Tıklayın YKS Netlerinizi artıralım... Hafıza Teknikleriyle YKS'ye Hazırlanmak İster Misiniz?

Son dakika .. Rotasyon Süresi değişti

Son dakika .. Rotasyon Süresi değişti

----

 

Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme yönetmeliğinde yapılan değişiklikle rotasyonla ilgili maddelerde uygulanacak yeni hükümler (04 Temmuz 2015 Resmi Gazete)

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinde geçen “8” ibareleri “12” olarak değiştirilmiştir. MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 48 inci madde hükümleri aynı eğitim kurumunda; 2014-2015 öğretim yılında 15 yıl, 2015-2016 öğretim yılında 14 yıl, 2016-2017 öğretim yılında 13 yıl görev yapan öğretmenler hakkında uygulanır.”

----

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür. Yapılan değişiklikler ışığında rotasyonda 8 yıl olan alt sınır 12 yıla, üst sınır ise 15 yıla çıkarılmıştır.

SPONSOR--REKLAM

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir