’in savaştığı cephelerle ilgili harita çalışması yapılarak, tarih şeridi hazırlanır.

11.   Mustafa Kemal’in silah arkadaşları ile ilgili biyografi çalışması yapılır.

12.   Kurtuluş Savaşı sırasında kadınların cephede, cephe gerisinde yaptıkları faaliyetlerle ilgili sunu hazırlanır.

13.   İsmet İnönü’nün hayatı araştırılarak biyografi çalışması yapılır.

14.   Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumunun kuruluş amaçları ve faaliyetleri araştırılır.

15.   Medeni Kanun'un aile yaşamına getirdiği değişim incelenir.

16.   Dünya Savaşı Öncesinde Avrupa Devletlerini Gösteren Bir Harita Hazırlama

17.   I.Dünya Savaşı'ndan Önce Osmanlı Devletinin İçinde Bulunduğu Siyasi ve Ekonomik Durumu Gösteren Bir Kavram Haritası

18.   Mustafa Kemal'in Dört Şehirdeki Yaşantılarının Fikirsel Gelişimine Etkilerini Açıklayan Kavram Haritası Hazırlama

19.   Mustafa Kemal'in Çanakkale Savaşlarındaki Başarılarını Konu Alan Bir Gazete Hazırlama

20.   Mustafa Kemal'in Görev Aldığı Bütün Cepheleri Gösteren Harita Hazırlama

21.   Mustafa Kemal'in Görev Aldığı Cepheleri ve Askeri Başarılarını Açıklamaları Olarak Gösteren Bir Zaman Şeridi Hazırlama

22.   Mustafa Kemal'in Eğitim Gördüğü Okulları Gösteren ve Önemli Ayrıntılara Yer Veren Fotoğraflı Kavram Haritası Hazırlama

23.   Mustafa Kemal İle Eğitim Yıllarını İçeren Hayali Bir Röportaj Hazırlama

24.   Mustafa Kemal'in Ailesini Tanıtan Kitapçık Hazırlama

25.   Kuvayi Milliye Ruhunu Yansıtacak Gazete HazırlamaHalkı Milli Mücadele Konusunda Bilinçlendirecek ve Onların Milli Mücadeleye Katılımını Sağlayacak Afiş Hazırlama

26.   Milli Birlik Yolunda, Yurdumuzun İşgaline Karşı Gösterilen Tepkiler İle İlgili Gazete Hazırlama

27.   Kurtuluş Savaşı Öncesinde Anadolu'da Kurulan Yararlı Cemiyetleri Gösteren Harita Hazırlama

28.   İzmir'in İşgali İle İlgili Hikaye Yazma

29.   Mondros Ateşkes Anlaşması İle İlgili Olarak Osmanlı Yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve Halkın Tutumunu İfade Eden Bir Kavram Haritası

30.   Mondros Ateşkes Anlaşmasından Sonra Yapılan İşgalleri Gösteren Harita Çizme

31.   Sözde Ermeni Soykırımı İle İlgili İddiaları Çürütmek İçin Konuşma Metni Hazırlama

32.   Dünya Savaşında Osmanlı Devleti'nin Savaştığı Cepheleri Gösteren Harita Hazırlama

33.   Dünya Savaşı'nın Sebeplerini Gösteren Bir Avrupa Haritası Hazırlama

Leave a Reply