Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Son dakika .. Rotasyon Süresi değişti

Son dakika .. Rotasyon Süresi değişti

 

Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme yönetmeliğinde yapılan değişiklikle rotasyonla ilgili maddelerde uygulanacak yeni hükümler (04 Temmuz 2015 Resmi Gazete)

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinde geçen “8” ibareleri “12” olarak değiştirilmiştir. MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 48 inci madde hükümleri aynı eğitim kurumunda; 2014-2015 öğretim yılında 15 yıl, 2015-2016 öğretim yılında 14 yıl, 2016-2017 öğretim yılında 13 yıl görev yapan öğretmenler hakkında uygulanır.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür. Yapılan değişiklikler ışığında rotasyonda 8 yıl olan alt sınır 12 yıla, üst sınır ise 15 yıla çıkarılmıştır.

Leave a Reply