Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

KPSS Karma Tarih Deneme Sınavı Test-27

Karma Tarih Deneme Sınavı Test-27

1) Osmanlıların toprak kaybettiği ilk antlaşma aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Zitvatorok Antlaşması

B) Karlofça Antlaşması

C) Bükreş Antlaşması

D) Serav antlaşması

E) Hünkar İskelesi

 

2) “Mustafa Kemal Paşa, Erzurum Kongresi öncesinde askerlik mesleğinden ayrılmıştı.”

   Mustafa Kemal’in, Başkomutan olarak tekrar Ordu’nun başına geçmesi aşağıdaki hangi olay öncesinde sağlanmıştır?

A) II. İnönü Savaşı

B) Sakarya Meydan Savaşı

C) Moskova Antlaşması

D) Eskişehir-Kütahya savaşları

E) Londra Konferansı

 

3) Aşağıdakilerden hangisi Kazaskerin görevleri arasında değildir ?

A) Adalet                   

B) Eğitim                       

C) Kültür

D) Diyanet                     

E) Maliye

 

4) Sadabat Paktı aşağıdaki devletlerden hangisine karşı kurulmuştur ?

A) İtalya

B) Fransa

C) İngiltere

D) ABD

E) Rusya

 

5) Güneş yılına dayalı olan ve ticari işlerde kullanılan Celâli Takvimi’ni aşağıdaki devletlerden hangisi icat edip kullanmıştır ?

A) Osmanlılar

B) Büyük Selçuklular

C) Harzemşahlar

D) Gazneliler

E) Karahanlılar

 

6) Misak-ı Milli taslağı aşağıdakilerden hangisince hazırlanmıştır ?

A) Mebuslar Meclisi

B) Sivas Kongresi

C) Erzurum Kongresi

D) Temsil Kurulu ve Mustafa Kemal

E) Milli Cemiyetler

 

7) Fransız İhtilalinin getirdiği düzene Fransızlar ‘Yeni Düzen’ adını vermişlerdir. Bu kavramlardan ilham alarak düzenlemelere giden padişah aşağıdakilerden hangisidir ?

A) II. Mahmut                 

B) III. Selim             

C) Abdülmecid

D) I. Mahmut               

E) III. Ahmet

 

8) -“Müslümanlar tarafından Anadolu’da inşa edilen ilk camidir.”

    -“Artuklular tarafından yeni bir kimlik kazandırılmıştır.”

   Yukarıda bazı özellikleri verilen camii aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Konya Alaaddin Camii

B) Harput Sara Hatun Camii

C) Divriği Ulu Camii

D) Selimiye Camii

E) Diyarbakır ulu Camii

 

9) Kurtuluş Savaşı’nı askeri ve siyasi mücadele yönüyle kesin olarak sona erdiren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Montrö Sözleşmesi

B) Mudanya Mütarekesi

C) Ankara Antlaşması

D) Londra Konferansı

E) Lozan Antlaşması

 

10) Osmanlı İmparatorluğu’nda Divan örgütü, aşağıdaki görevlerden hangisini Padişah adına yerine getirir ?

A) Yasama                      

B) Yürütme                     

C) Yargı

D) Savunma                

E) Kanun yapma

 

11) Osmanlı mimarisi aşağıdaki yüzyıllardan hangisinde Ortodoks mimarisi ile yarışabilecek düzeye erişmiştir ?

A) XIV         

B) XV        

C) XVI       

D) XVII       

E) XVIII

 

12) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde Tımarlı Sipahileri Avrupa’daki derebeylerinden ayıran temel özellik aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Vergi toplamaları

B) Güvenliği sağlamaları

C) Komutan olmaları

D) Yönetici olmaları

E) Toprağın sahibi olmamaları

 

13)   I. Batı Anadolu’da yaşayan Rumlar

        II. Gümülcine ve Selanik’te yaşayan Türkler

        III. İmroz, Bozcaada ve İstanbul’da yaşayan Rumlar

        IV. Talesya ve Makedonya’da yaşayan Türkler

   Yukarıdakilerden hangisi Lozan Antlaşması’nda nüfus değişimi dışında tutulmuştur ?

A) I, II   

B) II, III   

C) III, IV    

D) I, II ve III   

E) II, III ve IV

 

Tarih Deneme Sınavları Test-27

1)B 2)B 3)E 4)A 5)B 6)D 7)B 8)E 9)E 10)B 11)C 12)E 13)C 14)

Leave a Reply