Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

9. Sınıf Tarih Dersi İslam Tarihi ile ilgili 48 Soruluk Test Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Tarih Dersi İslam Tarihi ile ilgili 48 Soruluk Test Soruları ve Cevapları
9. Sınıf İslam Tarihi Ünitesi ile ile ilgili bilgilendirici Testler çözmek isteyenler işte doğru yerdesiniz. Sizler için 48 soruluk bu testi ekledik. Üstelik cevapları ile birlikte. Şimdi sadece sizlere çözmek ve NET’lerinizi kontrol etmek kalıyor. Sonra da gelsin yüksek notlar.
30.  Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’in doğuşu sırasında Asya’da bulunan devletlerden değildir?
A) Bizans
B) Sasani
C) Göktürk
D) Hindistan
E) Abbasiler

 

31.  Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Arabistan’da kurulan devletlerden değildir?
A) Main
B) Saba
C) Himyeri
D) Gassaniler
E) Gazneliler

 

32.  Orta Çağ Avrupa’sında Hıristiyanlıkta dinden çıkartma cezasına ne denir?
A) Aforoz
B) Endüljans
C) Skolastik
D) Enterdi
E) Feodalite

 

33.  Orta Çağ Avrupa’sında Hıristiyanlıkta para ile günah çıkartma olayına ne denir?
A) Aforoz
B) Endüljans
C) Skolastik
D) Enterdi
E) Feodalite

 

34.  Orta çağ Avrupa’sının temel yönetim biçimi nedir?
A) Aforoz
B) Endüljans
C) Skolastik
D) Enterdi
E) Feodalite

 

35.  Orta Çağ Avrupa’sında Papa’nın bir ülkeyi hükümdarıyla birlikte cezalandırmasına ne denir?
A) Aforoz
B) Endüljans
C) Skolastik
D) Enterdi
E) Feodalite

 

36.  Orta Çağ Avrupa’sında kiliseye bağımlı düşünce sistemine ne ad verilir?
A)Aforoz
B) Endüljans
C) Skolastik düşünce
D)    Enterdi
E) Feodalite

 

37.  Hindistan’da meslek esasına dayalı olarak yapılan ve sınıflar arasında geçişin kesinlikle yasak olduğu sisteme ne ad verilir?
A) Kast Sistemi
B) Feodalite
C) İkta Sistemi
D) Tımar Sistemi
E) İltizam Sistemi

 

38.  Tarihte Hindistan halkının birbiriyle kaynaşmasını önleyen ve burada uzun yıllar siyasi birliğin kurulmasına mani olan sosyal sınıf sistemine ne ad verilir?
A) Kast Sistemi
B) Feodalite
C) İkta Sistemi
D) Tımar Sistemi
E) İltizam Sistemi

39.  Hıristiyanlıkta merkezi İstanbul Fener Rum Patrikhanesi olan ve dini liderine “Patrik” denilen mezhep hangisidir?
A) Katolik
B) Ortodoks
C) Protestan
D) Calvenizm
E) Anglikanizm

 

40.  Hıristiyanlıkta merkezi Roma – Vatikan Kilisesi olan ve liderine “Papa” denilen mezhep hangisidir?
A) Katolik       
B) Ortodoks
C) Protestan
D) Calvenizm
E) Anglikanizm

HZ. MUHAMMET DÖNEMİ
41.  Aşağıdakilerden hangisi İlk Müslümanlardan değildir?
A) Hz. Hatice
B) Hz. Ali
C) Hz. Ebubekir
D) Hz. Hamza
E) Hz. Zeyd

 

42.  İslam Devleti’nin temeli hangi olay ile atılmıştır?
A) Bedir Savaşı
B) Uhut Savaşı
C) Hicret Olayı
D) Deve Olayı
E) Sıffin Savaşı

 

43.  Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammet dönemi savaşlarından değildir?
A) Bedir Savaşı
B) Uhut Savaşı
C) Hendek Savaşı
D) Puvatya Savaşı   
E) Huneyn Savaşı

 

44.  Müslümanların ilk savaşı hangisidir?
A) Bedir Savaşı
B) Uhut Savaşı
C) Hendek Savaşı
D) Puvatya Savaşı
E) Huneyn Savaşı

 

45.  Müslümanların kazandığı ilk savaş hangisidir?
A) Bedir Savaşı
B) Uhut Savaşı
C) Hendek Savaşı
D) Puvatya Savaşı
E) Huneyn Savaşı

