Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

İnkılap Tarihi dersi 1. Dönem 1. Yazılı soruları ve Cevapları Yeni Müfredat

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi 1. Dönem 1. Yazılı soruları ve Cevapları
1- Mustafa Kemal ATATÜRK’ün gittiği okullar ve hayatında iz bırakan şehirleri (1914’ekadar) yazınız…(10PUAN)
2- Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen yazarlardan 5 tanesini yazınız…(10PUAN)
3- Trablusgarp savaşı hakkında kısaca bilgi veriniz…(10PUAN)
4- Birinci dünya savaşının genel sebeplerini yazınız..(5Tane) (10PUAN)
5- Osmanlı Devletinin birinci dünya savaşında ki cephelerini Taarruz-Savunma-Yardım şeklinde ayırarak yazınız…(10PUAN)
6- İngiltere Mac Mahon Planı ile Mekke Emiri Şerif Hüseyin’e bağımsızlık vadetmişti. Böylece İngilizlerin desteğini sağlayan bazı Arap kabileleri, Osmanlı egemenliğine karşı ayaklandılar. Osmanlı kuvvetleri kutsal yerleri korumak için İngiltere ve Mekke Emiri Şerif Hüseyin’e karşı savaştı.
Bu kapsamda Medine Kahramanı olarak bilinen Osmanlı Paşası kimdir? (10PUAN)
A. Halil KUT
B. Enver Paşa
C. Mustafa Kemal
D. Plevne kahramanı Osman paşa
E. Fahrettin Paşa

7- “Hey On beşli Türküsü” 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında arka arkaya pek çok savaşta verdiği kayıpların sonunda, askere alacak yetişkin ve sağlıklı erkek bulamayan Osmanlı Devleti, ………………………………cephesi savaşları sırasında, doğum tarihi Rumi takvimle 1315 ve daha büyük, 15 ila 18 yaş arası erkek “çocukların orduya katılmasına karar verir. Çok küçük ve eğitimsiz oldukları için ölüme gittikleri bilinse de yola çıkan, Savaş sırasında bir kıyıya sıkışıp kalan ve savaşta şehit olan ÇOCUK KAHRAMANLARIMIZ için yakılmış bir ağıttır.
Yukarıda verilen “Hey On beşli Türküsünün” hikâyesinde geçen ÇOCUK KAHRAMANLARIMIZ hangi cephemizde savaşmıştır?(10PUAN)
A. Çanakkale Cephesi
B. Kafkas Cephesi
C. Suriye Cephesi
D. Irak Cephesi
E. Makedonya Cephesi

8- Boş bırakılan yerleri doldurunuz..(Her alt başlık 3 PUAN)
a) Paris Barış konferansına ………… ………….. savaştan erken çekildiği için katılmamıştır.
b) İzmir’in işgali sırasında Yunan ve Rumların “Zito Venizelos” diye bağırmalarına dayanamayan ……
Gazetesi yazarı …… ………. silahını ateşleyerek yunan sancaktarını vurmuştur.
c) Ege bölgesinde Yunan zulmünü …………… ………….. raporu ortaya koyarken, ……… ……. Raporu da doğu Anadolu da Ermeni zulmünü ortaya koymuştur.
d) Kurtuluş savaşının kazanılmasında her şeyden daha çok kadınlarımız katkı vermiş ve canları pahasına vatanı korumak için ellerinden geldiğince Vatanlarını savunmuşlardır. Bu kahramanlarımızdan ……………………, İnebolu’dan Kastamonu’ya cephane ve erzak taşırken; Kastamonu yakınındaki kışlada, kar ve tipi nedeniyle donarak şehit olmuştur. ………………………….., diğer bazı kadın savaşçılar gibi, kurtuluş gününü görmeden bir Yunan baskını sırasında başından aldığı yarayla şehit düşmüştür.
e) Erzurum’da doğan ………………….. Subay Derviş Bey’le evlenip Balkan Savaşı’na katıldı. Dünya Savaşı’nda 9-10 kadınla Kafkas Cephesi’ne gitti. Eşleri Ermenilerce şehit edilmiş kadınlarla Ermenilere karşı çarpıştı. Millî Mücadele döneminde oğlu, kızı ve kardeşleriyle beraber Bursa ve İzmit’in düşman işgalinden kurtarılması için çalıştı. 300 kişiyi aşkın müfrezesiyle Sakarya ve Başkomutan Meydan Muharebeleri ’ne katıldı.
f) Azınlıkların kurmuş olduğu cemiyetlerden ………………………………….., …………………… ve …………………….. cemiyetlerini Ermeniler kurmuştur.
g) Halide Edip’inde bir ara üyesi olduğu ………………………………………… ABD mandacılığını savunmuştur.
h) Mustafa Kemal ATATÜRK’ün yazmış olduğu NUTUK adlı eser ……………………………………………………………….. ile başlar ve ……………………… tarihine kadar ki konuları kapsar.
ı) Kurtuluş savaşının AMAÇ, GEREKÇE ve YÖNTEM’i ………………………………………. belirlenmiştir.
i) Mustafa Kemal ATATÜRK, Osmanlı Devletindeki askerlik hayatına ……………………………………. ‘den önce istifa ederek son vermiştir.

5 Comments

 1. blank
  • blank
   • blank
    • blank
 2. blank

Leave a Reply