Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Mesleki Gelişim Dersi 1. Dönem 1. yazılı Soruları

Mesleki Gelişim Dersi 1. Dönem 1. yazılı Soruları
9.sınıf mesleki gelişim sınav soruları arşivimize  Mesleki Gelişim Dersi 1. Dönem 1. yazılı Sorularınıda ekliyoruz. Aşağıda örnek olarak verilen soruların tamamını indirebilirsiniz.


  1. (…..)Sanat ve güzellik konularını inceleyen bir bilim dalı, güzellik bilimi veya güzel sanatlar felsefesine estetik
  2.  (…..)Üye sayısı bakımından aileler ataerkil, anaerkil ve eşitlikçi aile olarak üçe ayrılır.
  3. (….)Yaşama hakkı, en temel insan hakkıdır.
  4. (…..)Yetenek; bireyin öğrenme, iş yapabilme ve uyum gücüdür.
  5. (….)Görsel iletişim araçları sanal bir ortamda, bilgi teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilen bireysel ve toplumsal iletişim araçlarıdır.

mesleki gelişim dersi 1. dönem 1. yazılı soruları İNDİR

Leave a Reply