Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Kravatın Tarihçesi

Bir yarışmacı, “Kim 500 Milyar İster” adlı yarışma programında “Kravat hangi ülkeden çıkmıştır” sorusuna Hırvatlar yerine Fransızlar yanıtını vererek 250 milyar TL kaybetmişti.

 MODERN ERKEĞİN BOYNUNUN İPEKTEN BORCU
Cahit Sıtkı Tarancı El ”Sırtında böyle zarif durmaz ısmarlamadır elbisem. Pardösüm/ her ayağa göre değil kunduram. / bu kravat ben bağladıkça güzeldir. Derken şahsiyetinin eşyasına intikalinde dem vurur.

Peki, nasıl oldu da erkek giyiminin vazgeçilmez bir parçası haline geldi kravat?
Aslında insanoğlunun bugün süs olarak kullandığı tüm eşyalar bir zamanlar son derece işlevseldi. İnsan ilk olarak bu işlevselliği süslemeye meyletti diyebiliriz. Bu nesneyi üst kimlik olarak benimsemesi ise – kravatta olduğu gibi modern bir tutumdur.

Kravat İlk ne zaman Kullanılmaya Başlandı.
Kravatın bundan 3,500 yıl öncesinde de kullanıldığı rivayet edilir. O zamanlar insanlar kirden soğuktan ya da terden korunmak için boyunlarını kumaşlarla sararlardı. Boyunbağları avcıların, tarlada çalışanların ya da askerlerin hem sıcakta, hem de soğukta imdadına yetişiyordu. Boyunbağının aksesuar haline gelmesi için modern dünyanın kuruluşuna bakmak gerekir. Otuz yıl savaşları sonunda Avrupalılar hayatın zevkini çıkarabilmek için sokağa çıkmaya daha çok rağbet ettiler. Yeni giyim- kuşam modaları oluşturdular. Bir anda eğlence süslenme ve dünyevi zevkler hayatın merkezi haline geldi kravat kelimesinin Hırvat kelimesinden geldiği rivayet edilir. Fransızlar 1635 otuz yıl savaşları sırasında paralı asker olan Hırvatlarla karşılaşmışlar. Hırvat askerleri boyunlarına çepeçevre dolayıp püsküller halinde aşağı sallandırdıkları ve uçlarını rozetle birleştirdikleri şık boyun bağları takıyorlardı. Kaba kumaştan yapılmış boyun bağlarını takan rütbesiz askerlerin bu aksesuarı zamanla bir rütbe göstergesine dönüşerek ipek ve muslin gibi gösterişli ve pahalı kumaşlardan dokunmaya başlanır.

Modern manada Kravata geçiş
Her ne kadar kravatlar Hırvatlarla özdeşleşse de M.Ö 2. Yy’da Çindeki KİN Hanedanının İlk imparatoru KİN SHİ HUANG dev mezarında gerçek insan boyunda binlerce atlı asker heykeli bulunduğunu ve bunların boynunda da texsaslı kovboyların boyun bağını andıran özenle bağlanmış kravatlar bulunduğunu hatırlatalım. Fakat bunun bir sembol olarak kullanımı modern Avrupa da gerçekleşti. Süsüne düşkün loisnin kravatı Fransız monarşisinin simgesi haline getirmesiyle moda haline geldi. Louis çağında kravat boyun etrafında iki kez dolandırıldıktan sonra bir düğüm atılır ve kumaşın iki ucu aşağı salkıtılırdı. Kral düğüm yerine ipek bantlar eklenince buda moda oldu.

Onu siyasi bir simgeye çeviren İngilizlerin kravatla tanışması Charles dönemine rastlar ardından da Amerika da yaygınlaşan kravatlar zamanla modern görünüşünün nişanesi olur. Ünlü İngiliz amirali nelsonun vefatının ardından takılan siyah yas kravatları onun toplumsal simgeye dönüşmesine katkıda bulunmuştur.

1840’ların Fransa’sında beyaz kravat muhafazakârlığa, siyah ise liberalliğe işarettir. Özellikle Almanya ve Fransa’daki devrimci erkeklerin boynundan eksik olmayan kırmızı kravat tahmin edeceğimiz gibi devrimci ruhun sembolü idi. Avrupalıların taktığı kırmızı kravatlar 1917 Şubat devrimi sırasında Rusya’da da görüldü. Ancak Lenin’in Petrogard’da barikatlar üzerinde yaptığı meşhur konuşmasında taktığı kravatın rengi siyahtı. Gel zaman git zaman siyasi görüşü ne olursa olsun kravat modern erkek giysisinin vaz geçilmez bir parçası halini larak saltanatını 19. Yy boyunca sürdürdü. Ve modern erkeğin sembolü oldu.

Osmanlıda Kravat Kullanımı
Osmanlıda her kesimden erkeğin kendi mesleğine meşrebine uygun kıyafeti vardı. Berber kalfasından tutun da Mevlevi ile Bektaşi de kıyafetinden ayırt edebilirdi. Osmanlı erkeklerinin saç kesimi ayakkabı aksesuarları da şahsa özgü idi. Kravat özellikle Tanzimat İstanbul’unda aydın kesimlerce kullanılırdı.

Fakat yaygınlaşmasını sağlayan ilk Müslüman erkek yenilikçi padişah Sultan Abdülmecit oldu.  Böylelikle kravatın devlet dairelerinde kullanımı başlamış oldu.

Fakat kravat ancak 1. Dünya savaşından sonra setre kolalı gömlek parlak ayakkabılar ve fes ile birlikte okuryazar Osmanlı erkeğinin vaz geçilmez giysis olacaktır. Öte yandan kravatını zarif kravat maşaları ile süslemeyi bildiler. Gelin görün ki Özellikle mutaassıp çevreler köylüler ve esnaf kesimi tasvip etmedi onu nitekim Türkiye de renk ve şekilden ziyade kravatın kendisi kalem efendiliğini ve memurlu işaret den bir sembol oldu.

blank

Medeniye yuları diye anılmasının sebebi bu idi. Sembolik dili pratik işlevine üstün gelen bu aksesuara her zamanki gibi bir temenni ile veda edelim. Geçtiğin başları kibirle yükseltme e  mi?

Kravatın incelikleri

 • Kravat ucu, pantolon kemerinin alt hizasına gelecek şekilde bağlanmalı.
 • Çözüldüğü zaman ilk boyuna geri dönmeli.
 • Çıkarması kolay olmalı.
 • Rutubetli yerlerde bırakılmamalı.
 • Kesinlikle ütülenmemeli (Kuru temizleme esnasında preslenmemeli)
 • Geceleri kesinlikle bağlı bırakılmamalı.
 • Örgü kravatlar, uzamasını engellemek için yuvarlak şekilde muhafaza edilmeli.
 • Kot pantolonla birlikte, bez kumaştan yapılmış sportif bir model tercih edilmeli.
 • Kravat düğümü çekiştirilerek açılmamalı.
 • Asla astarı görünmemeli.
 • Ceketin sol cebine konan süs mendiliyle uyumlu OLMAMALI.
 • Her zaman gömlekle tezat oluşturmalı ancak tam aksi bir seçim de yapılmamalı.
 • Diyagonal dokuma kravatlar takım elbiselerle kullanılmamalı. (Takım elbiselerle, mikro desenli dokuma kravatlar tercih edilmeli.)
 • Yün ve kaşmir kravatlar soğuk günlerde, ağır kumaşlarla kullanılmalı.
 • Keten ve keten karışımlı kravatlar ise sadece yaz mevsiminde ve pamuklu, keten kıyafetlerle tercih edilmeli.

Leave a Reply