Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Mesleki Gelişim Dersi 1. Dönem 2. yazılı Soruları Test şeklinde

Mesleki Gelişim Dersi 1. Dönem 2. yazılı Soruları Test şeklinde
Mesleki Gelişim Dersi 1. Dönem 2. yazılı Soruları ve Cevapları 25 soruluk
Mesleki Gelişim Dersi 1. Dönem 2. yazılı Soruları Test şeklinde olan bu sınavımızı ister 10 Mesleki Gelişim 1.Dönem 2.Ortak Yazılı Test Sınav, istersenizde mesleki gelişim dersi hangi sınıf düzeyinde ise o sınıf için kullanabilirsiniz. Bu bana yetmez arkadaş ben daha fazla yazılı soruları isterim derseniz bunun da çözümü var değerli takipçilerimiz. Çünkü Demokrasilerde çareler tükenmez diye bir söz vardır değil mi ? Mesleki Gelişim Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları makalemize bakabilirsiniz.


SORULAR
1. İnsan düşüncesi ürünü yenilikler için sahiplerine belli süre sağlanan kullanım hakkına ne denir?
a) Sınai haklar
b) Mülki haklar
c) Ziraı ahklar
d) Fikri haklar
e) Telif hakları

2. Aşağıdakilerden hangisi kuruluş yeri seçimini etkileyen faktörlerden değildir?
a) Taşıma Faktörü
b) İşgücü faktörü
c) Enerji ve yakıt faktörü
d) Hammadde faktörü
e) İhracat faktörü

 

3. A.H, Kuruluş yeri seçiminde devlet planlama teşkilatının yatırım teşvikleri değerlendirilirken dikkate alınan ölçütlerden değildir?
a) İşyeri ulusal gelirin artmasına yardımcı olmak
b) İşgücü tam ve etkin olarak kullanmak
c) Kalkınmış bölgeleri daha çok kalkındırmak
d) Sosyolojik ve ekolojik sorunlara çözüm getirmek

 

4. Aşağıdakilerden hangisi iş analizinin amaçlarından değildir?
a) İnsan kaynakları planlamasını yapmak
b) Eğitim ihtiyacını tespit etmek
c) Kariyer planlamasını yapmak
d) Vergi durumunu kontrol etmek
e) Olumsuz çalışma koşullarını ortadan kaldırmak

 

5. Aşağıdakilerden hangisi analizi sürecinin aşamalarından biridir?
a) iş analizi bilgilerinin toplanması
b) Denetim aşaması
c) Kontrol aşaması
d) Planlama aşaması
e) Bilgilerin saklaması aşaması

 

6. A.H, Rakipleriniz hakkındaki bilgileri sağlayacağımız kaynaklardan değildir?
a) Kendi web sitemiz
b) Rakibin web sitesi
c) Yıllık raporlar
d) Tv veya basında çıkan haberler
e) Rakibin işyerinden alışveriş yapmak

 

7. Toplum içinde var olan ve uyulması gereken incelik ve saygı kuralına ne denir?
a) Ahlak kuralı
b) Gelenek ve görenek
c) Görgü kuralı
d) Hukuk kuralı
e) Hiçbiri

8.  A.H, Pazarlama durum analizinde incelenecek çevresel değişkenlerden değildir?
a) Rekabet
b) Teknoloji
c) Politik çevre
d) Talep
e) Arz

 

9. Eksiklerin giderilmesi yönünde organizmada belirlenen güce ne ad verilir?
a) Dürtü
b) Şuur
c) Güdü
d) Gelişme
e) Hiçbiri

 

10. İşletmelerde kısa dönem denilince ortalama ne kadarlık süre anlaşılır?
a) 25 yıl
b) 2-3 Yıl
c) 1 Yıl dan az
d) 1-5 Yıl arası
e) 5 yıldan fazla

 

11. Ürünlerin alınıp satıldığı, yer ya da mal ve hizmet değişimi için alıcı ve satıcının karşılaştığı yere ne denir?
a) Gerçek piyasalar
b) Pazar
c) Mali piyasalar
d) Depo
e) Üretim yeri

 

12.  Aşağıdakilerden hangisi SWOT analizinin bileşenlerinden biri değildir?
a) İş fikrinin güçlü yanları
b) İş fikrinin Zayıf yanları
c) İş fikrinin orta yanları
d) İş fikrinde fırsatlar
e) İş fikrinde tehditler

