Tıklayın YKS Netlerinizi artıralım... Hafıza Teknikleriyle YKS'ye Hazırlanmak İster Misiniz?

Osmanlı Devleti’nde Arayış Yılları Ünitesi 14 soruluk Test Ve Cevapları

Osmanlı Devleti’nde Arayış Yılları Ünitesi 14 soruluk Test Ve Cevapları

----

1. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin İran ile yaptığı antlaşmalar arasında sayılamaz?

A) Nasuh Paşa

B) Serav

C) Vasvar

----

D) Kasrışirin

E) Nasuh Paşa

 

2. Osmanlı Devleti’nde ıslahat çalışmaları ilk defa aşğıdaki yüzyıllardan hangisinde başlamıştır?

A) XVI. yüzyıl

----

B) XVII. yüzyıl

C) XVIII. yüzyıl

D) XIX. yüzyıl

E) XX. Yüzyıl

 

----

3. Osmanlı maliyesinin bozulmasına,

I. savaşlarda yenilgilerin artması,

II. tarımsal üretimin azalması,

III. şehzadelerin sancağa çıkma usulünün ortadan kaldırılması

gelişmelerinden hangileri neden olmuştur?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) I, II ve III

----

 

4. I. İkinci Viyana kuşatması

II. Karlofça Antlaşması

III. Kutsal İttifak’ın kurulması

IV. Kırım’ın Rusya’ya verilmesi

----

Yukarıdaki olayların oluş sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) I – II – III – IV

B) III – I – II – IV

C) I – III – II – IV

D) III – II – I – IV

----

E) III – I – IV – II

 

5. I. Evliya Çelebi

II. Lagari Hasan Çelebi

III. Sabuncuoğlu Şerafettin

----

Yukarıdakilerden hangileri, Osmanlı Devleti’nde XVII. yüzyılda yaşamış olan bilim insanları arasında yer alır?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

----

E) I, II ve III

 

6. Aşağıdakilerden hangisi XVII. yüzyılda yaşamış halk ozanıdır?

A) Karacaoğlan

B) Itri

C) Aşık Veysel

D) Yunus Emre

E) Nabi

 

 

----

 

 

7. Mimar Sedefkar Mehmet Ağa tarafından XVII. Yüzyılda yapılan ve Avrupalılarca “Mavi Cami” olarak bilinen cami aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sultan Ahmet Camii

B) Bayezit Camii

C) Süleymaniye Camii

D) Selimiye Camii

E) Ortaköy Camii

 

 

----

8. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul ayaklanmalarının nedenleri arasında sayılamaz?

A) Çocuk yaşta şehzadelerin tahta çıkması

B) Valide sultanların yönetimde etkili olması

C) Maaşların düşük ayarlı paralarla verilmesi

D) İltizam sisteminin yaygınlaşması

E) Cülus bahşişi almak için kapıkulu askerlerinin sık sık padişah değişikliği istemeleri

 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Avrupalı devletlerle rekabet edememesinin sonuçları arasında sayılamaz?

A) İthalatın artması

----

B) Üretimin düşmesi

C) Savaşlarda yenilgilerin artması

D) Avrupalı devletlere tanınan ticari ayrıcalıkların yaygınlaştırılması

E) Ekonomi politikalarında Merkantilizmin benimsenmesi

 

 

10. I. Divanıhümayun’u kaldırmak

II. Şeyhülislam ve ilmiye sınıfının yetkilerini sınırlandırmak

III. Saray dışından evlenmek

IV. Başkenti İstanbul’dan Anadolu’ya taşımayı planlamak

----

V. Yeniçeri Ocağını kaldırmayı amaçlamak

Yukarıdakilerden hangileri, II. Osman Dönemi için

söylenebilir?

A) II ve III

B) I, III ve IV

C) Yalnız IV

D) II, III, IV ve V

E) II, III ve V

 

11. I. İran

----

II. Memlükler

III. Avusturya

IV. Rusya

Yukarıdakilerden hangileri ile Osmanlı Devleti XVII. yüzyılda siyasi mücadele yaşamamıştır?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve IV

E) II ve IV

 

----

12. Sipahi sisteminin bozulmasıyla devlet, ücretli asker almak zorunda kaldı. ………..adındaki bu ücretli askerler

savaş zamanı asker, barış zamanı ise işsizdi.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Sekban

B) Müsellem

C) Cebelü

D) Saka

E) Silahtar

 

13. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde tımar sisteminin bozulmasının sonuçları arasında sayılamaz?

A) Celali ayaklanmalarının çıkması

B) Üretimin azalması

C) Vergilerin yükseltilmesi

D) Köylülerin topraklarını terk ederek göç etmeleri

E) Müsadere uygulamasının kaldırılması

 

14. Aşağıdakilerden hangisi ilk Osmanlı-Rus antlaşmasıdır?

A) Bahçesaray (Çehrin) Antlaşması

B) İstanbul Antlaşması

C) Prut Antlaşması

D) Küçük Kaynarca Antlaşması

E) Aynalıkavak Tenkihnamesi

 

1.C 2.B 3.D 4.C 5.D 6.A 7.A 8.D 9.E 10.D 11.B 12.A 13.E 14.A

SPONSOR--REKLAM

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir