Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Mesleki Gelişim Dersi 1. Dönem 1. yazılı Soruları ve Cevapları

Mesleki Gelişim Dersi 1. Dönem 1. Yazılısı Cevap Anahtarlı Sınav Soruları
Not: 4 Yanlış bir doğruyu götürmektedir. Bu nedenle hiçbir fikrinizin olmadığı soruları yanıtlamayınız. Fakat seçeneklerden bir ya da ikisini eleyebiliyorsanız kalanların arasından doğru olanı kestirmeye çalışmanız menfaatinize olabilir.


1. Aşağıdakilerden hangisi yazılı bir norm (kural) değildir?
a. Yasa
b. Tüzük
c. Yönetmelik
d. Örf ve Adetler

2. Aşağıdaki kurallardan hangisi yazılı kuraldır ve yaptırımı fiili olarak verilir?
a. Dini kurallar
b. Örfler
c. Hukuk kuralları
d. Ahlak kuralları

3. Bir toplumda uyulması gereken saygı ve incelik kurallarına ne denir?
a. Ahlak kuralları
b. Örf ve Adetler
c. Hukuk kuralları
d. Görgü kuralları

4. Aşağıdakilerden hangisi soysal hayatı düzenleyen kurallardan biri değildir?
a. Hukuk Kuralları
b. Örf ve Adetler
c. Fizik kuralları
d. Görgü kuralları

5. Beş duyu organının içinden hangisi bulunduğu alan itibarıyla farklıdır?
a. Görme
b. Dokunma
c. Duyma
d. Koklama

6. Bir çok uyarıcı arasından bir tanesini seçip ona yönelmek neyle ilgilidir?
a. Öğrenmeyle
b. Zekayla
c. Unutmayla
d. Dikkatle

7. Aşağıdakilerden hangisi işyerinde çalışırken yapılmaması gereken bir davranıştır?
a. Telefonda kısa süre konuşmak ve hattı fazla meşgul etmemek
b. Telefonda astlarımızla konuşurken telefonu onların kapamasını beklemek
c. Üstlerimize; amca, dayı, ağabey gibi kelimelerle hitap etmemek
d. İşyerindeki bayan çalışanlarla tanışırken selamlaşırken ya da bayramlaşırken bayanların ellerini uzatmaları haricinde onlarla tokalaşmak için elini uzatmamak, onları baş selamıyla selamlamak

8-Feyyaz’ın sınıf öğretmeni onun hakkında şöyle demiştir: Her derste çok başarılı bir çocuk ama rehberlik derslerindeki katılımı çok yüksek. Sosyal etkinlik derslerinde doğaya ağaç dikmeyi, okulumuzun temizliğini yapmayı ve okulumuzu çiçeklendirmeyi çok sevdi.
8. Buna göre Feyyaz’ın hangi zeka türü daha gelişkindir?
a. Bedensel zeka
b. Görsel zeka
c. Doğasal zeka
d. Öze dönük

9-Hasan ve Hüseyin iki küçük kardeştir. Onlar top oynarlarken mahalleye yeni taşınmış olan Aslı’yı yalnız başına kendilerini izlediğini görürler. Hasan, Hüseyin’e Aslı’yı oyuna davet etmek istediğini söyler. Hasan’ın davetini kabul eden Aslı da oyuna katılır.
9. Zeka türleri bakımından Hasan’ın zeka türü ne olabilir?
a. Sosyal zeka
b. İçsel zeka
c. Görsel zeka
d. Bedensel zeka

İçine kapanık ve arkadaşlarıyla fazla oyun oynamayan Aylin’in en büyük zevki resim yapmaktır.
10. Buna göre Aylin’in hangi zeka alanı daha üstündür?
a. Bedensel zeka
b. Görsel zeka
c. Doğasal zeka
d. Öze dönük

11. Aşağıdaki olaylardan hangisi ahlak kurallarına aykırı olduğunu söyleyebiliriz?
a. Yemek yerken konuşmak
b. Minibüste yaşlılara ve bayanlara yer vermek
c. Namaz kılmamak
d. Kurban kesmemek

12. Mühendislerin ve Muhasebecilerin hangi zeka alanlarının diğer zeka alanlarından daha gelişkin olduğu söylenebilir?
a. Bedensel zeka
b. Matematiksel zeka
c. Doğasal zeka
d. Öze dönük

13. İnsanların isimlerini unutsa da asla yüzlerini unutmayan bir kişinin hangi zeka türü gelişmiştir?
a. Bedensel zeka
b. Doğasal zeka
c. Öze dönük
d. Görsel zeka

14. Kendisi için kuralar koyan ve bu kurallara uyarak hayatına yön veren bir kişinin baskın zekası hangisidir?
a. Sosyal zeka
b. İçsel zeka
c. Matematiksel zeka
d. Sözel zeka

15. Gittiği yerlerde fotoğraf ve kamerayı elinden hiç düşürmeyen İbrahim’in hangi zeka türü daha fazla gelişmiştir?
a. Sözel zeka
b. Matematiksel zeka
c. Bedensel zeka
d. Görsel zeka

16. İletişimin öğelerinden; Kaynak, Mesaj, Kanal, Alıcı ve Dönüt (geri bildirim) ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Kodlama alıcının anladığıdır
b. Kaynak, bilgiyi gönderendir, göndericidir.
c. Mesaj, verilen bilgidir, haberdir.
d. Geri Bildirim ve Dönüt aynı şeylerdir.

Ortaöğretim 7. sınıf öğrencisi Hasan, gökyüzündeki cisimleri ve uzayı çok merak etmekte ve ilerde astronot olmak istemektedir.
17. Hasan’ın bu merakı ve isteği çoklu zeka alanlarından hangisiyle örtüşmektedir?
a. Görsel/Uzamsal zeka
b. Bedensel/Kinestetik zeka
c. Doğa zekası
d. Mantıksal/Matematiksel zeka

18. Okuyan, not tutan ve derslerini dinleyen bir öğrencinin hangi zeka alanı daha gelişmiştir?
a. Bedensel zeka
b. Matematiksel zeka
c. Sözel zeka
d. Görsel zeka

19. Aşağıdakilerden hangisi öğrenilmiş bir davranış değildir?
a. Kalemle yazı yazmak
b. Araba kullanmak
c. Tik edinmek
d. Sigara içmek

20. Bir kişinin öğrenebilme kapasitesine ne denir?
a. Zeka
b. Eğitim
c. Öğrenme
d. Akıl

21. Aşağıdakilerden hangisi öğrenmeyi olumsuz etkilemez?
a. Öğrenenin hasta olması
b. Öğrenme esnasında havanın sıcak olması
c. Öğrenen kişinin ayakkabısının dar gelmesi
d. Öğrenenin karnının tok olması

22. Q klavye kullanan birinin F klavye kullanırken zorlanması aşağıdakilerden hangisine bir örnek olabilir?
a. Öğrenmeye
b. Geriye ket vurmaya
c. İleriye ket vurmaya
d. Gelişmeye

23. Kişilerin bilgi, duygu ve fikirlerini karşı tarafa iletmesine ne denir?
a. İletişim
b. Değişim
c. Mektuplaşma
d. Bilişim

Bahçe sahibi dedi ki: ‘En çok patatesi toplayana 2 yevmiye birden verilecek’
24. Bir papağanın konuşabilirken bir serçenin asla konuşamaması aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?
a. Zekaya
b. Türe özgü hazır oluşa
c. Öğrenmeye
d. Geriye ket vurmaya
24 ve 25. Soruları altı çizili cümleye göre yanıtlayınız.

25. Buna göre bahçe sahibinin verdiği kod nedir?
a. 2. Olmak başarısızlıktır
b. Geri bildirim sağlamak
c. En çok patatesi toplayana iki yevmiye birden verileceği
d. En çok patatesi toplama motivasyonu

26. Bahçe sahibinin verdiği mesaj nedir?
a. En çok patatesi toplama motivasyonu
b. 2. Olmak başarısızlıktır
c. En çok patatesi toplayana iki yevmiye birden verileceği
d. Geri bildirim sağlamak

27. Mevlana’nın “Sen ne kadar bilirsen bil, senin bildiğin başkasının anladığı kadardır.” sözü iletişimde hangi öğenin önemini belirtmektedir?
a. Kaynak
b. Filtre
c. Mesaj
d. Kodlama
28-29 ve 30. soruları altı çizili cümleye göre cevaplayın.

Patron çalışanlara ‘Önümüzdeki ay denetime gelecekler bu yüzden herkes kolları sıvasın’ yazan bir e-mail attı.
28. Bu iletişimdeki kanal nedir?
a. e-mail
b. Herkes kolları sıvasın
c. Denetime gelecekler
d. Patronun emri

29. Bu iletişimde kaynak nedir?
a. Çalışanlar
b. Herkes kolları sıvasın
c. Patron
d. Patronun emri

30. Bu mesaja rağmen çalışanlardan biri olan Ahmet hala işe geç geliyor ve az çalışıyorsa hangi iletişim öğesinde problem vardır?
a. Filtre
b. Kaynak
c. Mesaj
d. Kodlama

Leave a Reply