Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Not Ortalaması Hesaplama

 2013-2014 Eğitim ve Öğretim yılı başlamadan kısa süre Önce MEB Orta Öğretim kurumları yönetmeliğinde değişklikler yapılarak yürürlüğe girdi. Bunun biz Öğretmenleri ve de Tarih Öğretmenlerini ilgilendiren tarafı olduğu kadar Öğrencilerimizi de ilgilendiren hatta su gibi ezbere bilmeleri gereken tarafları var. Öncelikle bir Önceki yıla göre Karne not ortalması hesaplama ve sınıf geçme sistemide değişiklikler var. Önceki yıllarda uygulanan 0-1-2-3-4-5!li sistemden vazgeçilmiş ve direk olarak puanlı sisteme geçilmiş. Geçme notu olan 45 ki karşılığı iki idi bununyerine puan olarak 50 getirilmiş. Ortalamanız 50 ise GEÇER derecesi ile o dersten sorumluluk kalkıyor.

Bu Öğrenciler için olumuz gibi görünüyor. En azından daha fazla çalışmaları gerekecek. ORta Öğretim kurumları yönetmeliğinde bu madde aynen şu şekilde yer almış

Puanla değerlendirme

MADDE 44- (1) Sınav, performans çalışması, proje ve uygulamalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları e-Okul sistemine işlenir.

(2) Puan değerleri ve dereceleri aşağıdaki gibidir.

Puan                     Derecenot ortalaması hesaplama
85,00-100             Pekiyi

70,00-84,99         İyi

60,00-69,99       Orta

50,00-59,99      Geçer

0-49,99             Geçmez

Bir diğer önemli nokta ise aşağıdaki maddeden de anlaşılacağı gibidir. Bu mesleyi biraz açacak olursak. Bunu bir örnekle daha iyi yapabiliriz. Diyelim ki bir öğrenci geçen yıl herhangi bir dersten 25 ( notla 1 ) aldı. Sene sonu ortalaması da 25 düştü ve karneye 1 olarak geçti. İkinci Dönem bunu 45 (not ile 2 ) yaparsa geçiyordu. ortalamasını alsak 25+45=70/2=35 oluyor ama 5’li sistemde geçebiliyordu. Bu yıl ise 25+45=70/2=35 oluyor ve karne not ortalaması dersin 50’nin altında kaldığı için o dersten geçemiyor. Peki geçmesi için ne yapacak. Bu da yönetmeliğin aşağıdaki maddesinde açıkça yazılmıştır. ya ortalamasını direkk olarak 50 yapacak. Yada ilk dönem notu çok düşük olupta bunu 50 yapamayacaksa 70 düşürürse not ortalamasını direk olarak geçecek.

MADDE 56-          (1) Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için;

a)     İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70

Ayrıca 57 maddeye de bakabilirsiniz.

MADDE 57- (1) Ders yılı sonunda;

a) Tüm derslerden başarılı olan,

b) Başarısız dersi/dersleri olanlardan, yılsonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler doğrudan sınıf geçer.

(2) Yılsonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan öğrenciler, o dersten/derslerden sorumlu geçer.

Bu sebeple V2 Sürümünü yayınladığımız Karne not ortalaması hesaplama ve Takdir teşekkür hesaplama sistemimizi kullanırken bunlara dikkat etmelisiniz. Biz gerekli güncellemeleri yaptığımızı burada ve burada yazmıştık. Ama yeni öğretim ve Öğretim yılı yazılı sınavlarının başlamasına az zaman kala tekrar hatırlatmak istedik. 

2 Comments

Leave a Reply