 

13. A.H, iş planının girişimciye sağladığı yararlardan değildir?
a) İşin her aşamasında neyin doğru neyin yanlış olduğunu gösterir
b) Başarı ve büyüme olasılıklarını değerlendirir
c) İşin sorunsuz ve başarı için gerekli hazırlık yapılmasını sağlar
d) Girişimcinin karar vermesini zorlaştırır
e) Finansal tekliflerin temelini oluşturur

 

14. Aşağıdakilerden hangisi  Zihin Haritasının amaçlarından değildir?
a) Not tutmak
b) Kar elde etmek
c) Plan yapmak
d) Zaman yönetimi
e) Konuşma hazırlamak

 

15. Aşağıdakilerden hangisi, Girişimcilik türlerinden biri değildir?
a) Kamu girişimciliği
b) Ticari girişimcilik
c)  Sosyal girişimcilik
d) Kar girişimciliği
e) Teknoloji girişimciliği

 

16. Daha önce bulunmayan bir ürünün ortaya çıkarılması ya da geliştirilmesine ne denir?
a) Yaratıcılık
b) İnovasyon
c) İcat
d) Yenlilik
e)Fırsat

 

17. Aşağıdakilerden hangisi başarılı girişimcinin kişisel özelliklerinden değildir?
a) İleriyi görme
b) Çok fazla risk almak
c) Kendine güvenirlik
d) İş bitiricilik
e) Planlı hareket etmek

 

18.  A.H, sunumdan önce yapılması gerekenlerden biri değildir?
a) Konuşmacı ses ve kelimelerin doğru telaffuza özen gösterilmesi gerekir
b) Öncelikle bir konu seçilmeli ve bu konu güncel olmalıdır
c) Sunumun hazırlığında bol ve değişik kaynaktan yararlanmak faydalıdır
d) Sunum yerinin daha önceden görülmesi gerekir
e) Prova yapma, kullanacağı malzemenin kontrolü yararlı olacaktır

 

19. Aşağıdakilerden hangisinin yazımı yanlıştır.
a) Ya da
b) Veya
c) Düşe kalka
d) T.B.M.M.
e)onunki

 

20. Araştırma yöntemlerinden, İncelemenin incelenen varlıkların doğal ortamlarında yapılması anlamına ne denir?
a) Deneysel araştırma
b) Tanıtıcı araştırma
c) İstatistiki araştırma
d) Reklam araştırması
e) Alan araştırma

 

21. Eldeki verileri kullanarak mevcut durumun veya ileride alacağı boyutun tahmin edildiği araştırma türüne ne denir?
a) Kütüphane araştırmaları
b) Laboratuar araştırması
c) Gözleme dayalı araştırma
d) Analitik araştırmalar
e) Araştırma geliştirme araştırması

 

22. Şef Songül Hanım, işe yeni başlayan Aybike Hanım’dan bir işçiye ait haziran 2000 dönemine ait ücret bordrosunu istemişti. Aybike hanım 20 dk aramasına rağmen bordroyu bulamadı. Aybike  Hanım, Yasin Bey’den yardım istediğinde “Ne işin var, ara bul” dedi. Songül Hanım bu gecikmeden dolayı Aybike Hanım’ı azarladı.
>Bu olaydaki doğru seçeneği işaretleyin
a) Aybike Hanım ne yapması gerektiğini bilmeliydi
b) Songül Hanım azarlamakta haklıydı
c) Yasin Bey yardım etmek zorunda değildi
d) Songül Hanım işçinin sicil numarasını vermeliydi
e) Hepsi

23. İnsana aşırı önem veren “her şey insan için” diyen ve üretimi ikinci plana iten lider tipi aşağıdakilerden hangisidir.
a) Hümanist lider
b) Otokratik lider
c) Tatlı-Sert lider
d) Demokratik lider
e) Liberal lider

 

24. Çalışanların haklarını korumak, geliştirmek, eğitim ve verim düzeylerini yükseltmek amacıyla oluşturulan kurumlara ne denir?
a) Dernek
b) Vakıf
c) Sendika
d) Parti
e) Hiçbiri

 

25. Zihinsel becerilere ne denir?
a) Akıl
b) Zeka
c) Şuur
d)Kültür
e)Hiçbiri

Leave a Reply