Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Osmanlıda Islahat hareketleri KPSS Tarih Testi

Osmanlıda Islahat hareketleri KPSS Tarih Testi

1. Osmanlı Devleti uzun yıllar yabancı ülkelerde sürekli elçilikler kurmayı uygun görmemiştir.
Bu anlayış ilk defa hangi devirde değişmeye başlamıştır?
A) Lale Devri
B) III. Selim Devri
C) II. Mahmut Devri
D) Abdülmecit Devri
E) I. Meşrutiyet Devri

 

2. Aşağıdakilerden hangisi Nizam-ı Cedit ordusunun ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurulmuştur?
A) Eşkinci Ocağı
B) Sekban Cedit
C) Irad-ı Cedit
D) Deniz mühendishanesi
E) Kara mühendishanes

 

3) Osmanlı Devleti’nde ilk ıslahatların askeri alanda yapılması    aşağıdakilerden hangisiyle açıklanamaz?
A) Devletin askeri sisteme göre yapılanmış olması
B) Ekonominin tarım ve askeri disiplinle kaynaşması
C) Ganimet gelirlerinin önemli olması
D) Askeri isyanların ortaya çıkması
E) Aydınların hazırladığı raporların etkisi

 

4) Osmanlı Devletinde iç borçlanma hangi padişah döneminde başlamıştır?
A) Abdülaziz
B) III. Mustafa
C) II. Abdülhamit
D) V. Murat
E) II. Mahmut

5) III. Selim zamanında yapılan ıslahat hareketlerine karşı olanları;
I.       Devlet adamları
II.      Ulema
III.     Halk
Yukarıdaki kesimlerden hangileri yönlendirmiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III

 

Cevaplar : 1B- 2C – 3E – 4B -5C

Leave a Reply