Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

KPSS İslam Öncesi Türk Tarihi 70 soru ve cevapları

KPSS İslam Öncesi Türk Tarihi 70 soru ve cevapları

Soru-1)Türk adını güç ve kuvvet olarak tanımlayan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
a)Göktürkler 
b)Uygurlar 
c)Asya Hunları 
d)Kimekler 
e)Karluklar
1.B
Soru-2)Türk adını kanun ve nizam sahibi olarak nitelendiren bilim insanı kimdir?
a)Ziya Gökalp 
b)Sina Akşin 
c)Hakkı Behiç 
d)Barthold 
e)Kaşgarlı Mahmut
2.A
Soru-3)Türk adından ilk kez bahseden kaynaklar aşağıdakilerden hangisine aittir?
a)Bizans 
b)Çin 
c)Hint 
d)İran 
e)Mısır
3.B
Soru-4)Coğrafi ad olarak Türkiye adının ilk geçtiği kaynaklar kime aittir?
a)Bizans 
b)Çin 
c)Hint 
d)İran 
e)Mısır
4.A
Soru-5)Amuderya olarak adlandırılan nehir aşağıdakilerden hangisidir?
a)Seyhun 
b)Asi 
c)Ceyhun 
d)Nil 
e)Aras
5.C
Soru-6)Sriderya olarak adlandırılan nehir aşağıdakilerden hangisidir?
a)Seyhun 
b)Asi 
c)Ceyhun 
d)Nil 
e)Aras
6.A
Soru-7)Asya Hun Devletinin bilinen ilk hükümdarı kimdir?
a)Mete 
b)Teoman 
c)Karaton 
d)Bumin 
e)Alpertunga
7.B
Soru-8)Mete Han hangi topluluğa son vererek Hun tahtına geçmiştir?
a)Tölesler 
b)Yüeçiler 
c)Sabarlar 
d)Tunguzlar 
e)Kimekler
8.B
Soru-9)Islık çalan okların mucidi aşağıdakilerden hangisidir?
a)Mete 
b)Teoman 
c)Karaton 
d)Bumin 
e)Alpertunga
9.A
Soru-10)
I.Toy 
II.Kurultay 
III.Keneş
hangileri İslam Öncesi Türk tarihinde meclise verilen adlardır?
a)Yalnız I 
b)Yalnız II 
c)I ve II 
d)II ve III 
e)I, II ve III
10.E
Soru-11)İslam Öncesi Türk tarihinde yazılı olmayan hukuk kuralarına ne denir?
a)Tüz 
b)Yabgu 
c)Töre 
d)Yek 
e)Tarkan
11.C
Soru-12)İslam Öncesi Türk tarihinde yöneten ile yönetilenler arasında karşılıklı görevlerin belirlendiği antlaşmaya ne denir?
a)Tüz 
b)Yabgu 
c)Töre 
d)Yek 
e)Tarkan
12.A
Soru-13)İslam öncesi Türk devletlerinde mezarlara ne denir?
a)Kurgan 
b)Yabgu 
c)Şad 
d)Balbal 
e)Kümbet
13.A
Soru-14)
I.Alanlar 
II.Vandallar 
III.Vizigotlar
hangileri günümüz İspanyolların temelini atan kavimdir?
a)Yalnız I 
b)Yalnız II 
c)I ve II 
d)II ve III 
e)I, II ve III
14.E
Soru-15)Günümüz İngilizlerinin temelini atan kavim aşağıdakilerden hangisidir?
a)Alanlar 
b)Angıllar ve Saksonlar 
c)Osrtrogot ve Vizigotlar 
d)Germenler 
e)Slavlar
15.B
Soru-16)Kavimler göçünün sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a)Avrupa Hun Devletinin kurulması 
