Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Sosyal Medya Kullanımının Olumlu ve Olumsuz Yanları 

sosyal medyanın olumlu ve olumsuz yönleri maddeler halinde
Sosyal Medya Kullanımının Olumlu ve Olumsuz Yanları
Olumlu Yanları
• Yeni haberlere hızlı şekilde ulaşılabilmesi
• Ürün pazarlamada geniş kitlelere ucuz, hızlı ve kolay yoldan ulaşılabilmesi
• Hızlı örgütlenme imkânı elde edilmesi
• Mekâna bağlı kalmaksızın yeni arkadaşlar edinilebilmesi
• Farklı düşünce, coğrafya ve kültürlerin daha hızlı tanınabilmesi
• Kişiler arasındaki paylaşımların hızlı ve ucuza yapılabilmesi
Olumsuz Yanları
• Kişi, kurum veya kuruluşlara haksız ithamların geniş kitlelere ulaşması
• Kişi hak ve hürriyetlerine yönelik saldırılar ve engellemelerin yaşanması
• Toplumları olumsuzluklara sürükleyecek asparagas haberlerin hızlıca yayılması
• Toplumsal ve bireysel hastalıkların ortaya çıkması
• Kültürel ürünler ve kişiler arası ilişkilerin sanallaşması
• RSI, hikikomeri, ego sörfü, blog ifşacılığı, siberhondrik, fare-klavye hastalığı, youtube narsizmi, taklitçilik,
sosyal medya bağımlılığı gibi hastalıklara sebep olması

Leave a Reply