Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

10 Adet Klasik sorudan oluşan yeni müfredat uyumlu 12 sınıf inkılap tarihi yazılı sorularımızı aşağıya ekliyorum. Cevapları da hemen alttadır. 11.sınıf inkılap tarihi klasik yazılı soruları ve 11 sınıf inkılap tarihi 1 dönem 1 yazılı soruları ve cevapları klasik gibi aramalarla sitemize geldiğinizde en iyi yazılı sorusu örnekleri sizleri ağırlamak istiyoruz. Gerek Tarih Öğretmeni Gerekse Öğrenci olsun En kaliteli içerikleri , en kolay şekilde ulaşabilmeniz adına düzenliyoruz. Bu bağlamda İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları ile alakalı tüm içeriklere bakabilirsiniz.


İnkılap tarihi ve Atatürkçülük dersi 1. Dönem 1. Yazılı soruları ve Cevapları

1-1.Dünya savaşının genel nedenlerini yazınız
2-Mustafa Kemal Atatürk’ün okuduğu okulları yazınız
3-Çanakkale Cephesi’nin açılma sebepleri nelerdir?
4-Dünya Savaşında Almanya’nın Osmanlı Devleti’ni kendi yanında savaşa almak istemesinin sebepleri nelerdir?
5-Mondros Ateşkes Anlaşması’nın en önemli maddelerinden 24. madde ne ile ilgilidir? İtilaf Devletleri bu maddeyle neyi amaçlamıştır?
6-Cemiyetler kaç grupta toplanmıştır? Bunlardan Mavri Mira cemiyeti hangi amaç doğrultusunda kimler tarafından kurulmuştur?
7-Kuvayı  Miliye’nin kurtuluş savaşında sağladığı faydalar neler olmuştur?
8-Amasya Genelgesi’nin önemi nerden kaynaklanmaktadır?
9-Temsil Heyeti neden kendine Ankara’yı merkez seçmiştir?
10-Atatürk’ün 2.Dünya Savaşı’nın çıkacağını ve sonuçlarını tahmin etmesi,Sakarya Savaşı’nda ‘Hattı müdafaa yoktur,sathı müdafaa vardır’ ilkesi onun hangi iki önemli özelliğini gösterir?

İnkılap tarihi ve Atatürkçülük dersi 1. Dönem 1. Yazılı soruları ve Cevapları
1-Sömürgecilik, Hammde ve Pazar ihtiyacı- Silahlanma yarışı, milliyetçilik anlayışı
2-Mahalle mektebi- şemsi efendi ilkokulu- Selanik askeri rüştiyesi- Manastır askeri idadisi-  harp okulu- harp akademisi
3-Çanakkale Cephesi İtilaf Develetleri’nin yardım edilmediği taktir de savaşa devam edemeyecek  Rusya’ya yardım edebilmekve İstanbul ile boğazları ele geçirip Osmanlı Devleti’ni erkenden savaş dışı etmek amacıyla açılmıştır.
4-Dünya Savaşında Almanya’nın Osmanlı Devleti’ni kendi yanında savaşa almak istemesinin sebepleri yeni cepheler açarak kendi yükünü hafifletmek ve Osmanlı padişahını halifelik gücünü kullanarak İngiliz sömürgelerindeki Müslümanları ayaklandırmak.
5-Mondros Ateşkes Anlaşması’nın en önemli maddelerinden 24. madde Altı doğu ilinde bir karışıklık çıkarsa buraların işgal edilebileceği yönündedir. Bu madde ile Doğu Anadolu’da bir Ermeni devleti kurulmak istenmiştir.

6-Cemiyetler üç grupta toplanmıştır.Bunlar
1-Azınlıklar tarafından kurulan milli varlığa düşman cemiyetler
2- Türkler tarafından kurulan düşman cemiyetler
3-  Milli cemiyetler.  Mavri Mira Cemiyeti Eski Bizans’ı tekrardan ihya etme amacıyla  Rumlar tarafından kurulmuştur.

7-Kuvayı  Miliye’nin kurtuluş savaşında sağladığı faydalar;
1-Yunan ordusunun rahatça ilerlemesini engellemiş.
2-Türk köylerini Rum ve Ermeni çetelerin baskısından korumuş.
3-Düzenli ordunun kurulması içn zaman kazandırmış.
4-İç ayaklanmaları bastırmış.
5-İstanbul’dan Anadolu’ya insan,cephane ve silah naklini sağlamış.

8-Amasya Genelgesi’nin önemi;
1-Kurtuluş Savaşı’nın amacını ,gerekçesini ve yöntemini belirtmiştir.
2- Milli egemenliğe gidişin ilk adımıdır.
3-ihtilal niteliği taşımaktdır.

9-Temsil Heyeti’nin kendine Ankara’yı merkez seçmesinin nedenleri ;
1-İşgallerden uzak korunaklı bir yer oluşu
2-Haberleşme ve ulaşım olanaklarının elverişliliği
3-Batı cephesine yakınlığı
4-Ankara halkının başından beri ulusal mücadeleyi desteklemesi.

10-Atatürk’ün 2.Dünya Savaşı’nın çıkacağını ve sonuçlarını tahmin etmesi,Sakarya Savaşı’nda ‘Hattı müdafaa yoktur,sathı müdafaa vardır’ ilkesi onun ilri görüşlü ve yaratıcı düşüncesini gösterir.

One Response

Leave a Reply