b)Türk kültürünün Avrupaya yayılması 
c)Orta Çağın sona ermesi 
d)Avrupada sokolastik düşüncenin egemen olması 
e)Avrupada Derebeylik rejiminin ortaya çıkması
16.C
Soru-17)Anadoluya ayak basan ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?
a)Avarlar 
b)İskitler 
c)Avrupa Hun devleti 
d)Asya Hun devleti 
e)Macarlar
17.C
Soru-18)Anadoluya ayak basan ilk Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?
a)Avarlar 
b)İskitler 
c)Avrupa Hun devleti 
d)Asya Hun devleti 
e)Macarlar
18.B
Soru-19)Roma ile Margos ve Anatolyus Antlaşmalarını imzalayan lider aşağıdakilerden hangisidir?
a)Mete 
b)Teoman 
c)Atilla 
d)Uldız 
e)Karaton
19.C
Soru-20)Avrupa Hun tarihinde Türkler Anadoluya ilk kez aşağıdakilerin hangisi döneminde ayak basmıştır?
a)Atilla 
b)Bumin 
c)Uldız 
d)Rua 
e)İrnek
20.C
Soru-21)Lon Gobart, Hildebrant, Dietrich Destanlarına konu olan Türk lider kimdir?
a)Atilla 
b)Bumin 
c)Uldız 
d)Rua 
e)İrnek
21.A
Soru-22)Nibelungen Destanına konu olan Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir?
a)Asya Hun Devleti 
b)Avrupa Hun devleti 
c)Göktürkler 
d)Macarlar 
e)Avarlar
22.B
Soru-23)Nibelungen Destanında Etzel olarak gecen lider kimdir?
a)Atilla 
b)Bumin 
c)Uldız 
d)Rua 
e)İrnek
23.A
Soru-24)İlk liderleri Arpad olan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
a)Avarlar 
b)Macarlar 
c)Karluklar 
d)Kırgızlar 
e)Kimekler
24.B
Soru-25)
I.Tanrının Kamçısı 
II.Aresin Kılıcı 
III.Cesur Kavimlerin Efendisi
hangileri Atillaya atfedilmiştir?
a)Yalnız I 
b)Yalnız II 
c)I ve II 
d)II ve III 
e)I, II ve III
25.E
Soru-26)Atillanın bayrağında hangi hayvanın tasviri vardır?
a)Kurt 
b)Köpek 
c)Kartal 
d)Atmaca 
e)At
26.C
Soru-27)İlek, Dengizik ve İrnek hangi devlete liderlik yapmıştır?
a)Asya Hun Devleti 
b)Avrupa Hun devleti 
c)Göktürkler 
d)Macarlar 
e)Avarlar
27.B
Soru-28)Ergenekon kime aittir?
a)Asya Hun Devleti 
b)Avrupa Hun devleti 
c)Göktürkler 
d)Macarlar 
e)Avarlar
28.C
Soru-29)Türklerin demir dağı eritmesi olayının anlatıldığı destan aşağıdakilerden hangisidir?
a)Göç 
b)Ergenekon 
c)Manas 
d)İki Tegin Hikayesi 
e)Şu
29.B
Soru-30)Türkler Nevruz Bayramını kutlamada aşağıdakilerden hangisini kriter almıştır?
a)Ergenekondan çıkış 
b)Çinden göç 
c)Avrupaya göç 
d)Kavimler göçü 
e)Asya Hun Devletinin kuruluşu
30.A
Soru-31)Aşağıdaki liderlerden hangisinin tahta geçişi Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümü kabul edilir?

a)Mete 
b)Teoman 
c)Karaton 
d)Bumin 
e)Alpertunga
31.A
Soru-32)Göktürkleri kuran kabile aşağıdakilerden hangisidir?
a)Töles 
b)Noyman 
c)Karaim 
d)Aşina 
e)Yüeçi
32.D
Soru-33)Aşina ne demektir?
a)Kurt 
b)Köpek 
c)Kartal 
d)Atmaca 
e)At
33.A
Soru-34)I. Göktürk Devletinin kurucusu kimdir?
a)Bumin 
b)Atilla 
c)Teoman 
d)İstemi 
e)Mukan
34.A
Soru-35)Göktürkler ve Sasaniler birleşerek aşağıdakilerden hangisine son vermiştir?
a)Ak Hunlar 
b)Avarlar 
c)Macarlar 
d)Kırgızlar 
e)Kimekler
35.A
Soru-36)Çine karşı 46 başarılı sefer düzenleyen bahadır aşağıdakilerden hangisidir?
a)Mete 
b)Kutluk 
c)Teoman 
d)Kürşat 
e)Bumin
36.B
Soru-37)Orhun Yazıtları hangi devlete aittir?
a)I. Göktürk 
b)Kutluk 
c)Kırgız 
d)Avrupa Hun 
e)Asya Hun
37.B
Soru-38)Orhun yazıtlarını 1893 yılında okuyan bilim adamı kimdir?
a)Radlof 
b)Stanberg 
c)Heikel 
d)Thomsen 
e)Necip Asım
38.D
Soru-39)Orhun yazıtlarını bilim dünyasına kazandıran kimdir?
a)Radlof 
b)Stanberg 
c)Heikel 
d)Thomsen 
e)Necip Asım
39.B
Soru-40)Türkçülüğün Esasları adlı eser kime aittir?
a)Ziya Gökalp 
b)Akdes Nimet 
c)Niyazi Berkes 
d)Enver Ziya 
e)Halil İnalcık
40.A
Soru-41)Kır Kız Destanı kime aittir?
a)Kırgızlar 
b)Kimekler 
c)Uygurlar 
d)Asya Hunları 
e)Avarlar
41.A
Soru-42)İki Tegin Hikayesi adlı destan kime aittir?
a)Kırgızlar 
b)Kimekler 
c)Uygurlar 
d)Asya Hunları 
e)Avarlar
42.C
Soru-43)Göç Destanı kime aittir? (2015 alan tarih sorusu)
a)Kırgızlar 
b)Kimekler 
c)Uygurlar 
d)Asya Hunları 
e)Avarlar
43.C
Soru-44)Uygurların ilk hakanı kimdir?
a)Kutluk Bilge Kül 
b)Böğü 
c)Moyen Çur 
d)Baga Tarkan 
e)Afrasyab
44.A
Soru-45)Maniheizmi devletin resmi dini haline getiren Uygur hakanı kimdir?
a)Kutluk Bilge Kül 
b)Böğü 
c)Moyen Çur 
d)Baga Tarkan 
e)Afrasyab
45.B
Soru-46)Ölülerini yakan tek Türk devleti veya topluluğu hangisidir?
a)Kırgızlar 
b)Kimekler 
c)Uygurlar 
d)Asya Hunları 
e)Avarlar
46.A
Soru-47)Manas destanındaki Manas adlı komutan aşağıdakilerden hangisine mensuptur?
a)Karahanlılar 
b)Kırgızlar 
c)Avarlar 
d)Karahitaylılar 
e)Moğollar
47.A (Yanlış duymadınız A )
Soru-48)Bozkırların Kuyumcuları olarak nitelendirilen topluluk hangisidir?
a)Karluklar 
b)İskitler 
c)Avarlar 
d)Başkurtlar 
e)Macarlar
48.B
Soru-49)Tapınaklar yaptıran ve yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti hangisidir?
a)Uygurlar 
b)İskitler 
c)Avarlar 
d)Başkurtlar 
e)Macarlar
49.A
Soru-50)Juan Juan ve Cücen olarak adlandırılan Türk devleti hangisidir?
a)Uygurlar 
b)İskitler 
c)Avarlar 
d)Başkurtlar 
e)Macarlar
50.C
Soru-51)İstanbulu ilk kez kuşatan Türk devleti hangisidir?
a)Uygurlar 
b)İskitler 
c)Avarlar 
d)Başkurtlar 
e)Macarlar
51.C
Soru-52)Asya Avarlarına son veren devlet aşağıdakilerden hangisidir?
a)Uygurlar 
b)İskitler 
c)Göktürkler 
d)Başkurtlar 
e)Macarlar
52.C
Soru-53)Avrupa Avarlarına son veren devlet aşağıdakilerden hangisidir?
