Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Psikoloji Dersi 2. Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları

Psikoloji Dersi 2. Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları

A-Aşağıdaki Soruları Cevaplandırınız
1)Klasik koşullanmayı açıklayınız.
2)Pozitif Transferi açıklayın.
3)Bellek nedir? Bellek türlerini açıklayın
4)İleriye ket vurmayı açıklayınız.

B)Aşağıdaki ifadelerin karşısına doğruysa(D) Yanlışsa(Y) Yerleştirin.
( )1-Günümüz toplumlarında toplumsallaşma üzerinde etkili olan tek faktör ailedir
( )2-Yüksek kaygı öğrenmeyi kolaylaştırır

C-Aşağıdaki Çoktan Seçmeli Soruları Cevaplandırınız.

1) Eve geç gelmeyi alışkanlık haline getiren Ali babasından azar işitince babasının evde olduğu zamanlar erken gelip, diğer zamanlar yine geç gelmeye devam etmektedir. Ali’nin bu davranışını aşağıdaki kavramların hangisi İle açıklanır?
A)Sönme
B) Ayırt etme
C)Kendiliğinden Geri Gelme
D)Genelleme
E)Olumsuz Transfer

3) Aşağıdakilerden hangisi klasik koşullanma sürecindeki “koşullu uyarıcının” işlevini açıklamaktadır?
A)Koşulsuz tepkiyi oluşturan uyarıcı.
B)Organizmadaki her türlü tepkiyi oluşturan uyarıcı
C)Koşulsuz uyarıcıdan önce verilen ve tepki oluşturan uyarıcı
D)Hiçbir tepki oluşturmayan uyarıcı
E)Koşulsuz tepkiye açıklık getiren uyarı

Leave a Reply