 

46.  İlk olarak hangi savaş sonrasında ele geçirilen esirler okuma yazma öğretmeleri karşılığı serbest bırakıldı?
A) Bedir Savaşı
B) Uhut Savaşı
C) Hendek Savaşı
D) Tebük Seferi
E) Huneyn Savaşı

 

47.  İslam devletlerinde savaş sonrasında elde edilen ganimetlerin paylaşımı hangi savaş sonrasındaki uygulama esas alınarak yapılmaya başlandı?
A) Bedir Savaşı
B) Uhut Savaşı
C) Hendek Savaşı
D) Tebük Seferi
E) Huneyn Savaşı

 

48.  Hz. Muhammet’in yaralandığı (dişinin kırıldığı) savaş hangisidir?
A) Bedir Savaşı
B) Uhut Savaşı
C) Hendek Savaşı
D) Tebük Seferi
E) Huneyn Savaşı

 

49.  Hz. Hamza hangi savaşta şehit olmuştur?
A) Bedir Savaşı
B) Uhut Savaşı
C) Hendek Savaşı
D) Tebük Seferi
E) Huneyn Savaşı

 

50.  Hangi savaşta Hz. Muhammet’in görevlendirdiği okçuların ganimet elde etmek için görev yerlerini terk etmeleri sonucunda  Müslümanlar yenildi?
A) Bedir Savaşı
B) Uhut Savaşı
C) Hendek Savaşı
D) Tebük Seferi
E) Huneyn Savaşı

 

51.  Hz. Muhammet döneminde yapılan savunma savaşı hangisidir?
A) Bedir Savaşı
B) Uhut Savaşı
C) Hendek Savaşı
D) Tebük Seferi
E) Huneyn Savaşı

 

52.  Aşağıdakilerden hangisi Hubeydiye Antlaşmasıyla ilgili değildir?
A)    Her iki taraf istedikleri kabileler ile ittifak yapabilecekler. Ancak askeri yardım yapmayacaklardı.
B)    Müslümanlar  o yıl  Kabe’yi ziyaret etmeyecekler, ertesi yıl ziyaret yapacaklar.
C)    Bu antlaşma Bedir Savaşı’sonrasında yapılmıştır.
D)    Müslüman olan Mekkeli gençler ailesinin izni olmadan Medine’ye alınmayacak, Mekke’ye sığınanlar ise geri verilmeyecekti.
E)    Barış on yıl süre ile geçerli olacaktı.

53- Hz. Muhammet döneminde nerenin feth edilmesi sonucunda Yahudi sorunu çözümlenmiş, Yahudilere vergi vermek koşuluyla topraklarında oturma hakkı tanınmış ve Şam ticaret yolunun güvenliği sağlanmıştır?
A) Mekke
B) Hayber Kalesi
C) Medine
D) Kudüs
E) Fustat

 

54.  Müslümanlarla Bizans arasında yapılan ilk büyük savaş hangisidir?
A) Taif Seferi
B) Mute Savaşı
C) Hendek Savaşı
D) Tebük Seferi
E) Huneyn Savaşı

 

55.  Hz. Muhammet’in son seferi hangisidir?
A) Taif Seferi
B) Mute Savaşı
C) Hendek Savaşı
D) Tebük Seferi
E) Huneyn Savaşı

 

56.  Hz. Muhammet döneminde hangi sefer, gelen haberin yanlış çıkması sonucunda savaş yapılmadan sona erdi?
A) Taif Seferi
B) Mute Savaşı
C) Hendek Savaşı
D) Tebük Seferi
E) Huneyn Savaşı

 

Dört Halife Dönemi
57-Dört halife döneminin en önemli özelliği nedir?
A)    Halifelerin seçimle iş başına gelmesi
B)    Hz. Muhammed’i bizzat gören kişiler olması
C)    Dördünün de Mekke’li olması
D)    En güçlü halifeler olması
E)    Tüm Arabistan’da İslamiyet’in yayılması

58.  Aşağıdakilerden hangisi ilk dört halife arasında yer almaz?
A) Hz. Ömer
B) Hz. Ali
C) Hz. Ebubekir
D) Hz. Muaviye
E) Hz. Osman

 

59.  Kuran-ı Kerim hangi halife zamanında kitap haline getirilmiştir?
A) Hz. Ömer
B) Hz. Ali
C) Hz. Ebubekir
D) Hz. Muaviye
E) Hz. Osman

 

60.  Kuran-ı Kerim hangi halife zamanında çoğaltılmıştır?
A) Hz. Ömer
B) Hz. Ali
C) Hz. Ebubekir
D) Hz. Muaviye
E) Hz. Osman

 

61.  Dinden dönme ve Yalancı peygamberler sorunu hangi halife zamanında çözülmüştür?
A) Hz. Ömer
B) Hz. Ali
C) Hz. Ebubekir
D) Hz. Muaviye
E) Hz. Osman

 

62.  Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ömer döneminde alınan yerlerden değildir?
A) Suriye
B) Mısır
C) İran
D) Libya
E) İspanya

 

63.  İlk İslam donanması hangi halife zamanında oluşturuldu?
A) Hz. Ömer
B) Hz. Ali
C) Hz. Ebubekir
D) Hz. Muaviye
E) Hz. Osman

 

64.  Türklerle Müslümanlar ilk olarak hangi halife döneminde karşı karşıya geldiler?
A) Hz. Ömer
B) Hz. Ali
C) Hz. Ebubekir
D) Hz. Muaviye
E) Hz. Osman

 

65.  İslam devletinde ilk divan hangi halife döneminde oluşturuldu?
A) Hz. Ömer     
B) Hz. Ali
C) Hz. Ebubekir
D) Hz. Muaviye
E) Hz. Osman

 

66.  İslam devletinde ilk düzenli ordu hangi halife döneminde oluşturuldu?
A) Hz. Ömer      
B) Hz. Ali
C) Hz. Ebubekir
D) Hz. Muaviye
E) Hz. Osman

 

67.  İslam devletinde ilk devlet hazinesi hangi halife döneminde oluşturuldu?
A) Hz. Ömer              
B) Hz. Ali
C) Hz. Ebubekir
D) Hz. Muaviye
E) Hz. Osman

 

68.  İslam devletinde ülke yönetim birimlerine ilk olarak hangi halife döneminde ayrıldı?
A) Hz. Ömer            
B) Hz. Ali
C) Hz. Ebubekir
D) Hz. Muaviye
E) Hz. Osman

 

69.  İslam devletinde ilk adli teşkilat hangi halife döneminde oluşturuldu?
A) Hz. Ömer        
B) Hz. Ali
C) Hz. Ebubekir
D) Hz. Muaviye
E) Hz. Osman

 

70.  Hicri Takvim hangi halife zamanında düzenlendi?
A) Hz. Ömer         
B) Hz. Ali
C) Hz. Ebubekir
D) Hz. Muaviye
E) Hz. Osman

 

Emeviler Dönemi (661-750)

71.  Emevilerin kurucusu kimdir?
A) Yezid
B) Velid
C) Harun Reşit
D) Muaviye               
C) Abdülmelik

 

72.  Halifelik kim tarafından babadan oğula geçen bir saltanat haline getirildi?
A) Yezid
B) Velid
C) Harun Reşit
D) Muaviye            
E) Abdülmelik

 

73.  İspanya, hangi Müslüman devlet tarafından fethedildi?
A) Abbasiler
B) Emeviler  
C) Eyyubiler
D) Memlükler
E) Osmanlılar

 

74.  İspanya, hangi Müslüman komutan tarafından fethedildi?
A) Tarık Bin Ziyad    
B)Velid
C) Muaviye
D) Kuteybe Bin Müslim
E) Yezid

 

75.  İslam ordularının İspanya’dan Avrupa içlerine doğru ilerlemesi hangi savaşla durduruldu?
A) Mute
B) Puvatya
C) Sıffin
D) Nihavend
E) Kadisiye

 

 

Abbasiler Dönemi (750-1258)

76.  750 yılında halife olup Abbasi devletini kuran ve tüm Emevi ailesini öldürtmesi dolayısıyla Seffah (kan dökücü) adı verilen kişi kimdir?
A) Menun
B)Mutasım
C) Emin
D) Ebul Abbas Abdullah
E) Harun Reşit

 

77.  Abbasiler en parlak dönemini hangi halife döneminde yaşamıştır?
A) Menun
B)Mutasım
C) Emin
D) Ebul Abbas Abdullah
E) Harun Reşit

 

78.  Abbasilerin Türkler için Bağdat yakınlarında kurduğu ordugah şehre ne ad verilir?
A) Fustat
B) Samerra
C) Kurtuba
D) Musul
E) Endülüs

6 Comments

Leave a Reply