a)Franklar 
b)Altın Orda 
c)Kubilay Hanlığı 
d)Roma 
e)Alanlar
53.A
Soru-54)Avrupaya üzengiyi tanıtan Türk devleti hangisidir?
a)Uygurlar 
b)İskitler 
c)Avarlar 
d)Başkurtlar 
e)Macarlar
54.C
Soru-55)Orta Avrupada Bayan Han önderliğinde kurulan devlet hangisidir?
a)Uygurlar 
b)İskitler 
c)Avarlar 
d)Başkurtlar 
e)Macarlar
55.C
Soru-56)Kubrat tarafından kurulan devlet hangisidir?
a)Uygurlar 
b)İskitler 
c)Avarlar 
d)Başkurtlar 
e)Bulgarlar
56.E
Soru-57)Asparuh tarafından kurulan devlet hangisidir?
a)Uygurlar 
b)İskitler 
c)Avarlar 
d)Başkurtlar 
e)Tuna Bulgarları
57.E
Soru-58)İslamiyeti kabul eden ilk Türk devleti hangisidir?
a)Avarlar 
b)Karahanlılar 
c)İtil Bulgarları 
d)Tuna Bulgarları 
e)Macarlar
58.C
Soru-59)Boris Han döneminde Hrıstıyanlığı kabul eden devlet hangisidir?
a)Avarlar 
b)Karahanlılar 
c)İtil Bulgarları 
d)Tuna Bulgarları 
e)Macarlar
59.D
Soru-60)Museviliği kabul eden ilk ve tek İslam öncesi Türk devleti hangisidir?
a)Hazarlar 
b)Karahanlılar 
c)İtil Bulgarları 
d)Tuna Bulgarları 
e)Macarlar
60.A
Soru-61)Müslümanların başına Hazz denilen hakan görevlisi atayan devlet hangisidir?
a)Hazarlar 
b)Karahanlılar 
c)İtil Bulgarları 
d)Tuna Bulgarları 
e)Macarlar
61.A
Soru-62)Codeks Cumanikos adlı sözlük hangisine aittir?
a)Hazarlar 
b)Karahanlılar 
c)İtil Bulgarları 
d)Tuna Bulgarları 
E)Kıpçaklar 
62.E
Soru-63)Kendi adına para bastıran ilk Türk hükümdarı kimdir?
a)Baga Tarkan 
b)Almış Han 
c)Mete 
d)Tonyukuk 
e)Bumin
63.A
Soru-64)Kendi adına para bastıran ilk Türk devleti kimdir?
a)Türgişler 
b)Karahanlılar 
c)İtil Bulgarları 
d)Tuna Bulgarları 
e)Macarlar
64.A
Soru-65)Sulu Kağan döneminde Emeviler ile mücadeleye girişen Türk devleti hangisidir?
a)Türgişler 
b)Karahanlılar 
c)İtil Bulgarları 
d)Tuna Bulgarları 
e)Macarlar
65.A
Soru-66)Manas Destanı kime aittir?
a)Türgişler 
b)Kırgızlar 
c)İtil Bulgarları 
d)Tuna Bulgarları 
e)Macarlar
66.B
Soru-67)İslamiyeti kabul eden ilk Türk topluluğu hangisidir?
a)Karluklar 
b)Kırgızlar 
c)İtil Bulgarları 
d)Tuna Bulgarları 
e)Macarlar
67.A
Soru-68)Ülkeyi 11 ile ayırarak her il başına Tutug adlı görevli atayan Türk devleti hangisidir?
a)Karluklar 
b)Kırgızlar 
c)İtil Bulgarları 
d)Tuna Bulgarları 
e)Kimekler
68.E
Soru-69)Cengiz Hana itaat eden ilk müslüman Türk topluluğu hangisidir?
a)Karluklar 
b)Kırgızlar 
c)İtil Bulgarları 
d)Tuna Bulgarları 
e)Karluklar
69.A
Soru-70)Orta Asyanın ilk kültürü aşağıdakilerden hangisidir?
a)Anav 
b)Karasuk 
c)Tagar 
d)Taştık 
e)Kelteminar
70.A

 

İslam Öncesi Türk Tarihi Soru. GÜNAYDIN

İsim vererek Paylaşmak serbesttir… 2 gece belli saatlerde uğraştım bunlarla arkadaşlar. İslam Öncesi Türk tarihinin ikinci bir versiyonlu soru kısmı olacaktır. Zaman sonra…Herkese kolay gelsin…Atanmanız ümidiyle… Güven AĞ 

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi (Kaynak:Meb )

Leave a Reply