Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Seçmeli Uluslar Arası ilişkiler Dersi 1. Dönem 1. yazılı Soruları ve Cevapları

ULUSLARARASI İLİŞKİLER DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAV SORULARIDIR

Sorulara uygun cevabı veriniz. ( Doğru ise ‘D’ yanlış ise ‘Y’ yazınız )
1. Uluslar arası ilişkiler siyaset, iktisat, tarih, hukuk, sosyoloji, psikoloji, coğrafya, antropoloji gibi pek çok farklı disiplinden faydalanır.( ) (5P)
2. Uluslar arası ilişkiler iki veya daha fazla devlet arasındaki siyasi ilişkileri uluslar arası sistemin tümü içinde ele alarak inceler. ( ) (5P)
3. Birleşmiş Milletler, uluslar arası aktör türlerinden devlet dışı organları temsil eder. ( ) (5P)
4. Uluslar arası ilişkilerde millet kavramı ortak kimliği, ortak mirası paylaşan ve aynı duygu atmosferinde yaşayan insanlar grubunu anlatır. ( ) (5P)
5. Tüm devletlerin ortak özelliği hepsinin idealler veya etik değerler yerine çoğunlukla ekonomik ve askeri güç peşinde olması idealizm yaklaşımına dayanmaktadır. ( ) (5P)

Boşluklara uygun cevapları yazınız.
6. Bağımsız devletler arasındaki ekonomik ilişkilerin tüm yönlerini inceleyen bilim dalı………………….dir. (5P)
7. Bir devletin diğer devlet veya uluslar arası örgütlerle ilişkilerini düzenleyen kurallara …………………, bir devletin ülkesindeki vatandaşları arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına ise ………………..denir. (10P)
8. Devletler arası sorunların genelde aklın yardımıyla çözülebileceğini savunan akım ………………….dir. (5P)
9. I. Dünya savaşından sonra …………….. ilk defa milletler arası işbirliğini, Milletler Cemiyetlerinin oluşturulması ile olacağını söyleyerek savaşların önlenmesini ve barışın sağlanmasına öncelik etmiştir. (5P)
10. ……………………. göre uluslar arası sistemde rol oynayan temel birimler yalnızca devletler değil, aynı zamanda şirketler, örgütler ve bireylerdir. (5P)
11. Bölgesel güvenlik örgütlerini yazınız.(15P)
12. Uluslar arası yargı organları nelerdir? Yazınız. (15P)
13. Uluslar arası iktisadi kuruluşları yazını. (15P)

ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI CEVAP ANAHTARIDIR
Sorulara uygun cevabı veriniz. ( Doğru ise ‘D’ yanlış ise ‘Y’ yazınız )
1. Uluslar arası ilişkiler siyaset, iktisat, tarih, hukuk, sosyoloji, psikoloji, coğrafya, antropoloji gibi pek çok farklı disiplinden faydalanır.( D ) (5P)
2. Uluslar arası ilişkiler iki veya daha fazla devlet arasındaki siyasi ilişkileri uluslar arası sistemin tümü içinde ele alarak inceler. ( D ) (5P)
3. Birleşmiş Milletler, uluslar arası aktör türlerinden devlet içi organları temsil eder. ( Y ) (5P)
4. Uluslar arası ilişkilerde millet kavramı ortak kimliği, ortak mirası paylaşan ve aynı duygu atmosferinde yaşayan insanlar grubunu anlatır. ( D ) (5P)
5. Tüm devletlerin ortak özelliği hepsinin idealler veya etik değerler yerine çoğunlukla ekonomik ve askeri güç peşinde olması idealizm yaklaşımına dayanmaktadır. ( Y ) (5P)

Boşluklara uygun cevapları yazınız.

6. Bağımsız devletler arasındaki ekonomik ilişkilerin tüm yönlerini inceleyen bilim dalı uluslar arası ekonomidir. (5P)
7. Bir devletin diğer devlet veya uluslar arası örgütlerle ilişkilerini düzenleyen kurallara dış hukuk, bir devletin ülkesindeki vatandaşları arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına ise iç hukukdenir. (10P)
8. Devletler arası sorunların genelde aklın yardımıyla çözülebileceğini savunan akım idealizm dir. (5P)
9. I. Dünya savaşından sonra Wilson ilk defa milletler arası işbirliğini, Milletler Cemiyetlerinin oluşturulması ile olacağını söyleyerek savaşların önlenmesini ve barışın sağlanmasına öncelik etmiştir. (5P)
10. Pluralizm (çoğulculuk) göre uluslar arası sistemde rol oynayan temel birimler yalnızca devletler değil, aynı zamanda şirketler, örgütler ve bireylerdir. (5P)

11. Bölgesel güvenlik örgütlerini yazınız.(15P)
1- Nato
2-ASEAN ( Asya ülkeleri birliği )
3- Arap birliği

12. Uluslar arası yargı organları nelerdir? Yazınız. (15P)
1- Uluslar arası adalet divanı
2- Avrupa adalet divanı
3- Afrika adalet divanı

13. Uluslar arası iktisadi kuruluşları yazını. (15P)
1- WTO ( Dünya ticaret örgütü )
2- IMF ( Uluslar arası para fonu )
3- Dünya bankası

3 Comments

Leave a Reply