Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Şemsiyenin Tarihçesi

Baş Üstünde ki şirin kalkan ŞEMSİYE

Havala soğumaya başladımı kara bulutlar ile rüzgarın valsi de başlar göklerde. Bu efsunlu valsin ayak sesleri müjdecisidir yağmurların. Ne varki insanoğlu bu göksel armağana mukabelede bulunmak bir yana çoğunlukla ondan kaçmayı tercih eder. Bu sırada başımızın üstünü çepeçevre kuşatan bir dost koşar imdadımıza

 

İşte bazen yağmurları gücendiren bazen güneşe karşı kendini siper eden insanlık tarihinin rengarenk kurtarıcısı bir köşede soluklanıp kurumayı beklerken içini döker bize. Sırtındaki damlalar toğrağa karışadursun başlar hikayesini anlatmaya.

İlk Şemsiyeleri daha çok ağaç yaparaklarından başa takılan geniş şapkalardan ve yelpazelerden mülhem güneşten korumma amacıyla yapılmıştı. Nitekim İngilizce de Şemsiye anlamına gelen ‘’umbrella’ nın latince ‘’umbra’’ göklge demektir kökünden gelmiş olması bununla balantılıdır diye biliriz.

 

MÖ. 11 yüzyıldaki çin kaynakları şemsiyenin ilk tnıklarının bu coğrafya da yaşadığını söyler. Buradaki Papirüsten yapaılan şemsiyeler insanları güneşten korurdu. Nadirde olsa papirüs reçineliğinden yağmura karşı kalkan vazifesi görürdü. Aynı dönemde hindistanda  da güneşliğin (paraşol yaygın bir kullanımı vardı. Bu arada Günümüzde paraşol güneşten Şemsiye ise yağmurdan korur.

Antik dönemde dünyanın hemen her yerinde şemsiyeler rütbeye göre farklılık gösterirdi. Örneğin Çin hükümdarının şemsiyeler 4 siyam hükümdarlarının kide 7 ve ya dokuz tabakadan püslüklerle bezanerek güzü sembolize ederdi. MÖ 1200 Mısır’ında açık tenli olmak asalet göstergesi kabul edildiğinden şemsiyenin güneşten koruması kraliyet hanedanının statü silahıydı. Güneş şemsiyesi Asur krallarının da imtiyaz sembolüydü ve onu  dışındakilerin şemsiye taşıması yasaktı.

 

Erkek Adam Şemsiye Kulanmaz

 

Eski zamanlarda yalnız ca kadınların kaullnabildiği bir aksesuar olan şemsiyelerin  bereket ve haat, doğum ve ölüm tanrıları ile bağlantılı olduğu düşünülürdü. Nedenmi? Mısır tanrıçalarının annesi kabul edilen NUT’un bedeninin bir şemsiye gibi yeryüzünü sararak koruduğuna inanılırdı da ondan.

 

Antük yunan Roma , Hint gibimedeniyetlerde de benzer inançlar hakimdi.  Atinalı kadınlar festivallerde Tanrıçanın onurunu yüceltmek için Yüksek ahlak simgesi Addetrikleri şemsiyeler kullanırladır. Roma da ise şemsiye genel olrak yağmur ya da güneşten korunmak yerine tanrıları yücelten kadınsı bir sembol olarka görüldüğünden erkeklerin kullanması yasaklanmıştı.

 

Leave a Reply