Tıklayın YKS Netlerinizi artıralım... Hafıza Teknikleriyle YKS'ye Hazırlanmak İster Misiniz?

Orta Asya’dan Yapılan Türk Göçlerinin Sonuçları

---

Orta Asya’dan Yapılan Türk Göçlerinin Sonuçları
• Türk tarihini belli bir coğrafyada incelemek zorlaştı.
• Birçok uygarlıkla kültürel etkileşimde bulundular.
• Göç ettikleri bölgelerde birçok yeni devletler kurdular (Avrupa Hun, Avar, Bulgar, Macar devletleri gibi).
• Değişik uygarlıklarla yapılan kültürel etkileşim sonucu Türk boyları arasında siyasi, sosyal, dinî ve ekonomik farklılıklar ortaya çıktı.
• Orta Asya’dan göç etmeyip ana yurtta kalan Türkler, Asya Hun, I. ve II. Köktürk ve Uygur devletlerini kurdular

---
---

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir