Tıklayın YKS Netlerinizi artıralım... Hafıza Teknikleriyle YKS'ye Hazırlanmak İster Misiniz?

Şiirde Ahengi Sağlayan Ögeler Nelerdir?

---

Şiirde Ahengi Sağlayan Ögeler Nelerdir?
Duygu, düşünce ve hayalleri etkili bir şekilde şiir vasıtası ile dile getiririz. Şiirler belli bir ölçü ve kurala göre yazılabileceği gibi serbest ölçüyle de yazılabilir.Bir metnin şiir olabilmesi için  şekil bakımından birtakım unsurları taşıması gerekmektedir. Bu unsurlara ahengi sağlayan öğeler de diyebiliriz.
Şiirde ahengi sağlayan ögeler kısaca açıklamak gerekirse bu ögeler bir şiire, şiir özelliği kazandıran ögelerdir. Bir şiiri incelerken biçim ve içerik özelliklerini dikkate almak gerekir. Biçim(şekil) özellikleri arasında o şiirin, ahenk ögeleri de bulunmaktadır. Ahenk ögeleri ile ritim unsurları şiirin en önemli unsurlarıdır.
Şiirde Ahengi Sağlayan Unsurlar Maddeler Halinde
Şiirde ahengi sağlayan unsurlar şunlardır:
1)ölçü
2)kafiye
3)redif
4)kelime tekrarı
5) asonans
6)aliterasyon
7)vurgu
8)tonlama
Yukarıda saydığımız öğelerin tamamıyla şiir yazılabildiği gibi bazılarıyla da yazılabilir. Mesela şiirde ölçü olmayabilir ancak kafiye veya kelime tekrarı ile yine ahenk sağlanmış olabilir. Önemli olan şiirde bir duyguyu, düşünceyi etkili bir anlatımla yansıtmaktır.

---
---

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir