Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Kurtuluş Savaşında Cepheler 10 Soruluk Testler ve Cevapları

Kurtuluş Savaşında Cepheler 10 Soruluk Testler ve Cevapları
1. Atatürk Nutuk’ta Ermenilerle yapılan savaşla ilgili, “Mondros Ateşkesi’nden beri Ermeniler, gerek Ermenistan içinde gerekse sınıra yakın yerlerde, Türkleri toplu olarak öldürmekten bir an geri kalmıyorlardı. 1920 sonbaharında Ermeni saldırıları dayanılmaz bir hâl aldı. Ermeniler üzerine yürümeye karar verdik.” demiştir.
Yalnızca bu bilgilere dayanarak Ermenistan Savaşı’nın yapılmasında etkili olan duygu ve düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A) Milli iradeyi güçlendirme
B) Ulus egemenliği
C) Türk milliyetçiliği
D) Ekonomik bağımsızlık
E) Kültürel bağımsızlık

 

2. Milli Mücadele döneminde Yunanlılarla yapılan Sakarya Savaşı öncesinde Mustafa Kemal Paşa
Tekalifimilliye Emirlerini yayımlayarak ordunun ihtiyaçlarının halk tarafından karşılanmasını sağlamaya çalışmıştır.
Bu bilgilere göre,
I. halkın milli mücadeleye desteğinin artırılmak istendiği,
II. Yunanlıların savunmaya geçtiği,
III. Mustafa Kemal Paşa’nın Başkomutanlık yetkisini kullandığı
durumlarından hangisine ulaşılamaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

 

3. Mustafa Kemal Paşa II. İnönü Savaşı’ndan sonra İsmet Paşa’ya “Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus talihini de yendiniz. Düşman çizmesi altındaki kara yazılı topraklarımızla birlikte bütün yurt bugün, en kıyıda köşede kalmış yerlerine dek zaferinizi kutluyor.” demiştir.
Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) II. İnönü Zaferi’nin büyük bir heyecanla yurtta kutlandığı
B) II. İnönü Savaşı’nı düzenli ordunun kazandığı
C) Yunanlıların Batı cephesinde savunmaya geçtiği
D) Batı karşısında yıllardan beri devam eden başarısızlığın başarıya döndüğü
E) İsmet Paşa’nın düşman karşısında önemli başarılar elde ettiği

 

4. I. İnönü Zaferi’nden sonra görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisi yeni Türk Devleti’nin ulusçuluk anlayışıyla hareket ettiğinin en açık kanıtıdır?
A) Afganistan ile dostluk antlaşması imzalanması
B) TBMM’nin Londra Konferansı’na katılması
C) Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması’nın imzalanması
D) İstiklal Marşı’nın kabul edilmesi
E) Teşkilatıesasiye’nin hazırlanması

 

5. Londra Konferansı’nın toplanma nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) I. İnönü Savaşı’nın kazanılması
B) Fransızların Güneydoğu’da büyük direnişle karşılaşması
C) Ermenilere karşı zafer kazanılması
D) Yunan ordusunun toparlanması için zaman kazandırılmak istenmesi
E) Tekalifimilliye Emirleri’nin yayınlanması

 

6. Aşağıdakilerden hangisi Mudanya Ateşkes Anlaşması’nın özelliklerinden biri değildir?
A) Milli Mücadele’nin askeri safhası sona ermiştir.
B) Osmanlı Devleti fiilen sona ermiştir.
C) İngiltere, Fransa, İtalya ve TBMM arasında yapılmıştır.
D) Doğu Trakya savaş yapmadan kurtarılmıştır.
E) Boğazlar ve çevresinin denetimi TBMM’ye bırakılmıştır.

 

7. Aşağıdakilerden hangisi düzenli orduya geçişte yapılan çalışmalardan biri değildir?
A) Kuvayımilliye birliklerinin dağıtılması
B) İtilaf Devletleri’ne ateşkes önerilmesi
C) Subay yetiştirme merkezlerinin açılması
D) Seyyar jandarma müfrezelerinin kurulması
E) Başlangıçta savunma stratejisinin izlenmesi

 

8. Kurtuluş Savaşı sırasında kazanılan askeri başarılar aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamamıştır?
A) Türk-Yunan sınırının son şeklini almasına
B) Antlaşmaların yapılmasına
C) İşgallerin sona ermesine
D) Halkın meclise olan güveninin artmasına
E) Kuvayımilliye’nin ortaya çıkmasına

 

9. “Vatanımızın bazı noktalarında milletin bütünlüğünü, dayanışmasını harice karşı yokmuş gibi gösterecek ve memleketimiz içerisinde asayişsizliğe işaret edecek durum vardır.”
Bu duruma Milli Mücadele döneminde yaşanan aşağıdaki gelişmelerden hangisi kanıt olabilir?
A) Düzenli orduya geçilmesi
B) Çerkez Ethem isyanı
C) Teşkilatıesasiye’nin kabulü
D) TBMM’nin açılması
E) Temsil Heyeti’nin Ankara’ya gelmesi

 

10. Milli Mücadele, sanat ve edebiyat hayatımızda da anlatılmış ve işlenmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi buna örnek olarak gösterilemez?
A) Ankara Ulus’taki Zafer Abidesi
B) Yeni Hayat
C) Ateşten Gömlek
D) Küçük Ağa
E) Anıtkabir rölyefleri

1.C 2.B 3.C 4.D 5.E 6.B 7.B 8.E 9.B 10.B

 

Leave a Reply