Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Kurtuluş Savaşında Cepheler Ünitesi 12 Soru ve Cevapları

Kurtuluş Savaşında Cepheler Ünitesi 12 Soru ve Cevapları
1. Osmanlı Devleti 1918 Brest-Litowsk Antlaşması’yla 1878’de kaybettiği Batum, Kars ve Ardahan’ı Ruslardan geri aldı. Hatta Türk Ordusu Nisan-Temmuz 1918 arasında Batum’dan Bakü’ye kadar olan yerlere girmişti. Fakat bu topraklar uzun süre elde tutulamadı. ……………………….. gereğince Türk kuvvetleri 1914 sınırlarına geri çekilmek zorunda kaldı.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Sevr Antlaşması
B) Mudanya Mütarekesi
C) Mondros Mütarekesi
D) Londra Konferansı
E) Batum Antlaşması

 

2. I. Dünya Savaşı sürerken Rusya’da 1917 İhtilali yaşanmış, Rusya savaştan ayrılmış ve bu süreçte Kafkaslar Rus egemenliğinden kurtulmuştu. Ardından bölgede bağımsızlıkları kısa sürecek olan …………….. ve ………….. devletleri kurulmuştu.
Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Azerbaycan, Gürcistan, Türkmenistan
B) Gürcistan, Özbekistan, Ermenistan
C) Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan
D) Nahcivan, Ermenistan, Gürcistan
E) Kürdistan, Ermenistan, Azerbaycan

 

3. Mondros Ateşkesi’nden sonra Antep, Maraş ve Urfa şehirleri ilk olarak aşağıdakilerden hangisi tarafından işgal edilmiştir?
A) İngiltere
B) Fransa
C) Ermenistan
D) İtalya
E) Yunanistan

 

4. Kurtuluş Savaşı’nın Güney Cephesi’nde Türk halkının oluşturduğu Kuvayımilliye karşısında başarılı olamayan Fransızlar daha TBMM açılmadan aşağıdaki şehirlerden hangilerinden kovulmuşlardır?
A) Maraş ve Urfa
B) Adana ve Maraş
C) Urfa ve Antep
D) Konya ve İzmir
E) Adana ve Antep

 

5. Milli Mücadele’de Antep şehrinin savunulması sırasında şehit düşen ve şehrin kurtuluşu için önemli bir yer tutan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sütçü İmam
B) Şahin Bey
C) Arslan Bey
D) Çerkez Ethem
E) Kazım Karabekir

 

6. _ Batı Cephesi’nin ikiye ayrılması
 Fevzi Paşa’nın Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı’na getirilmesi
_ Ali Fuat Bey’in Moskova Büyükelçiliği’ne gönderilmesi
Yukarıdaki gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin sonucunda görülmüştür?
A) Gediz Saldırısı
B) Büyük Taarruz
C) I. İnönü Savaşı
D) Başkomutanlık Savaşı
E) Kütahya – Eskişehir Savaşı

 

7. Milli Mücadele’de Çerkes Ethem’in isyanını fırsat bilen Yunanlılar aşağıdaki hangi savaşı başlatmışlardır?
A) I. İnönü
B) II. İnönü
C) Kütahya – Eskişehir
D) Sakarya
E) Büyük Taarruz

 

8. İtilaf Devletleri Türk Ordusu’nun I. İnönü Zaferi’ni kazanması üzerine Londra’da bir konferans toplanmasını kararlaştırdılar. Konferansa Yunanistan ile İstanbul Hükümeti’ni de çağırdılar. Mustafa Kemal, doğrudan davet edilmediği taktirde konferansa katılmayacaklarını ilgili devletlere duyurdu.
İtilaf Devletleri aşağıdakilerden hangisinin aracılığı ile TBMM Hükümeti’ni konferansa davet
etmişlerdir?
A) İngiltere
B) İtalya
C) Fransa
D) Ermenistan
E) Suriye

 

9. _ İkdam ve Akşam’da yazdığı makale ve hikayelerle Milli Mücadele’yi destekledi.
_ Düşmanın Yaktığı Köyler Ahalisi’ne adında hikaye ve makaleleri vardır.
_ Yaban adlı romanıyla Milli Mücadele’yi anlatmıştır.
Yukarıda özellikleri verilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halide Edip Adıvar
B) İsmet İnönü
C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
D) Fahrettin Altay
E) Kazım Özalp

 

 

 

10. Falih Rıfkı Cumhuriyet devri ile ilgili anılarını kaleme aldığı ………….. adlı eserini 1961’de yayımlamıştır.
Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Yaban
B) Çankaya
C) Nutuk
D) Ateşten Gömlek
E) Türk’ün Ateşle İmtihanı

11. I. Halkın elindeki tüm silah ve cephane üç gün içinde komisyona teslim edilecek.
II. Her aile bir çift çarık, çorap v.s. verecek.
III. Halk elindeki bütün yiyecek maddelerini orduya teslim edecek.
Tekalifi Milliye Emirleri içinde aşağıdakilerden hangilerinin olduğu ileri sürülebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

 

12. Kurtuluş Savaşı Döneminde, milli mücadele karşıtı yayınlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Alemdar gazetesi
B) Tan gazetesi
C) Zafer gazetesi
D) Hakimiyet-i milliye
E) İrşad gazetesi

1.C 2.C 3.A 4.A 5.B 6.A 7.A 8.B 9.C 10.B 11.D 12.D

Leave a Reply