Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

KPSS Tarih sınavında çıkabilecek 11 Soru

KPSS Tarih sınavında çıkabilecek 11 Soru

Soru- 1 : Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya kültür merkezleri içinde en gelişmiş olan ve Orta Asya’nın en eski kültürüdür ?
A) Afanasyova – Anav
B) Karasuk – Tagar
C) Kelteminar – Andronova
D) Tagar – Anav
E) Anav – Afanesyova

Soru- 2 : Aşağıdaki devlet – meclis eşletirmelerinden hangisi yanlıştır ?
A) Peçenekler – Komenton Meclisi
B) Hazarlar – İhtiyar Meclisi
C) Avrupa Hun Devleti – Seçkinler Meclisi
D) Oğuzlar – Tırnek Meclisi
E) Tuna Bulgur Devleti – Nazırlar Meclisi

Soru-3 : Anadolu’yu Keşif Amaçlı ilk Türk akınını gerçekleştiren hükümdar ve devlet aşağıdakilerden hangisidir ?
A) 1.Kılıçarslan – Anadolu Selçuklu Devleti
B) Siemon – Tuna Bulgar Devleti
C) Uldız – Avrupa Hun Devleti
D) Bayan Han – Avarlar
E) Alparslan – Büyük Selçuklu Devleti

Soru-4 : Moğol hakimiyetini kabul eden ilk türk İslam boyu ve devleti aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Çiğil – Peçenekler
B) Yağma Harzemşahlar
C) Karluk – Kırgız
D) İskitler – Hazarlar
E) Karluk – Anadolu Selçuklu Devleti

Soru- 5: Maniheizmin benimsenmesi sonucu Uygular aşağıdaki ünvanlardan hangisini kullanmaya başlamışlardır ?
A) İlig
b) Kağan
c) Hakan
d) İdikut
e) Ay tengri

Soru- 6 : Aşağıdaki hükümdarlık alametlerinden hangisi İslamiyet’ten sonra kullanılmıştır ?
A) Sorguç
b) Berge
C) Kur
D) Gaşiye
E) Örgin

Soru-7 : Ebul Feth, Hindistan Fatihi, Kudüs Fatihi, Doğunun ve Batının Sultanı ünvanlarını kullanan hükümdarlar sırasıyla aşağıdakilerden hangileridir ?
A ) Alparslan, Gazneli Mahmut, Selahattin Eyyubi, Tuğrul Bey
B) Selahattin Eyyubi, Tuğrul Bey, Alparslan, Gazneli Mahmut
C) Alparslan, Gazneli Mahmut, Tuğrul Bey, Selahattin Eyyubi
D) Alparslan,Tuğrul Bey, Selahattin Eyyubi, Gazneli Mahmut

Soru- 8 : ‘‘ Işıldayan İnci” olarak nitelendirilen yer aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Semerkand
B) Kaşgar
C) Karakurum
D) Buhara
E) Tebriz

Soru- 9 : Orta Asya Türk Devletlerinde düşmanın durumunu öğrenmek için gönderilen keşif birliklerine ne ad verilir ?
A) Yelme
B) Akıncı
C) Sipahi
D) Alemdar
E) Gulam

Soru- 10 : Türkler ” Toprak Ana ” ifadesini aşağıdaki şehirlerden hangisi için kullanmışlardır ?
A) Ordubalık
B) Ötüken
C) Beş Balık
D) Karabalasagun
E) Karakurum

Soru -11 : Tarihçiler tarafından aşağıdaki şehirlerden hangisi için ” Zengin şehir ” ifadesi kullanılmıştır.
A) Buhara
B) Semerkant
C) Kaşgar
D) Nişabur
E) Balasagun

CEVAP ANAHTARI

1) D
2) E
3) C
4) C
5) E
6) D
7) A
8) B
9) A
10) B
11) B

Leave a Reply