Tıklayın YKS Netlerinizi artıralım... Hafıza Teknikleriyle YKS'ye Hazırlanmak İster Misiniz?

Olay Örgüsü ile Olay Zinciri Arasındaki Farklar

Olay Örgüsü ile Olay Zinciri Arasındaki Farklar

---

Türk dili ve edebiyatı 9.sınıf 2. ünite hikaye konusunda karşımıza çıkabilecek bir konu da olay örgüsü ile olay zincirinin farklılıklarıdır. Bu yazımızda ilk önce olay zinciri nedir, olay örgüsü nedir tanımı yaparak sizlere bilgi vereceğiz. Bu konuyla ilgili şunları söyleyebiliriz:

---

Olay Örgüsü ile Olay Zinciri Arasındaki Farklar Nelerdir?

Olay zinciri; günlük, anı, gezi yazısı, mektup gibi kişisel hayatı konu edinen öğretici metinlerde karşımıza çıkar. Yazar yaşadıklarını, gündelik hayatta yaşanan olayları, kaleme alırken bir olay örgüsünü değil, birbiri ardınca devam eden olay zincirini aktarır. Olay zincirinde yazarın amacı okuyucuya estetik bir zevk vermekten çok onu bilgilendirmektir.

Olay örgüsü ise edebi metinlerde (roman, öykü, tiyatro …) bütün öğelerin (kişi, mekan, zaman ) bir tema çevresinde bir araya gelerek düzen oluşturmasıdır. Edebi metinlerde karşımıza çıkan olaylar, gerçeğin birebir aynısı değil; kurmaca yani hayalidir. Öykülemede olay örgüsü belli bir plana göre sıralanır. Eylemlerin etki-tepki, neden-sonuç ilişkisi içinde, mantık çerçevesine göre birbiri ardınca sıralanması söz konusudur.

---

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir