Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

9. Sınıf Türk İslam- Kültür ve Uygarlığı Test Soruları

9. Sınıf Türk İslam- Kültür ve Uygarlığı Test Soruları
Soru 1. İlk Türk-İslam devletlerinde maliye işleriyle ilgilenen divan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Divanı Tuğra
B) Divanı İstifa
C) Divanı İşraf
D) Divanı Arzülceyş
E) Divanı Saltanat

 

Soru 2. İlk Türk İslam devletlerinde Sultan ünvanı ilk kez hangi devlet tarafından kullanılmıştır?
A) Büyük Selçuklu Devleti
B) Karahanlılar
C) Gazneliler
D) Harzemşahlar
E) Memlüklü Devleti

Soru 3. Mısırda Kurulan ilk Türk devletlerinden olan Tolunoğulları ve İhşidiler devletlerinin kısa sürede yıkılmalarındaki en temel etken aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yönetici ve ordunun Türk, Halkın Arap olması
B) Bizans’ın saldırıları
C) Ekonomik sıkıntılar
D) Askeri yetersizlikler
E) Abbasilerin faaliyetleri

 

Soru 4. İlk Türk-İslam devletlerinde önemli memurlara hizmetlerinin karşılığı olarak tahsis edilen topraklara hangi isim verilirdi?
A) İkta arazi
B) Haraci arazi
C) Vakıf arazi
D) Mülk arazi
E) Has arazi

 

Soru 5. Mutluluk veren bilgi anlamına gelen Yusuf Has Hacip tarafından yazılan önemli eserin adı Aşağıdakilerden hangisidir?
A) Divanı Lügat-it Türk
B) Atabetü’l Hakayık
C) Kutadgu-Bilig
D) Divanı Hikmet
E) Satuk Buğra Han Destanı

 

Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi İlk Türk-İslam devletleri zamanında yetişmiş bilim adamlarından birisi değildir?
A) Harezmi
B) Farabi
C) İbn-i sina
D) Gazali
E) Yoluğ Tigin

 

Soru 7. Avrupa’da ‘’Avicenna’’ diye tanınan ve yazdığı El Kanun Fi’t Tıp adlı eseri asırlarca Avrupa’da okutulan Ünlü Türk-İslam alimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ömer Hayyam
B) Farabi
C) Gazali
D) İbn-iTürk
E) İbn-i Sina

Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi İlk Türk-İslam devletlerindeki toprak yönetim biçimlerinden birisi değildir?
A) Vakıf Arazi
B) İkta Arazi
C) Haraci Arazi
D) İkili Teşkilat
E,) Mülk Arazi

 

Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi Selçuklu ordusunun bölümlerinden değildir?
A) Azaplar
B) Sipahiyan
C) Gulam Ordusu
D) Hassa Ordusu
E) Türkmenler

 

Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin kullandıkları alfabelerden birisi değildir?
A) Soğd Alfabesi
B) Kiril Alfabesi
C) Latin Alfabesi
D) Alman Alfabesi
E) Arap alfabesi
CEVAP ANAHTARI
B
C
A
A
C
E
E
D
A
D

One Response

Leave a Reply